Skolskjuts återupptas imorgon 21/12 dock är några turer fortsatt inställda

2022-12-20, kl 16.45 Efter avstämning med Terranor som halkbekämpar det statliga vägnätet i vår region, och skolskjutsentreprenör har vi fattat beslut om att återuppta skolskjutsen imorgon 21/12. Vi har dock inte kunskap om aktuellt läge på alla enskilda vägar. Det kan därmed finnas delar av turer som inte kommer att kunna trafikeras.

Bergkvara skolbuss

Med nuvarande väglag vet vi att vi inte kommer att kunna köra

  • Buss 1001, hållplatserna Vsk Lövåsen och Nabben
  • Buss 2001, hållplats Björnarp Nedre
  • Buss 2002, hållplatserna Korrebo Olofsgården, Korrebo Björkhem, Björnarp Nedre och Bredared
  • Buss 3001, hållplats Ekefors Täljebo
  • Buss 9001, hållplats Vsk Fiås
  • Buss 10002, hållplatserna Skattegården och Osdal

Vi vill gärna att ni hör av er med information till skolskjuts@tranemo.se om ytterligare vägar till era barns hållplatser inte är framkomliga med buss, så att vi kan informera entreprenören om detta, samt om era barn kommer att ta sig till en annan hållplats, eller om ni själva kör dem till skolan. Tillsammans kan vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna få våra barn till skolan.

 

2022-12-20 kl 11.50

På grund av fortsatt halka kommer skolskjutsarna att vara inställda även i eftermiddag. Information om morgondagen kommer senare under dagen.

2022-12-19 kl 19.10

Vi har under eftermiddagen idag den 19 december inte kunnat fullfölja alla skolskjutsar på grund av halkan. Efter samtal med skolskjutsentreprenör och Terranor, som saltar och sandar våra vägar, så har vi gjort bedömningen att vi måste ställa in skolskjutsen som utförs av Bergkvarabuss för morgonturerna imorgon den 20 december.

Om förhållandena ändras så återupptar vi skolskjutsen snarast möjligt och meddelar er detta genom Infomentor, kommunens hemsida och Facebook. Ändringar kan komma att ske med kort varsel, så håll koll.

Undervisning sker enligt schema för de elever som kan ta sig till skolan.

Ni som reser med Västtrafik till skolan får söka information via reseplaneraren på vasttrafik.se


Publicerad den 19 december 2022, senast ändrad den 20 december 2022