Familjerätten

Familjerätten finns till för att hjälpa dig som förälder i olika familjerättsliga frågor. De kan hjälpa till när det handlar om att fastställa vem som är barnets föräldrar, hur vårdnaden ska fördelas, var ditt barn ska bo, och hur umgänget mellan dig och ditt barns andra förälder ska se ut. De hanterar också frågor om adoption och faderskap/föräldraskap.

Barnet i fokus

Det viktigaste för familjerätten är att se till ditt barns bästa. De arbetar för att stödja dig som förälder så att du själv kan hitta lösningar som är bra för ditt barn.

Familjerätten hjälper dig med:

Undersidor

bebis matas med nappflaska

Föräldraskap/faderskap

När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet på Skatteverkets hemsida. Detta gäller också när två kvinnor får barn tillsammans genom assisterad befruktning. På skatteverkets hemsida anmäler ni även om gemensam vårdnad. Digital…

Hjärta målat med kritor

Separation och skilsmässa

Om du vill skiljas måste du skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Du kan göra detta tillsammans med din partner eller ensam om bara en av er vill skiljas. Om ni inte har gemensamma eller egna barn under 16 år och båda är överens om skilsmässan, kommer tingsrätten att godkänna den direkt. Ansökan…

Illustrerad bild på beslutsklubba och lagbok.

Informationssamtal inför eventuell tvist i domstol

Enligt lag om informationssamtal som trädde i kraft mars 2022 ska en förälder som vill lämna in ansökan om stämning till tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge ha deltagit i informationssamtal vid familjerätten där barnet är folkbokfört. I första hand ges informationssamtalet gemensamt med båda föräldrarna. Om en förälder begär enskilt kan detta tillmötesgås om…

Pappa med två barn i knät

Adoption

Om du har tankar om att adoptera ett barn är du välkommen att kontakta kommunens familjerättssekreterare. Om invånare vill ansöka om att adoptera kommer familjerätten inleda en utredning om familjeförhållanden. Familjerätten arbetar även med att följa upp adoptionsärenden vart tredje år. Vad innebär en adoption? Adoption innebär att en vuxen eller ett par formellt och…