Arkiv

Årsarkiv för 2023

Under januari-mars 2024 kommer vi påbörja inventering av enskilda avlopp i nordvästra delen av Tranemo, mellan Givarp och Broaslätt. Ungefär…

För att skapa en långsiktig planering av lekplatser och samtidigt garantera en god och säker tillgänglighet för barn i kommunen…

Tranemo kommun hissar en orange flagga på Forumtorget för att uppmärksamma Orange Day. Orange Day är dagen då FN uppmanar…

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva…

  Samhällsspridningen av covid-19 har ökat de senaste veckorna. Detta avspeglas i ett ökande antal sjukdomsfall och utbrott lokalt och…