Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta.

Lagbok och ordförandeklubba

Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste de ansöka om bygglov.
Söka bygglov steg för steg

Ska du driva en verksamhet där du säljer eller tillagar livsmedel behöver du söka ett eller flera tillstånd.
Tillstånd, regler och tillsyn för livsmedelsverksamhet

Den som i sin näringsverksamhet säljer tobak skall anmäla detta till kommunen.
Tillstånd för att få sälja tobak

Ska du driva en verksamhet som serverar alkohol måste du söka serveringstillstånd.
Serveringstillstånd för alkohol och tobak

Så kallade hygienverksamheter måste ha ett egenkontrollprogram. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön.
Starta eller driva hygienisk verksamhet

För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.
Det här gäller för miljöfarlig verksamhet


Publicerad den 10 juli 2015, senast ändrad den 30 augusti 2023