Nittorps IK och Tranemo kommun är överens om ett nytt gemensamt driftavtal

Under flera år har diskussioner pågått mellan Nittorps IK och Tranemo kommun angående ansvar av drift och underhåll av ishallen i Nittorp. Efter många och bra samtal har vi nu enats om ett gemensamt driftavtal som löper över 3 år, vilket känns mycket bra, säger verksamhetschef Mikael Skattberg.

Magnus Andersson, ordf i NIK och Mikael Skattberg, verksamhetschef kommunenMagnus Andersson, ordf i NIK och Mikael Skattberg, verksamhetschef Tranemo kommun

Avtalet är i stort sett detsamma som tidigare men vi har nu ett tydligare avtal där vi vet vem som ansvarar för vad, fortsätter Mikael. Nittorps IK kommer fortsätta
att sköta den dagliga driften av hallen och kommunen som är fastighetsägare ansvarar för att isproduktionen fungerar.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med NIK och är glada över att avtalet nu är undertecknat och klart, säger Mikael.


Publicerad den 5 maj 2022, senast ändrad den 5 maj 2022