Val 2022

Liten hund i en samling med människor

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommun i Sverige

Allmänna val

Vart fjärde år allmänna val till riksdag, kommun och region i Sverige och vart femte år är det val till europaparlamentet. I Sverige är valen fria, hemliga och direkta vilket innebär att du inte behöver tala om för någon vad du röstar på och att ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster är lika mycket värda. Direkta val innebär att det är väljarna som utser vilka som ska sitta i riksdag och fullmäktige – de är direktvalda av folket.  I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå (Västra Götalands regionfullmäktige) och på lokal nivå (Tranemos kommunfullmäktige).

Det är kommunerna som genomför de allmänna valen och i varje kommun finns en ansvarig valnämnd. Dessutom genomför vi eventuella folkomröstningar och extra val.

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare. I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen/landstinget, samt är något av följande:

 • Svensk medborgare
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge
 • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen

Du kan läsa mer om vad som gäller på Valmyndighetens webb – rösträtt och röstlängd

Var och när går det att rösta?

Först och främst går det att rösta på valdagen (söndagen den 11 september) i vallokalen i det valdistrikt du tillhör. Du kan även förtidsrösta, rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare och rösta från utlandet.

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor i en så kallad folkomröstning. Om minst 10 procent av de som har rätt att rösta i en kommun begär det måste kommunfullmäktige lyfta frågan på ett möte, men om två tredjedelar eller fler av ledamöterna röstar nej blir det ingen folkomröstning. Fullmäktige kan också själva besluta att hålla folkomröstning i en fråga. En folkomröstning i en kommun är rådgivande

Ansökan om att bli röstmottagare

Tycker du att det vore kul att vara röstmottagare?

Som röstmottagare medverkar du, tillsammans med ordföranden eller kommunens valkansli, till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat vid tidigare val. Utbildningen kommer att genomföras under 2022. Förutom att få värdefull erfarenhet av hur valsystemet fungerar får du också ersättning för din insats.

Oavsett om du har arbetat som röstmottagare tidigare eller är ny så är du välkommen att anmäla ditt intresse. Vi söker dels dig som är intresserad av att arbeta som röstmottagare på valdagen den 11 september och även dig som vill arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen, 3 veckor före valdagen.

Vad innebär det att vara röstmottagare?

I arbetsuppgifterna ingår:

 • Ta emot röster och pricka av i röstlängden samt kontrollera rösträtt.
 • Att vid behov hjälpa väljare med information och material som rör röstningen.
 • Efter vallokalens stängning granska och räkna röster.

Det här krävs för att arbeta som röstmottagare:

 • Du ska vara över 18 år.
 • Svensk medborgare
 • Inte vara politiskt aktiv (inte inneha/kandidera till något politiskt uppdrag)
 • Ha ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt
 • Vara serviceinriktad
 • Höga krav på noggrannhet

Det är valkansliet som rekryterar röstmottagare. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning. Förutom att få värdefull erfarenhet av hur valsystemet fungerar får du även en ersättning.

Anmäl ditt intresse här.

Läs mer om valet 2022 hos valmyndigheten på www.val.se 

Hantering av personuppgifter

För att hantera din intresseanmälan behöver vi namn, personnummer, adress, epost och telefonnummer. Läs mer om vår hantering av personuppgifter genom att klicka här.

Nya valdistrikt i Tranemo kommun

Tranemo kommun utgör ett valområde och varje valområde innehåller ett antal valdistrikt.
Enligt 4 kap 7 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Den befintliga valdistriktsindelningen i Tranemo kommun behöver göras om på grund av att tre av sju valdistrikt har för få röstberättigade.

Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen som fattar beslut. Kommunfullmäktige ska föreslå nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året före valåret.

I december 2021 fastställde länsstyrelsen Tranemo kommuns nya valdistrikt. Åtta valdistrikt har nu blivit sju.
Några justeringar i valdistriktsgränserna har gjorts för att antal röstberättigade ska vara korrekt i varje distrikt.

I nedan länkar finner ni kartor på de nya valdistrikten.

Valdistrikt Ambjörnarp-Sjötofta

Valdistrikt Dalstorp

Valdistrikt Grimsås

Valdistrikt Limmared

Valdistrikt Länghem

Valdistrikt Tranemo Västra Centrum

Valdistrikt Tranemo Västra

Valdistrikt Tranemo Östra Centrum

Valdistrikt Tranemo Östra


Publicerad den 5 november 2021, senast ändrad den 25 januari 2022