Vägarbete, Muntebovägen Limmared

Under perioden 170522 (vecka 21) – 170707 (vecka 27) kommer bron över Månstadsån (Sämån) vid Limmareds Station, väg 157, att endast ha ett körfält öppet i samband med renovering.

Skylt för vägarbeteVägarbete

Det öppna körfältet kommer att regleras med trafikljus och ha en maxbredd på 3,2m. Se bifogad fil på trafikanordningsplan. Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i paketet Göteborg Syd & Nord med Trafikverket som beställare. Arbetet omfattar nytt tätskikt, ny avvattning samt ny beläggning. Informationsskyltar sitter uppe i anslutning till bron.


Publicerad den 17 maj 2017, senast ändrad den 17 maj 2017 av