Eventuell personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

Vi använder webbplattformen Praktikplatsen.se för att hjälpa våra elever och arbetsgivare att hitta varandra genom samordning och erbjudanden om praktikplatser. Söndagen 24 september utsattes vår leverantör för systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware attack. Detta innebär att det fanns obehöriga parter som fick åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt, har vidtagit åtgärder och avslutat incidenten.

Digitala verktyg visar koppling till jorden

Vi vet ännu inte om några personuppgifter har läckts utan kan endast konstatera att det finns en risk för det.

I dagsläget bedömer leverantören att det finns en låg risk baserat på mängden data som fanns i servarna samt den korta tiden som fanns mellan när incidenten skedde till att åtgärder vidtogs.

Vi fortsätter att bevaka frågan och har kontakt med leverantören.

Uppdaterad information 28 september 2023 kl 07.30

All redigering samt tillägg av data som gjorts i Praktikplatsen.se mellan söndagen 24/9 kl.04: 00 fram till dess att systemet stängdes ner kl. 21:36 är förlorad och finns inte sparad i systemet.

Alla som har gjort ändringar under denna tid måste gå in i systemet på nytt och göra om sina redigeringar/tillägg.


Publicerad den 27 september 2023, senast ändrad den 28 september 2023