Planerat underhållsarbete i Nittorps vattenverk under torsdag 22 feb kl 7.00-16.00

Publicerat 20 februari 2024, 15:49

Planerad underhållsarbete ska utföras i Nittorps vattenverk under torsdag, 22/2 mellan kl 07:00-16:00.

Vi uppmanar boende i Nittorp att vara mycket sparsamma med vattenanvändningen. Vattenkvalitén är inte försämrad. Det är distributionen som är begränsad så som dåligt vattentryck.