Dagvatten- och spillvattenanslutningar kontrolleras i Uddebo

Svapipe AB kommer på uppdrag av Tranemo kommun att kontrollera och inventera fastigheters dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Uddebo. Undersökningen kommer att pågå mellan vecka 2-5 och alla abonnenter som kommer att beröras får information i brevlådan 5-8 dagar innan undersökningen ska utföras.

Kontroll av dagvatten- och spillvattenanslutningar genomförs med hjälp av rök

Syftet med denna undersökning är att stor belastning av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd  kan medföra en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

För att på snabbaste sätt undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

 


Publicerad den 9 januari 2023, senast ändrad den 9 januari 2023