Läget inom omsorgen – så här ser det ut just nu

Vi har fortsatt ett ansträngt läge på olika håll inom våra omsorgsverksamheter. För att på bästa sätt tillgodose att de insatser som behövs och som är beviljade genomförs sker prioritering utifrån bemanningsläget.

Kvinna hjälper en gammal kvinna på med sina tofflor

– Vi ligger i ständig beredskap och löser saker efter hand som de uppkommer, det kan bli från dag till dag eller från stund till stund. Dagligen sker uppföljning och avstämningar i och mellan omsorgsverksamheterna för att fördela de resurser vi har på bästa sätt, säger Petronella Billing, verksamhetschef.

När personal anmäler förkylning ska fortsatt testning ske för covid-19. Enstaka fall av konstaterad smitta återfinns bland personalen. För närvarande finns ingen brukare med konstaterad covid-19.


Publicerad den 22 juli 2022, senast ändrad den 22 juli 2022 av