Kommunpoet

Under ett år arbetade Jimmy Alm som kommunpoet i Tranemo kommun. Allt som hände i kommunen kom att kunna bli dikt, skrivkurser erbjöds och kommunens invånare gavs möjligheten att få sin egen dikt skriven utan kostnad. Projektet finansierades av kulturbryggan.

Nedan kan du ta del av alla dikter och läsa mer om projektet. ↓

OM PROJEKTET - Kommunpoet

Sveriges första kommunpoet?!

Tack vare stöd från Kulturbryggan har Tranemo
kommun sin en egen kommunpoet!

Jimmy Alm - kommunpoet

Porträtt av poet Jimmy Alm.

Poeten Jimmy Alm kommer att öppna upp för en ny litterär praktik genom att gestalta Tranemo kommun i en serie dikter baserade på mötet med kommunens olika beståndsdelar. Dikterna kommer att presenteras på nya sätt och tillsammans med aktörer som vanligtvis inte associeras med poesi.

Han kommer att dikta Tranemo kommun från vitt skilda perspektiv, hålla skrivkurser och bjuda in gästkonstnärer till att tolka kommundikterna. Allt konstnärligt material som produceras i projektet är tänkt att bilda ett porträtt av Tranemo kommun och kommer att sammanställas till en publikation.

”Vad är en kommun? Vi kan formulera ett svar utifrån ett politiskt, geografiskt eller ett socio-ekonomiskt perspektiv, men det finns inget etablerat perspektiv som kan ta ett helhetsgrepp på komplexiteten i frågan. Jag vill etablera det poetiska perspektivet på en kommun. För att skapa ett nytt perspektiv kommer jag att förhålla mig till Tranemo kommun som ett främmande du och allt som detta du bär inom sig kommer att kunna bli en dikt.”

Varje vecka kommer poeten Jimmy Alm möta något som är en del av Tranemo kommun och gestalta det i form av en dikt. Dikterna kommer under projektets gång att presenteras löpande och i dialog med respektive dikts kontext. Tex kan en dikt om den lokala pizzerian tryckas på pizzakartongen, en dikt om en ishockeymatch läsas i ishallens högtalarsystem och en dikt om kommunfullmäktige diarieföras och skickas med post till kommunens invånare som kommuninformation.

Ett centralt tema i projektet är poesins roll i samtiden. Dikterna ska spegla verkligheten från en vardaglig position och den som berörs av dikten ska känna igen sig på ett tillfredställande sätt. I sin slutgiltiga form kommer bland andra näringsliv, politik, föreningsliv, LSS-verksamhet, omsorg, skola, föreningar, naturliv, den lokala queerrörelsen och kommunal verksamhet finnas speglade och sammanflätade till ett enda poetiskt verk, där var och en av aspekterna speglar Tranemo kommun på lika villkor.

Lite till från konstnärens tankar:

”Min teoretiska utgångspunkt för projektet är att relationen mellan kommunen som abstrakt subjekt och dess beståndsdelar är dualistisk. Kommunen som abstrakt subjekt får stå till svars för det som inte fungerar. När återvinningsstationerna är överfulla blir vi irriterade på att kommunen inte sköter sig. När en kommunal investering slår fel blir vi arga på att kommunen inte tar sitt ansvar. Men vem är kommunen som inte sköter sig och inte tar sitt ansvar? Vad skulle hända med ett samhälle om svaret på den frågan är att det är vi tillsammans som är kommunen?”

Projektet Kommunpoesi pågår till och med hösten 2022. Dikter kommer att presenteras på fredagar med start den 1 oktober.

Ett projekt som finansieras av Kulturbryggan och drivs av poeten Jimmy Alm med Dikta dig i samverkan med Tranemo kommun.

Avatara vill bli kommunpoet

 

Med den här filmen avslutas projekt – KOMMUNPOETAvatara vill bli kommunpoet

Pyttebanan

Pyttebanan

1894–1961

du började
med en längtan
från kusten i Falkenberg
att ta dig inåt landet
din räls
smal och krokig
mellan höga furor
lades i etapper
genom Ullared
Mjöbäck och Holsjunga
tills du 1904
blev klar i Limmared
längs dina etthundratvå kilometer
fraktades trävaror, möbeltyger
och spannmål
du hjälpte folk till släktingar
till högmässan och havet
med dina ånglok
motorvagnar och rälsbussar
dina stationshus
blev samlingsplatser
där fanns posten
och möjligheten att möta
andra bybor
länge var det ett nöje
att stå och se på
när sista tåget
gick för dagen
du var uppskattad och kämpade på
provade till och med
att köra ett tåg
med en flygplansmotor
men du blev aldrig lönsam
bilismen tog över
och dina smala spår
gjorde dig omöjlig att föra samman
med den räls
som fortfarande finns kvar
de sista åren
hölls du vid liv av staten
men till slut
fick SJ lov
att stänga ner dig
och riva upp din räls
trots detta
lever du kvar
utan dig och din banvall
hade vi inte haft cykelbanan
som gör det enkelt att röra sig
mellan orterna som en gång i tiden
trafikerades av tåg

Tranemo

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Tranemo kommun

under ett år
har jag varje vecka
fått lära känna en del av dig
du har släppt ut mig
på golfbanan
låtit mig fånga puckar
med plockhandske
och du har hjälpt mig
att hitta glädjen i gammaldans
jag har skrivit dikter
genom att ramla på vattenskidor
läsa böcker för barn
och genom att skapa rum
där människor fått berätta
om sina liv

det var nog idiotiskt
att löpande dela
mina dikter om dig
men i en tydlig ram
av fredag klockan fem
har jag fått öva
på att låta tiden bestämma
när något är klart
och responsen jag fått
har hjälpt mig att bottna
i varför jag skriver
som jag gör

jag tror inte att jag har förstått
hur pressad jag har varit
men jag vet att jag överlevt
tack vare stödet
från gamla och nya vänner
ni har delat
min glädje
och burit mig
genom stress och gråt
nu har det gått ett år
jag är färdig
med mitt porträtt
av dig

