Nöjd Kundindex myndighetsutövningens service mot näringslivet

NKI-nöjd kund index för hur myndighetsutövningens service står sig mot näringslivets förväntningar är en mätning som Sveriges kommuner och regioner genomfört sedan 2012.

kvinna vandrar i skogenMöjlighet för anhörig att delta i egna aktiviteter

Företagen får i undersökningen bedöma kommunens service och effektivitet inom olika myndighetsområden exempelvis Bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I årets upplaga har 198 kommuner deltagit.

Tranemo hamnar på en 117:e plats med ett övergripande NKI på 73. För att sätta det i perspektiv så anses resultat under 62 vara långt 62-69 vara godkänt medans allt över 70 vara mycket bra.

Det som framkom i undersökningen var att det som företagen prioriterar högst i servicen var effektivitet, följt av kompetens och bemötande. I effektivitet nådde Tranemo kommun NKI 73, kompetens 74 och i bemötande 77.

Denna informationen tar vi nu med oss i vårat ständigt pågående arbete för ett ännu bättre näringsliv i samverkan med Kommunen.
All information går att finna på.

https://skr.se/skr/tjanster/statistik/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html


Publicerad den 10 november 2022, senast ändrad den 10 november 2022