Lyckat samarbete mellan TUAB och Nexans

Samarbetet består i att TUAB, Tranemo Utvecklings AB har finansierat och byggt ett lager- och logistikhall på 3000 m2 för att Nexans i sin tur ska kunna satsa på ett automatiserat logistikcenter med digitala logistikfunktioner. Nexans betalar sedan tillbaka genom ett hyresavtal med TUAB. Bygget är inget som kommer skattebetalarna till last, däremot öppnar det för ökad satsning på näringslivet i kommunen. Noterbart är också att projektet har gått under budget och inom utsatt tid.

Pressträff i den nya lagerlokalen på Nexans

Lagerbyggnaden är färdigställd men ännu är inte logistikcentret i 100% drift. Nexans inväntar självkörande eltruckar samt en fullskalig digitalisering av logistikprocessen vilken byggs upp allt eftersom och i maj väntas lagret vara i full drift.

Tisdagen den 30 november var det pressinformation i den nya lagerlokalen.

Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande lyfter särskilt fram vikten av att kommunen kan vara med och stötta näringslivet och därmed också säkra arbetstillfällen i kommunen.

– Vi är glada för det här samarbetet med Nexans och ser att det här projektet ligger helt i linje med den målsättning som kommunen har, att bli 14 000 invånare 2035, säger Anders.

Lars Josefsson, VD Nexans Sverige, fortsätter sedan att lyfta fram det goda samarbetet med TUAB och Tranemo kommun, – Denna tekniska lösning hade inte blivit av om vi inte kunnat göra det tillsammans med TUAB, säger Lars.

-Vi ser möjligheter, vi vill bli en del av lösningen och inte en del av problemet, fortsätter Lars och då är det klimatet och miljön han pratar om. Miljöaspekten är en grundpelare i Nexans arbete.

Lars lyfter också upp föreningen Tillväxt Tranemo, som är ett samarbete mellan näringslivet och Tranemo kommun. Föreningen är en viktig spelare både när det gäller kompetensförsörjning till kommunens företag men också för att nå tillväxtmålet med 14 000 invånare 2035, tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Tillväxt Tranemo

Idag den 1 december lanserar Tillväxt Tranemo sin webbplats, tillvaxttranemo.se och följ gärna tillvaxttranemo på Instagram, första luckan öppnas idag – hör kända och okända personer i kommunen berätta om “Mitt Tranemo”


Publicerad den 1 december 2021, senast ändrad den 1 december 2021