Klyftan mellan fattig och rik

Kommunpoet Jimmy Alm

Till klyftan mellan fattig och rik

i våra skolor
är det inte alltid
att maten är god
och datorerna vi ger våra elever
kanske inte är
de snabbaste
men i Kibera
en stad av plåtskjul
för miljoner människor
som saknar toalett
är klassrummens golv
av stampad jord
och barnen som vill lära sig
darrar av hunger

för Claes
som är lärare i Sverige
blev det så tydligt
hur lite av vårt överflöd
som kan göra mirakel
i Nairobis fattigaste del
sen några år
är det dit han åker
på sina lov
med insamlade pengar
ser han personligen till
att varje krona
går till skolornas
prioriterade behov

nästa insamling
är en auktion
det är därför som detta
inte är en dikt
utan en möjlighet
att köpa något
som gör skillnad
på riktigt

Småbruket i Uddebo

Amanda Lind läser veckans kommundikt i Småbruket i Uddebo

Till Småbruket i Uddebo

idag kan vi leva
ett helt liv
utan att tänka
på var maten
kommer ifrån
det konventionella jordbruket
har som mycket annat
blivit en maskin
med gruvdrift
kan vi bryta mineraler
till en konstgjord gödsel
som gör det möjligt att odla
i död jord
men du vill vara
en del av kretsloppet
som aldrig tar slut
och som inte är beroende
av det som verkar
på kort sikt
till dina bäddar
ger du stallgödsel
och låter jorden
vara ifred
så att ett osynligt universum
av svampar och bakterier
kan arbeta fram
en livskraftig jord
för att minimera
sjukdomar och skadedjur
planerar du varje vinter
för hur dina växter
ska byta plats
för bara några år sen
var du en liten del
av en gemensam odling
idag är du en familj
och ett företag
med ett stort växthus
en egen butik
och en självklarhet
för odling
är inte som ett konstnärskap
det behövs inga argument
för att känna meningen
med att erbjuda sin omgivning
en personlig relation
till sin mat

Förvatningsledningen

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Förvaltningsledningen

ditt uppdrag
är inte att veta
vad som händer
i varje klassrum
du ska leda
från en helikopter
som flyger fram och tillbaka
över ett landskap
av kommunal verksamhet
och lokal politik
din besättning
består av förvaltningens
högsta chefer
deras olika kompetens
inom respektive verksamhet
ska borga för en helhetssyn
på vad som är bäst
för Tranemo kommun
risken med att styra
från en helikopter
är att du från marken
kan uppfattas
lika långt bort
som ett moln
det är därför
den vertikala dialogen
är så viktig
du drömmer
om att allt som sägs
ska lyfta från marken
genom en kedja av chefer
eller direkt tilltal
något som kräver en struktur
av hjärta och själ
om den som pratar
blir sedd
oavsett sin plats
i hierarkin
kommer din helhetssyn
bestå av tusen perspektiv
på vad som är bäst
för Tranemo kommun

Torpa stenhus

Kommunpoet Jimmy Alm framför Torpa stenhus

Till Torpa Stenhus

under 600 år
har myter och sägner
blivit en del av dig
en flicka som smittats
med pest i Danmark
fick sitt rum igenmurat
en grå fru
vandrar fortfarande runt
i minnet av en pappa
som lät avrätta fången
hon förälskat sig i

din historia
är en blandning av sanningar
och gissningar
i din bostadsvåning
står sängen där Gustav Wasa kanske sov
när han 56 år gammal
kom för att gifta sig
med en 17-åring
som inte hade
något val

det vi vet
är att dina tak är målade
med sagor och romerska gudar
och med visshet
kan vi säga
att du uppfördes
för att Arvid Knutsson
hade makt
och att du sen dess
blivit dubbelt så stor

från din enorma riddarsal
har människor gett sig ut
i 30-åriga krig
och seglat till Kina
för att byta silver
mot te och porslin

under stormaktstiden
blev du övergiven
du blev förvaring för spannmål
och diverse skräp
tills du för hundra år sen
började förvandlas
till det vita stenhus
dit folk vallfärdar
för att lära känna historien
om 17 generationer
av samma familj

Kinds GK

Kommunpoet Jimmy Alm spelar golf

Till Kinds GK

du brottas med bilden
från en gammal tid
av att vara dyr och snobbig
men i vår tid
har du arbetat länge
mot att bli en mötesplats
där det viktigaste
är att vara snäll

när alla dina greener dog
fick du välja
mellan konstgjord andning
eller förändring
du tog bort alla rabatter
som inte gynnade golfen
och sänkte priset
för att öka
både medlemmar och gäster

en del undrar
om golf är en sport
eller ett spel
men för dig
handlar det om att vara
ett andra hem
där ensamma, familjer och kompisgäng
kan känna mening och gemenskap
inte bara i längtan
efter det perfekta slaget
utan på badplatsen
i restaurangen
eller framför en fotbollsmatch
på storbild

du vill vara
mycket mer än golf
men samtidigt
vore du ingenting
utan din bana
som slingrar sig längs vatten
över 80 hektar

varje natt
åker avancerade maskiner
för flera miljoner
runt och klipper
krattar bunkrar
fäller ut sina vingar
besprutar snömögel
med zink och vitaminer

personalens uppgift
är att arbeta utan att synas
så när någon står på första tee
och undrar varför golf kostar pengar
så har skötseln av banan
utförts enligt plan

