Stipendier och priser

 

Tranan

Det finns ett antal olika stipendier att söka för dem som bor i Tranemo kommun. Varje stiftelse har sina egna bestämmelser om ändamålet för de utdelade stipendierna och vem som har rätt att söka. Det finns också ett medborgarpris som varje år tilldelas ett olika områden.

Stiftelser som delar ut stipendier

Stiftelsen Nordqvists Minne

Stipendier till studerande i praktiska skolor från Månstad. Ordförande Hans Yngvesson, tel 0325-450 08.

Stiftelsen Lindgrens Donationsfond

Stipendier till skötsamma elever från Ölsremma samt till Ölsremma kyrka. Ordförande kyrkoherden i Dalstorp, tel 0321-276 70.

Stiftelsen Bengt Claessons Minne

Premier och stipendier till elever från Tranemo församling, som går i grundskola, gymnasium eller på högskola. Annonsering om stiftelsen sker i Svenljunga Tranemo Tidning och på hemsidan under Barn & Utbildning Nyheter i oktober. Kontaktperson Annelie Sallander, tel 0325-57 64 20.

Ansökan till Stiftelsen Bengt Claessons Minne – 2017

Stiftelsens stipendier delas ut till elever från Tranemo församling (fram till 2013-12-31), d.v.s. Tranemo, Uddebo och del av Rosenlund, som studerar på grundskolans skolår 7-9, gymnasieskolan eller högskolan.

Stipendier kommer att utses bland elever som visar:

  • Flit, vilket medför att eleven har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.
  • Ordning, vilket utöver att eleven är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven har en plan för sina studier.
  • Gott uppförande, vilket bl.a. innebär att eleven visat ansvarskänsla och gott kamratskap.

Högre studier prioriteras och de sökande ska befinna sig i slutet av sin utbildning. Elev kan erhålla stipendiet högst en gång per skolform.

Personligt motiverad ansökan som ska innehålla personuppgifter med adress och telefonnummer, dokumenterade betyg och intyg skickas in
från den 2 oktober fram till den 5 november via digital ansökan:
Ansökan Grundskola
Ansökan Gymnasium
Ansökan Högskola, universitet mm

Bilagor med betyg, intyg mm bifogas i ansökan.

Stipendierna kommer att delas ut vid gemensam samvaro. Tid och plats kommer att meddelas senare. Upplysningar och frågor endast via epost till  annelie.sallander@tranemo.se

 

G B Bergendahls Stiftelse

Till släktingar och fattiga behövande i Länghem, Månstad och Södra Åsarps församlingar. Kontaktperson kyrkoherden i Länghem, tel 0325-189 51.

Stiftelsen Tranemo sjukhjälps- och understödsfond inklusive F E Claessons fond, Edit Anderssons fond

Understöd till sjuka, personer med funktionsnedsättningar och äldre inom Tranemo ”Socken”. Kontaktperson Ulf Thifors te. 070-375 15 44

Stiftelsen Social Samfond

Till behövande kommunmedlemmar och till trivsel och trevnad för pensionärer. Fonden annonserar när det finns medel att söka.

Stiftelsen Uddebo och Tranemo ungdomsdonation

Till förenings- och församlingsverksamhet, scouter och kyrkans ungdomsverksamhet.
Kontaktperson Ulf Thifors, tel 070-375 15 44

Stiftelsen Dir och Fru Brunkes Donation

Föreningar i Länghem (ej religiösa, krigiska, politiska eller antireligiösa ändamål). Ordförande är rektor vid Länghemsskolan, tel 0325-57 67 50.

 

Medborgarpris

Medborgarpriset instiftades 2015 till följd av två motioner med förslag på priser som kommunen borde dela ut. Motionerna avslogs visserligen men de fick till följd att ett nytt pris instiftades, Tranemo kommuns medborgarpris. Priset ska gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation, som på ett särskilt sätt främjat vår kommun. Varje år har priset en vald inriktning, antingen:

  • folkhälsa
  • miljö
  • tillgänglighet
  • kommunutveckling

Alla är välkomna att nominera kandidater, vilket annonseras i STT. Därefter beslutar kommunfullmäktiges presidium vem eller vilka som ska få priset. Tranemo kommuns medborgarpris delas ut en gång om året, vid kommunfullmäktiges möte i december. Prissumman är 10 000 kr. 2017 ska priset gå till en eller flera personer, ett företag eller en organisation, som på ett särskilt sätt främjat vår kommun gällande miljö.

Medborgarpris 2016
Caj Larsson, Tranemo
För värdefullt initiativtagande till, och genomförandet av anläggande av vandringsleden runt Tranemosjön. Leden utnyttjas flitigt för såväl promenader som jogging och har stor betydelse för främjandet av folkhälsan i Tranemo kommun.

 


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 13 november 2017