Kommunpoet

Under ett år kommer Jimmy Alm att arbeta som kommunpoet i Tranemo kommun. Allt som finns och händer i kommunen kommer att kunna bli dikt, skrivkurser kommer att erbjudas och kommunens invånare kommer ges möjligheten att få sin egen dikt skriven utan kostnad.

Veckans dikt – TILL DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Se dikten inläst eller läs den i textform nedan filmen i separat flik.

Kultur väcker ofta känslor och ingen har väl kunnat undgå den uppmärksamhet och debatt som pågår just nu. Vi är glada att kommunpoeten har valt vår kommun och att lite av statens kulturmedel hamnar i Tranemo kommun. Vi uppskattar det stora engagemanget i frågan men tyvärr förekommer det en hel del felaktigheter och missförstånd.

Så här är det:

  • Kommunpoeten är inte anställd av kommunen
  • Projektet belastar inte Tranemo kommun ekonomiskt, alltså inga pengar tas från ex skola eller omsorg
  • Kommunpoeten har utvecklat en projektidé och ansökt om pengar från Kulturbryggan och blivit beviljad 894 000 kr. Pengar går till projektet och kan inte användas på annat sätt eller till andra verksamheter.
  • Det är kommunpoeten som äger projektet, Tranemo kommun samverkar och är behjälplig när det gäller publicering av dikterna.

Kontakta Jimmy på kommunpoet@tranemo.se

Projektet pågår under ett år med start den 1 september 2021 och finansieras av Kulturbryggan.

Till den kommunala verksamheten

 

Till den kommunala verksamheten

du är en juridisk person
med elvahundra anställda
som ska hjälpa politiken
att förverkliga sina idéer
och se till
att våra skattepengar
fördelas rättvist och hållbart
utan att strida mot någon
av alla de lagar
som styr ditt liv
du ska se till att vår vardag
finns och fungerar
att det kommer vatten
när vi vrider på kranen
och el
ur våra uttag
du ska se till att våra barn
får en bra skolgång
och att våra äldre
får en värdig omsorg
att det finns en fritid
med böcker att låna
och platser för motion och möten
du ska se till
att det inte går åt helvete
och om det gör det
ska du ta emot
den som faller
du arbetar
med människors liv
och ditt uppdrag
är att göra oss invånare
så nöjda som möjligt
med hur du prioriterar
och det du prioriterar
beror på den politik
som vi invånare
väljer att rösta på

Till Tranemo Prefab AB

Till Tranemo Prefab ab

du grundades
på den tiden
då de anställda
skulle lyfta på kepsen
när de såg direktören
i sin hatt
din första fabrik
intill järnvägen i Tranemo
blev känd
för att kunna gjuta
ovanligt långa betongrör
och för att under flera decennier
drivas av en kvinna
när familjeföretaget
såldes till Falkenberg
bytte du namn till Precon
och fick en ny anläggning
i Hyltegärde
under finanskrisen på 90-talet
hade din historia tagit slut
med att Precon
stängde ner dig
om det inte vore
för att tre av de som förlorade sitt arbete
tog hjälp av kommunen
och startade upp dig igen
nu har du blandat betong
i över hundra år
tusentals ton av balkonger
väggar och hissgropar
har lyfts med travers
från dina gjutformar
och blivit en del
av Sveriges infrastruktur
du har inte längre
någon direktör med hatt
utan har blivit en arbetsplats
som ser värdet i mångfald
och som tror på allas lika värde
du har blivit ett företag
som har både vilja
och ekonomiska resurser
till att stötta lokalsamhällets
föreningar och kulturliv
du är medveten
om problemet med utsläpp
och tar det ansvar du kan
för att dina fabriker ska kunna producera
världens vanligaste byggmaterial
utan att jorden
går under

