Träd ska fällas i Solgårdsparken

Parken som ligger centralt i Tranemo samhälle, nära Solgårdsgatan håller på att ses över.

Solgårdsparken i Tranemo

I detta arbete har det framkommit att vissa träd som finns i parken är dåliga och sjuka. För att skapa bästa förutsättningar i den fortsatta planeringen av parken och för att få in nya växter, är det en fördel om de dåliga träden först tas bort.

De träd som är markerade med kryss kommer att tas ned nu under oktober månad.

Arbetet med att projektera parken löper på, planen är att parken ska vara klar under hösten 2024.

 


Publicerad den 22 september 2023, senast ändrad den 25 september 2023