Lokalpolitiken

Kommunpoet Jimmy Alm i kommunhuset

Till Lokalpolitiken

du är ytterst ansvarig
för fler än tusen anställda
och dina beslut
påverkar livets förutsättningar
för alla som bor
i Tranemo kommun
det är lätt att undra
varför saker tar tid
eller blir fel
men inte lika lätt
att förstå hur komplex
du egentligen är
många gånger
finns det en förklaring
som inte ryms
i en rubrik
och ibland är svaret
att även du
är mänsklig
du består
av de vi valt
att föra vår talan
människor som tar timmar
från familj och fritid
för att i sina partier
utskott och beredningar
kunna stöta och blöta
ett ärende i KS
innan det går till beslut
genom omröstning i KF
när klubban slår i bordet
kan vi vara ganska säkra
på att beslutet tagits
i demokratisk ordning
är vi missnöjda
med hur du styrs
kan vi gå med i ett parti
röstas vi fram
får vi makt
men också ett ansvar
för beslut
som påverkar alla
i vår kommun

Villa Strömsfors

Kommunpoet Jimmy Alm på Villa Strömsfors

Till Villa Strömsfors

tack vare bruket
en världsunik
etiketterings-maskin
och arbetares varsamma händer
kunde David och Davida
resa en villa
för de odödliga

redan från början
fick du något så sällsynt
som el och radiatorer
affärsmän från hela världen
åkte ut i den svenska skogen
för att äta i dina salonger
och dricka punsch
bland sällsynta växter

ett par generationer senare
tvingades bruket lägga ner
Strömsfors började vissna
och du blev ett kråkslott
fram tills att Fredrik
lät varsamma händer
renovera och restaurera
en sprucken tapet
och vändbara tvättfat
håller historien vid liv
samtidigt som golvvärme
och laddstolpar för elbil
ger en flärd av nutid

på några år
har ryktet spridits
om en villa i skogen
med personal som ger allt
för att skapa guldkant
på bröllop och konferens
dina rum
är lika magnifika
som när du byggdes
av de som vilar
mumifierade
under klockstapeln

Vattenskidklubben i Ambjörnarp

Kommunpoet Jimmy Alm på vattenskidor

Till vattenskidklubben i Ambjörnarp

hopkurad i vattnet
med armarna runt knäna
en besvarad signal
och 350 hästar
drar mig varsamt
upp på benen
med solen i ansiktet
flyger jag fram
över vattnet
i ögonvrån ser jag klubbstugan
omklädningsrummet och piren
masten med kameror
och grusvägen som slingrar sig
mot Ambjörnarp
allt detta finns
tack vare välviljan
hos de som äger marken
en hjälpsam kommun
och 49 år
av ideellt arbete
jag gör en sväng
intill domartornet
där en dansk prins
har sovit inkognito
i en kurva kommer vågor
från alla håll
och det humusrika vattnet
tränger in genom näsan
när jag ser
Peter och Ingmar
åka trick och slalom
förstår jag att vattenskidor
är en sport som kan färga ett helt liv
på en skida
i högre hastighet
och med allt kortare lina
krävs total närvaro
för att kunna runda de röda bojarna
båten behöver köras
helt rakt
och i konstant fart
för att ge rättvisa
åt den som tävlar
mot sig själv och andra
Peter klappar sig på huvudet
vi åker in mot land
förbi det stora hoppet
där en människa har flugit
62 meter genom luften
och sen landat
på vattnet

Kulturfabriken

Kommunpoet Jimmy Alm på Kulturfabriken i Tranemo

Till er som byggt Kulturfabriken

När 3 Trappor Upp
förlorade sin lokal
uppstod ett tomrum
där ni kunde samla
era drömmar om kultur
den gamla stickfabriken
skulle bli ett hus
för mat och musik
och för band som ville spela in
i drömmen
räckte det att städa upp
och måla om
men i verkligheten
fanns det bygglov, detaljplaner
och väggar som skulle rivas
i verkligheten
behövdes nya toaletter
och ett ventilationsaggregat
stort som en lekstuga
för eran dröm
har ni slitit
i flera år
men nu finns det
en Kulturfabrik
med scen, studio
bar och replokal
något som aldrig hade hänt
utan era vänner
som snickrat, burit skrot
målat och dragit el
bygghelg, efter bygghelg
än finns det plats
för flipperspel och biljard
det går att bygga kontor
och ett riktigt kök
men idag
stannar vi upp för att fira
att ännu en dröm
har arbetats om
till verklighet

Skogsbadet

Kommunpoet Jimmy Alm på skogsbad

Till Skogsbadet

det finns en historia
om hur människor i Japan
dog av stress
och att staten som svar
skapade parker och utbildade guider
i shinrin-yoku

det finns forskning
som visar
på naturens läkande kraft

men på rygg i mossan
finns varken historia
eller forskning
med några få ord
från vår guide Susanne
öppnas mina sinnen
för en annan typ
av uppmärksamhet
tankarna tunnas ut
och försvinner
kvar finns bara ljuden
från vinden och fåglarna
tyngden mot jorden
och känslan av att livet
är så lätt
det enda vi behöver göra
är att uppleva vår del
av det som är okänt
men som också
hänger ihop

Ica Kvantum Tranemo

Kommunpoet Jimmy Alm på Ica Kvantum i Tranemo

Till ICA Kvantum i Tranemo

du vaknar tidigt
för att städa, baka bröd
och fylla på varor
när dörrarna öppnas
kan de morgonpigga
handla i godan ro
torrvaror, tvål och charkuterier
här samlas alla
oavsett härkomst, inkomst
ålder och politik
för att fika, posta
spela på trav
och köpa mjölk
mango eller middagsmat
någon går med snabba steg
mot pizzorna i frysdisken
en annan handlar med barnen
säger nej
den ska vi inte ha
en tredje har en ledig dag
köper färska örter till en marinad
det går bra
i nästa kassa med
för den som stannar upp
finns en rymd att vila i
under samma välvda tak
byggdes Ostindiefararen
fast på Eriksberg
limträbalkar och korrugerad plåt
fraktades från Göteborg och hit
för att du skulle bli
en modern butik
men åren går
och det är dags igen
inte för ännu ett båtvarv
men för en uppgradering
av kyl och frysar
kassadiskar och interiör
för att dina kunder ska känna
att de handlar
i bygdens bästa butik
var det bra så?
ja, tack
kvittot
kan du slänga

