Stärkt samverkan mellan biblioteken i Boråsregionen – Knallebiblioteken.

Med start under hösten 2023 inleder biblioteken i Boråsregionen – Knallebiblioteken – ett fördjupat samarbete.

Böcker i bokhyllor

För biblioteksanvändare innebär detta bland annat att man kan låna i en av kommunerna, lämna i en annan och även reservera och enkelt få media skickat mellan kommunerna. Utbudet av media kommer att bli mycket större för samtliga invånare i samarbetskommunerna.

Det kommer att bli ett gemensamt bibliotekskort vilket förenklar för invånarna i kommunerna; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Knallebiblioteken kommer tillsammans att bli en starkare aktör än var och en på eget håll. Knallebiblioteken kommer lättare kunna få goda villkor vid upphandlingar, e-tjänster kommer att kunna användas effektivare och biblioteken kommer bättre kunna ta vara på den expertis som medarbetarna har på de olika biblioteken.

Redan nu har Knallebiblioteken införskaffat E-tjänsten Bibblix, en fantastisk digital lästjänst för barn. För den som vill testa är det enkelt att ladda hem appen och logga in med bibliotekskortsnummer. Mer information finns på:

https://bibblix.se/

Det pågår även en gemensam upphandling av ett nytt biblioteksdatasystem. När det systemet installeras hos de olika kommunerna kan det stora samarbetet kring bibliotekskort och medier inledas, preliminärt med start hösten 2023.

Knallebiblioteken – mer för fler!


Publicerad den 11 oktober 2022, senast ändrad den 10 oktober 2022