Pyttebanan

Pyttebanan

1894–1961

du började
med en längtan
från kusten i Falkenberg
att ta dig inåt landet
din räls
smal och krokig
mellan höga furor
lades i etapper
genom Ullared
Mjöbäck och Holsjunga
tills du 1904
blev klar i Limmared
längs dina etthundratvå kilometer
fraktades trävaror, möbeltyger
och spannmål
du hjälpte folk till släktingar
till högmässan och havet
med dina ånglok
motorvagnar och rälsbussar
dina stationshus
blev samlingsplatser
där fanns posten
och möjligheten att möta
andra bybor
länge var det ett nöje
att stå och se på
när sista tåget
gick för dagen
du var uppskattad och kämpade på
provade till och med
att köra ett tåg
med en flygplansmotor
men du blev aldrig lönsam
bilismen tog över
och dina smala spår
gjorde dig omöjlig att föra samman
med den räls
som fortfarande finns kvar
de sista åren
hölls du vid liv av staten
men till slut
fick SJ lov
att stänga ner dig
och riva upp din räls
trots detta
lever du kvar
utan dig och din banvall
hade vi inte haft cykelbanan
som gör det enkelt att röra sig
mellan orterna som en gång i tiden
trafikerades av tåg

Om projektet - Kommunpoet

Sveriges första kommunpoet?!

Tack vare stöd från Kulturbryggan har Tranemo
kommun sin en egen kommunpoet!

Jimmy Alm - kommunpoet

Porträtt av poet Jimmy Alm.

Poeten Jimmy Alm kommer att öppna upp för en ny litterär praktik genom att gestalta Tranemo kommun i en serie dikter baserade på mötet med kommunens olika beståndsdelar. Dikterna kommer att presenteras på nya sätt och tillsammans med aktörer som vanligtvis inte associeras med poesi.

Han kommer att dikta Tranemo kommun från vitt skilda perspektiv, hålla skrivkurser och bjuda in gästkonstnärer till att tolka kommundikterna. Allt konstnärligt material som produceras i projektet är tänkt att bilda ett porträtt av Tranemo kommun och kommer att sammanställas till en publikation.

”Vad är en kommun? Vi kan formulera ett svar utifrån ett politiskt, geografiskt eller ett socio-ekonomiskt perspektiv, men det finns inget etablerat perspektiv som kan ta ett helhetsgrepp på komplexiteten i frågan. Jag vill etablera det poetiska perspektivet på en kommun. För att skapa ett nytt perspektiv kommer jag att förhålla mig till Tranemo kommun som ett främmande du och allt som detta du bär inom sig kommer att kunna bli en dikt.”

Varje vecka kommer poeten Jimmy Alm möta något som är en del av Tranemo kommun och gestalta det i form av en dikt. Dikterna kommer under projektets gång att presenteras löpande och i dialog med respektive dikts kontext. Tex kan en dikt om den lokala pizzerian tryckas på pizzakartongen, en dikt om en ishockeymatch läsas i ishallens högtalarsystem och en dikt om kommunfullmäktige diarieföras och skickas med post till kommunens invånare som kommuninformation.

Ett centralt tema i projektet är poesins roll i samtiden. Dikterna ska spegla verkligheten från en vardaglig position och den som berörs av dikten ska känna igen sig på ett tillfredställande sätt. I sin slutgiltiga form kommer bland andra näringsliv, politik, föreningsliv, LSS-verksamhet, omsorg, skola, föreningar, naturliv, den lokala queerrörelsen och kommunal verksamhet finnas speglade och sammanflätade till ett enda poetiskt verk, där var och en av aspekterna speglar Tranemo kommun på lika villkor.

Lite till från konstnärens tankar:

”Min teoretiska utgångspunkt för projektet är att relationen mellan kommunen som abstrakt subjekt och dess beståndsdelar är dualistisk. Kommunen som abstrakt subjekt får stå till svars för det som inte fungerar. När återvinningsstationerna är överfulla blir vi irriterade på att kommunen inte sköter sig. När en kommunal investering slår fel blir vi arga på att kommunen inte tar sitt ansvar. Men vem är kommunen som inte sköter sig och inte tar sitt ansvar? Vad skulle hända med ett samhälle om svaret på den frågan är att det är vi tillsammans som är kommunen?”

Projektet Kommunpoesi pågår till och med hösten 2022. Dikter kommer att presenteras på fredagar med start den 1 oktober.

Ett projekt som finansieras av Kulturbryggan och drivs av poeten Jimmy Alm med Dikta dig i samverkan med Tranemo kommun.


Publicerad den 23 juni 2021, senast ändrad den 20 oktober 2021