Bleckslageri-museet i Ljungsarp

Kommunpoet Jimmy Alm på Bleckslageri-museet i Ljungsarp

Till Bleckslageri-museet i Ljungsarp

under 1800-talet
kom ett nytt material
ark av stålplåt
doppades i tenn
och blev bleck
genom att klippa
bocka och löda
kunde bleckslagarna
tillverka husgeråd
som ersatte de tunga lerkrusen
för mjölk och fotogen
och träkärlen
som var svåra att hålla rent

i Genhöve, Ljungsarp
var Frans Johansson
en av de bönder
som kompletterade den dåliga jorden
med att slå bleck
ett hantverk
som några i bygden
lärt sig i Tyskland
och som i Sverige
bara utövades
från Ulricehamn
ner till gränsen mot Småland

det var en praktisk revolution
som varade i hundra år
och sen försvann
när vi fick glasbehållare
ström och plast
men Frans maskiner
saxar och lödkolvar
har bevarats av barnbarn
och barnbarnsbarn
i sådant skick
att bleck kan slås
när som helst
och med en historia
som påminner oss
om att det som är självklart idag
kan vara en parentes
imorgon

Glasets hus

Kommunpoet Jimmy Alm i hyttan på Glasets hus

Till Glasets hus

i ett samhälle
som varit en blomstrande bruksort
men degraderats
till en avkrok
behövdes en förändring
inte fler rabatter
eller en fin bro
utan något som stack ut
det lokala förslaget
om att kommunen skulle bygga ett hus
för 20 miljoner
möttes av arga insändare
och blev en succé

genom att bygga ett hus
för det hantverk
som är Limmareds ryggrad
var det något som vände
tio år senare
kommer nu tusentals besökare
för att titta på samlingen av glas
från 1700-talet
och fram till idag
för att fika och äta mat
eller själva prova på
att blåsa en skål

efter att du byggdes
öppnades fler och fler
butiker för antikt och retro
det enda som saknades
för ett komplett turistmål
var en aktivitet
för alla barn
så föreningen som driver dig
lät bygga en lekpark
för 6 miljoner

ur ett ekonomiskt perspektiv
är en gratis lekpark
ett museum, en glashytta och en skejtpark
inte särskilt lukrativt
men med hundratals volontärer
lokala företag
och offentliga medel
har du lyckats förändra
en avkrok med historia
till en bruksort
med framtid

Ryfors kvarn

Kommunpoet Jimmy Alm vid Ryfors kvarn

Till Ryfors kvarn

där vandringsleden
möter kanotleden
står en oansenlig byggnad
med rik historia
och en makt över vattnet
som än så länge
är intakt

från slutet av 1600-talet
var det här i Västra Ryda
som traktens bönder
fick sin säd
malen till mjöl
du blev den sista
i ledet av kvarnar
och den enda
där en Heidelberg
tryckt böcker och affischer
till Renhållningsverket i Göteborg
Tältprojektet och Folkets bio

med en propeller i Hjälmån
tar du fortfarande kraft
från vattnet
men inte till ett intrikat system
av axlar och remmar
åt kvarnstenar och sågverk
utan till en elmotor
som ger hela gården
tillräckligt med ström

det svåraste med att vara en kvarn
är åsikterna
om den tillhörande dammens
jävla luckor
vissa vill att vattnet ska stanna kvar
andra att det ska forsa fram
nu vill Havs- och Vattenmyndigheten
återställa Sverige
till Gustav Wasas tid
om dammen måste rivas
kanske vi får lax
i ett vatten
som aldrig haft lax
men vad händer med mångfalden
när maderna torkar ut
och hur ska husen i Nittorp
kunna ta värme från en sjö
som inte längre finns?

Gammaldansarna

Kommunpoet Jimmy Alm hos gammaldansarna

Till Gammaldansarna

under en kafferast
i Smålandsstenar
togs ett beslut
och Limmareds Folkets hus
blev en del av hjulet
som snurrar mellan orter
och håller gammaldansen
med alla sina variationer
vid liv

på golvet
som har helt rätt glid
börjar varje kväll
med att dansledarnas humor
och tydlighet
blandas med orkesterns
takt och melodi
vi som samlats
får för en dans eller två
lära känna en annan människa
genom närhet
och rörelsens glädje
det spelar ingen roll
om du dansat hela ditt liv
eller för första gången
ska möta någon i vals
hambo eller snoa
för gammaldans
är något som görs tillsammans
du kommer få hjälp
och blir det tokigt
så finns skrattet
nära hjärtat

efter kurs och fikapaus
blir det fri dans
orkesterns erfarenhet
och parens rörelser
möts i en eufori
som bara växer
hur härligt är det inte
att slippa tänka
och bara sväva i takt
genom koreografin
några liter vatten
och ett par mil senare
avslutas kvällen
med vågen
framför orkestern
det jag tar med mig
är att börja med ytterfoten
och räkna till tre
sen räcker det att se
sin partner i ögonen
och le

