Medborgarförslag om höjt friskvårdsbidrag

Det har kommit in förslag om att höja friskvårdsbidraget för kommunanställda, allmänna utskottet ser positivt på detta och vill anta förslaget. Utskottet ser det som en viktig fråga och föreslår att förslaget följer med till kommande budgetprocess för 2025.

Man och kvinna sitter på marken och sträcker sig fram mot tårna

Beslut om medborgarförslaget fattas av kommunfullmäktige längre fram i höst.


Publicerad den 25 augusti 2023, senast ändrad den 25 augusti 2023