Dalstorps församling

Kommunpoet Jimmy Alm i Dalstorps församling

Till Dalstorps församling

som en del av Kinds pastorat
rymmer ditt geografiska område
Svenska kyrkan i Dalstorp
och Missionskyrkan
i Ölsremma

två kyrkor
där traditionen skiljer sig en aning
men som förenas
i att samla människor
som söker gemenskap
med något större
än sig själva
genom en sång
en text ur bibeln
eller en bön
uppstår en stund
till att kalibrera blicken
på vad som är viktigt

oavsett tro
kan du vara ett stöd i vår sorg
genom begravningens ritual
eller ett rum för glädje
när en nyfödd
får sitt namn
i församlingshemmet
samlas varje vecka
allt från bebisar
till äldre herrar
för att leka
eller äta frukost
med sällskap

det finns en sorg
i att antalet medlemmar
har blivit färre
sången och bönen
blir så mycket starkare
i en fullsatt kyrka
men ur ett troende perspektiv
finns det inget arbete
som är förgäves
den som skapat
och upprätthåller universum
är ett mysterium
som bär på våra sår
ett ansikte
som inte går att hitta
genom att väga eller mäta
men som vilar i ögonhöjd
hos den som tror

Barnen på Skogsduvan

Barnen på Skogsduvan

Till barnen på Skogsduvan

en gång
för länge sedan
hittade tre dagmammor
ett övergivet hus
om vi gör det fint
så kan vi stanna
sa Aina
vi ska få golven att skina
sa Catarina
vi döper det till Skogsduvan
sa MariAnn

huset
som stod övergivet
förvandlades genom kooperativet
till en plats
för det lekande livet
vilken tur
att era föräldrar
vet hur en bygger och städar
så att ni kan vara innebandyspelare
och djurens sekreterare
i en verksamhet
där kiosken säljer kakor av citron
för ungefär en miljon

på Skogsduvan
är ni både stora och små
och hjälper varandra
att gunga och gå
när regnet faller
strosar ni runt i era overaller
med små spadar
fyller ni hinkar med vatten
som sen blir forsar
genom sanden
ni är inte tusen barn
som i Tranemo
utan en liten grupp
med lugn och ro
men ibland blir det konflikt
då får ni hjälp att öva
på livets största vikt
att berätta vad ni känner
och återigen bli vänner

Temadagen: Ekonomi och utmaningar

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Temadagen: Ekonomi och utmaningar

på samma sätt
som en människas mående
påverkas av väder, släktdrag
otur och bakterier
påverkas en liten kommun
i en liten region
av det som händer
i den stora världen

för att underlätta
planeringen av kommunal ekonomi
samlade du politiker
och tjänstepersoner
från hela Sjuhärad
den 25 mars
i Borås kongress
på scenen stod SKR
och Kommuninvest
med samlade tankar
diagram och grafer
för ränta, soliditet
och befolkningsutveckling
utifrån analys av statistiken
kan vi skapa olika scenarion
och göra en budget för framtiden
baserad på sanningen
i ett nu
som är slutet på en pandemi
och början på ett krig

det enda som är säkert
är att vi är beroende
av varandra
vi kan inte räkna med
att alla kommuner
ska växa som Skellefteå
och bli ett varumärke
som attraherar
vi behöver hitta
till oss själva
och leva våra unika liv
i samspel
med alla andra

Lideco

Kommunpoet Jimmy Alm på Lideco

Till Lideco

för att forma en plåt
till en motorhuv
eller en tvättmaskin
behöver en press
trycka ihop ett verktyg
och för att verktyget ska fungera
behövs gasfjädrar
som klarar trycket
styrpelare
för att toleransen är snäv
och glidplattor
så inte stålet slits
eller någon annan
av de 55 000 komponenter
som du producerar och säljer
anledningen
till att du blivit störst i Sverige
är det kontinuerliga arbetet
med utbildning, hållbarhet och kultur
dina besökare
möts av ett porträtt
på alla medarbetare
tillsammans har ni definierat
era värderingar
det ska finnas utrymme
för att testa och göra fel
och det ska vara världsklass
inte bara på skarpa klippkanter
och leveranstider
utan på arbetsplatsen
utifrån tanken
att ett företags framgång
börjar med att personalen
känner sig delaktig
och trivs på sitt jobb

Ishallen i Nittorp

Kommunpoet Jimmy Alm i ishallen i Nittorp

Till ishallen i Nittorp

att kunna spela ishockey
har inte alltid
varit självklart
i begynnelsen
började varje match
med hopp om att vintern
skulle frysa sjön
sen kom uterinkarna
och dieselaggregat
som drev ammoniakgas
genom nedgrävda rör

under en period
fanns det ishockeylag
i var och varannan by
men när hockey
blev en inomhussport
levde den vidare
i vår kommun
tack vare människorna i Nittorp
som gick samman
och byggde dig

tusentals barn och unga
från hela södra Sverige
har de senaste 50 åren
lekt med puck och klubba
under ditt tak
du har upplevt fulla läktare
tuffa kanadensare
och landslagsspelare
har tagit sina första skär
på din is

men inte heller idag
är det självklart
att kunna spela hockey
i vår kommun
inför varje träning
och efter varje periodpaus
behöver någon se till
att isen är slät
och tillräckligt tjock
över det vitmålade lagret
där linjer för icing och offside
har rullats ut
på varje match
ska någon stå i entrén
i cafeterian och i DJ-båset
någon ska döma
lampor ska bytas ut
och omklädningsrum och läktare
ska städas och renoveras

för att Nittorp
ska kunna fortsätta vara
hela kommunens ishockeylag
behöver föreningen
få in pengar
från uthyrning och sponsorer
men också tid
för ledare
att vara ledare

i individualismens tidevarv
är det inte självklart
att ideella föreningar
kommer finnas kvar
kanske är det just därför
du är så viktig
för att lagidrott
är både lek och en övning
i att visa hänsyn
och ställa upp
för varandra

Ljudkonst Sjuhärad

Kommunpoet Jimmy Alm framför Centralen

Till LjudKonst Sjuhärad

jag hör på radion
bruset mellan vågorna
fragment av en röst
och kodade signaler
strömmen av ljud
är full av bilder
simmande sälar
som möter dina toner
i fullmånens ljus
och bruset klarnar
mycket långsamt
en arborist
under en bro i Ljungsnäs
en kommunal tjänsteperson
på en flotte i Tranemosjön
människor i Sjuhärad
som hjälper dig att höras
på de platser som tilltalar
och talar till dig
du trivs i storm
och under snö
där du kan sjunga
i omgivningens kör
av bruten sten
slokande buskar
och nyfikna barn

Skaparbibblan

Kommunpoet Jimmy Alm på Tranemo Bibliotek

Till Skaparbibblan

du består
av den senaste tekniken
och vill bli använd
av människans fantasi
det finns ingen hierarki
bara kunskap som delas
mellan ung och gammal
när de utforskar
den virtuella verkligheten
eller vad som går att skriva ut
med en tråd
gjord av majs
det kan vara en lila
hållare till mobilen
eller ett litet hjul
som får den trasiga bandspelaren
att spela musik igen
som en del av biblioteket
får du din näring
från att sänka trösklarna
för den som vill stärka
sitt tekniska självförtroende
och genom att vara tillgänglig
för alla som vill lära sig
något nytt

Föreningen Hem och Samhälle

Kommunpoet Jimmy Alm hos föreninegn Hem och samhälle

Till föreningen Hem och Samhälle

i ett Sverige
där en gift kvinna
inte var myndig
bildades en förening
för att livet
skulle bli bättre
genom husmodersföreningen
kunde den som fött barn
få hjälp med det hem
hon var tvungen att sköta
med en växande välfärd
blev föreningen ett forum
där kvinnor i hela Norden
kunde mötas och få kunskap
utan att avbrytas
eller styras
av män
efter hundra år
av förändringar
finns ingen riksförening kvar
men här i Tranemo
är du självklar
utan att vara bunden
till politik eller religion
kan du fokusera
på gemenskap
genom insamlingar
och omsorg
stöttar du dem
som har det svårt
och med alla dina kurser
sprider du kunskap
om allt från vinterfåglar
till digitalisering
men framförallt
håller du liv
i ett rum
där kvinnor kan mötas
på sina villkor

Vattnet

Kommunpoet Jimmy Alm läser veckans dikt vid vattentornet i Länghem

Till Vattnet

vi borrar oss ner
genom jord och berg
till dina underjordiska salar
pumpar upp dig
säkerställer din kvalité
med UV-ljus och bakterier
låter dig resa i mörker
genom rör i marken
till ett torn
varifrån du ska strömma
genom våra behov
fyllas med matrester
bajs och kemikalier
innan nya rör
tar dig till platsen
för rening
allt vi spolat ner
ska skiljas från ditt liv
för att sjukdom
inte ska spridas
när vi dricker dig
och för att ekosystemet
som vi lever i
inte ska dö

EoS

Staffan och Elisabeth blir diktade

Till EoS

du föddes
med några års mellanrum
först i Halland
och sen i Danmark
på ena sidan havet
blev du ingenjör
och arbetade på samma sjukhus
till din pension
på andra sidan havet
levde du enkelt
med franska cigaretter
i en värld
som låg öppen
du reste
genom två olika liv
flera decennier av mening och sorg
innan du mötte dig själv
på en spång i Tranemo
aldrig hade det varit så lätt
att bara finnas till
du friade
i ett parkeringshus
och smälte guldet
från det förflutna
till ett liv
där kärleken
är självklar

Åke och hans vän

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Åke och hans vän

i gymnasiet
blev du bekant
med Harry
den stora stjärnan
från samma landskap
han som växte upp
i ett elände
och kunde uttrycka sig
i de flesta former
om både dagsländor
och kärnkraft
den amerikanska litteraturen
och ditt jobb som lärare
fick er att glida isär
det var först på bokmässan
i slutet av 1900-talet
er vänskap växte fram
som medlem och ordförande
i Harrys litterära sällskap
har du läst hans texter
i flera decennier
med samma fascination
du har mött honom
i den stora sorgen
över människor som vet för mycket
utan att ha tänkt
du har varit med och arrangerat
otaliga läsningar
gett ut böcker och tidskrifter
som håller Harry vid liv
ni förenas
i den stora omsorgen
för vårt enda jordklot
och människornas fred
trots att ni aldrig hann träffas
är han med dig
när du cyklar på banvallen
genom naturens skyltfönster
till tonerna från fink
och sylvia

Ali och hans kortleksmuseum

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Ali och hans kortleksmuseum

det fanns en tid
när kortspel
var både självklart
och så problematiskt
att missbruket debatterades
i Sveriges riksdag
under din barndom
spelade du Priffe
på varje släktkalas
och hemma med din bror
det var som att öva
på att leva
genom att acceptera
slumpens med-
och motgångar
samma slump
som i vuxen ålder
gav dig två kortlekar
från början av 1900-talet
i en ovanlig färg
på din lediga tid
började du lära dig mer
om historiska svitmärken
trycktekniker
och skillnaden mellan ask
och kapsel
du åkte till Riksarkivet
Nordiska museet
och fascinerades av Bernströms teorier
i boken Spelkort
med kunskapen
såg du luckorna i din samling
som nu har växt
i nästan 40 år
och äntligen fått ett museum
ett tak
dekorerat med baksidor
från 60-talets Amerika
vackra montrar
fyllda med rariteter
i stilen jugend
och art deco
ett av tusen
möjliga teman
tack vare ett dubbelgarage
fullt av kortlekar
och en längtan
att få dela med dig
av det hörn
i världens kaos
som du behärskar
och vi som besöker
blir påminda om något
en gång lika självklart
som betydelsen
av att valsa
med Bomans flickor

Margareta och Kent

Kommunpoet Jimmy Alm

Till Margareta och Kent

en iskall dag
ute på Väderöarna
börjar skog, jakt och fiske
att flätas samman av kärlek
med det urbana
och akademiska
en kärlek som är försiktig
till dagen då Kent
kliver ut ur duschen
och friar

utanför Nittorp
hittar ni hem
en gård med fula hus
på en vacker plats
när migrationsverket lägger ner
får ni nya grannar
små barn som leker med djuren
vänner som bjuder på mat
och hjälper till på gården
men ett tredje nej
och gränspolisen
kommer med vapen
och förakt
idag åker inte pappan
till jobbet i Dalstorp
och barnen
har slutat skolan
huset står tomt
eftersom familjen föddes i ett land
som inte längre finns
deras brott
var att längta efter ett liv
med en framtid

i sorgen och ilskan
hittar ni ny energi
för att göra det som går
i ett Sverige
som blivit främlingsfientligt
och hårt
flätan av kärlek
har blivit så stark
att ni vill dela
varje vaket ögonblick
göra gården vacker
gå i skogen
och stå upp
för medmänsklighet

Till dig som söker sommarjobb

Boende på Gudarpsgården till veckans kommundikt

Till dig som söker sommarjobb

en del av vår kommun
är till för människor
som behöver stöd
för att livet ska vara värdigt
personalen som vårdar
motiverar och städar
behöver sin semester
mer än någonsin
därför är du
som kan förstå andras perspektiv
välkommen att söka sommarjobb
inom vård och omsorg
du kanske inte kommer få
lika mycket pengar
som på en fabrik
men du kommer få möta människor
som kan berätta
om hur det är att leva
när hela Europa
går i krig
eller människor
som inte pratar med ord
och vidgar din förståelse
för andras villkor
kanske kommer du få lära dig
att rulla någons hår
eller gå på fotboll i Borås
det enda som är säkert
är att arbetets mening
kommer vara självklar
om du anser
att alla människor
förtjänar en mjuk
hjälpande hand

Kalle och Liv

Kommunpoet Jimmy Alm framför Väveriet i Uddebo

Till Liv och Kalle

en fermenteringsfestival
och ett oväntat möte
fick er att fundera
på om 5000 kvadrat
skulle bli ert hem
ett beslut som var så stort
att det inte gick att förstå
men som ni tog
för möjligheten att skapa
en egen vision
ni visste inte vad det innebar
att äga en fastighet
men litade på
det som var speciellt
med Uddebo
och gav en nedlagd industri
ett nytt liv
istället för tjänstepersoner
befolkas kontoren av poeter
terapeuter
filmare och musiker
det finns ingen direktör
men det finns en samlad kunskap
om morgondagens teknik
och där oljetanken brukade stå
gräddas bröd och napolitansk pizza
för både bybor
och gäster
Väveriet lever
och de delar
som står tomma
kommer fyllas med tiden
av eran dröm
om en plats för människor
som tillsammans skapar en vision
där livet är något annat
än konsumtion

Väveriet

Kommunpoet Jimmy Alm framför Väveriet i Uddebo

Till Väveriet

i början av 1900-talet
fick du din första kropp
på södra sidan av Assman
den byggdes i tegel
fylldes med remdrivna maskiner
och blev arbetsplats
för invånarna i Uddebo
i mer än hundra år
utifrån omvärldens resurser
och behov
anpassades ditt inre
dina maskiner har vävt
med papper, ull och bomull
med rayon, lin och plast
de köptes in för att kunna väva plysch och epinglé
med jacquard-tekniken
kunde kunden själv
få välja sin design
du var känd
för din höga trådtäthet
som gav slitstarka tyger
till säten på otaliga möbler
bussar
tåg och arenor
under alla år
har ägarna avlöst varandra
men de som levde sina liv
i din kropp
stannade i regel
till sin pension
det höga bullret
stressen från ackordet
och spindlarna
som kunde slå av handleder
vägdes upp
av gemenskapen
du var deras andra hem
fyllt av hyss, kräftskivor
och fester i lunchrummet
det fanns en stolthet
över arbetet som utfördes
och en glädje
i att göra det
tillsammans
när dina dörrar låstes
den 29 juni 2012
så splittrades en familj
en sorg som inte går att förstå
för den som inte delar
familjens minnen
men som idag
kanske kan lindras
av att du inte
blev förstörd
av att de som arbetar i din kropp idag
hedrar minnet
av den du var

Gränsbygd

Kommunpoet Jimmy Alm står framför Åsunden där Slaget på Åsundens is ägde rum för lite mer än 500 år sedan.

Till Gränsbygden

om vi känner till vår historia
kan vi på Åsundens strand
höra skottet från en kanon
och reflektera över alla som dött
när någon strävat efter makt
över andras liv
om vi känner till vår historia
kan vi ställa oss på en granplantage
och se en bokskog
där böndernas grisar
kan äta sig feta
eller höra oxhandlarna
väga för och emot
med att sälja till danskarna
i Halland
om vi känner till vår historia
kan vi se alla lager
av gränser som funnits
ritats om eller försvunnit
och förstå att uppdelningen
mellan vi och dem
är ett skådespel
som kan användas
av den som tror på makt
istället för fred

Daniel

Till Daniel

med envishet
och dina föräldrars
gränslösa stöd
tog du dig hela vägen
till högskolan för musik
staden och kulturen
gjorde dig osäker
men med hjälp av böcker
nya vänner och kärleken
kunde du hitta en plats
fri från tvivel
på om Andersson
som jobbat på glasbruket
fick lov att hänge sig
åt hungern som vaknade
när du för första gången
höll i en bas
en hunger
som handlar om att lära
för att kunna ge
och om att söka
efter de stunder
då allt det du är
samspelar
med allt som finns

Tranemo textil

Till Tranemo Textil

under tre generationer
har du förvandlats
från en sy-fabrik
till ett varumärke
som förknippas med kvalité
tack vare traditionen
närheten till textilhögskolan
och ett väl valt fokus
är du Europas expert
på flamsäkra arbetskläder
med din kunskap om eld
och hur energi rör sig
har du skapat väven
som alla använder
du vet vilka fibrer
som kan kombineras
för att stoppa blixtar
eller skydda huden
mot smält metall
utan att kompromissa bort
funktion och komfort
för att de som jobbar
inom el och kraft
i gjuterier och gruvor
eller med metall
ska veta
men inte märka
att deras kläder
är ett skydd
mot olyckor

Joseph Hansson

Till minne av Joseph Hansson

i början av 1700-talet
strax efter slaget vid Poltava
föddes du i Mossebo
dina föräldrar
ägde inte någon egen mark
och du var egentligen dömd
till ett liv utan makt
men så blev du dräng
på kyrkan intill ditt hem
du lärde dig att läsa
och du kunde tala för dig
så när frihetstiden
öppnade upp för ett nytt styre
lyckades du finna en väg
till en plats i riksdagen
på din tid
var mutor och korruption
en självklar del av politiken
och drivkraften till förändring
var att göra det bättre
för sig själv
redan tidigt gjorde du avtryck
när du med hjälp av lagen
gamla brev och nya vänner
gjorde det möjligt för bönder
att köpa kyrkans mark
några år senare
såg prästerna till
att återinföra den gamla ordningen
men det spelade ingen roll
för du hade redan köpt loss
Mossebo stom
gården som du tidigare
bara kunde arrendera
din politiska talang
gjorde dig till någon
som andra ville ha på sin sida
du fick uppdrag
i nämnder och styrelser
och ditt nätverk
gick från din egen socken
ända in i kungahuset
din förmåga till att inte brusa upp
och att säga rätt saker
vid rätt tillfälle
såg till att du inte blev halshuggen
utan istället
en av de mäktigaste
i hela kungariket
genom att introducera
den slutna omröstningen
lyckades du bli vald
till talman för riksdagen
i den rollen
är du ihågkommen
för hur du lugnade bråk
med att sjunga en psalm
för ditt arvode
köpte du säterier
och stora gårdar
till slut blev du så rik
att adeln fick dig avsatt
med argumentet
att du inte var en riktig bonde
men när mössorna
tog tillbaka makten från hattarna
fick du tillbaka din position
och med en juridisk finess
kunde du fortsätta köpa fastigheter
som egentligen bara adeln fick äga
till och med vid kuppen
som tog makten från riksdagen
tillbaka till en enväldig kung
lyckades du hitta orden
för att hamna på rätt sida
av den nya ordningen
och på Gustav den tredjes kröning
står du i ett hav av präster och adel
som den enda bonden
i hela församlingen
du är så nära kungen
att han bekostar din dröm
en ny kyrka
hemma i Mossebo
inte helt utan bråk
med kyrkoherden som var nöjd
med den som fanns
och i en tid
då det var okänt
att riva för att bygga nytt
efter flera decennier
i maktens centrum
slutade du rida
fram och tillbaka
mellan Stockholm och ditt hem
nu är du nästan glömd
vem kommer att minnas
att en dräng från Mossebo
kunde bli talman i riksdagen
när pensionärerna i hembygdsföreningen
inte längre orkar
att ordna sommarcafé
loppis och bygdespel
för att bevara ditt minne
och din gård

Konstklubben

Till Konstklubben

du föddes
för att göra kommunens anställda
nyfikna på konst
din styrelse
åker till utställningar
och konstnärers ateljéer
för att förföras
av papperskvalitéer
och starka färger
uppdraget
är att köpa konst
som med glädje
eller frågetecken
kan skingra vardagens brus
ibland köper du något
för att konstnären är känd
ibland för att du blir påmind
om vem du var som ung
vid 56 års ålder
vet du att smaken
är som baken
du vill ha variation
i ditt årliga lotteri
där de lyckliga vinnarna
ibland kan välja verket
de helst vill ha
och ibland får något
som ställer frågan
går det här
att tycka om?

Trappstegsmodellen

Till Trappstegsmodellen

du såg individer
som satt fast
i den dagliga verksamheten
och bestämde dig för att öppna dörren
till en trappa

den som vill
kan nu få stöd
till att ta ett steg
mot eller bort från
en egen försörjning
oavsett val
så står du kvar
med personal som handräcke
och en politisk vilja
som anpassar stegens höjd
utifrån den som tar dem

din funktion
är inte att göra arbete
till livets självklara mål
utan att se till
att alla människor
oavsett sin unika funktion
ska kunna välja
om de vill stanna kvar
eller ge sig av

Annehill

Till Annehill

du ligger där
som en rosa pärla
i puts och eternit
alldeles intill bron
över järnvägen
som inte längre finns
du ser tyst ut
men om en lyssnar
kan du berätta
om hur 1900-talet
förändrade våra liv
Salomon föddes
i en fattig familj
men efter tio år i Amerika
kunde han bygga dig
i det som var
Tranemo centrum
han var nyfiken på maskiner
och var tidig med kamera
motorcykel och eldrift
på din bottenvåning
har flera butiker
skapat liv och rörelse
innanför dina väggar
har människor fått nya frisyrer
spelat biljard
och kunnat laga sina skor
i din trappa
har så många fötter gått
att stegen syns
men frågan är
om din framtid
nu när den sista generationen
från Salomons träd
har lämnat dig
med över hundra års historia
mellan medborgarhuset
och viadukten
på platsen som en gång var
Tranemo centrum

Pride i Tranemo & Svenljunga

Den här veckan presenteras dikten i form av en podd, närmare bestämt Tranemo biblioteks podd – Tranan och boken. Om du lider av tidsnöd och bara vill höra dikten så läses den den ca 5.40 in i avsnittet. Du kan också läsa dikten i textform nedan.

Till Pride i Tranemo & Svenljunga

så länge människor
behöver förklara
eller försvara sin kärlek
behöver vi prata
om att rättigheter
aldrig kan tas för givna
inte när enkla svar
förväxlas med sanning
och inte när människor
får stenar genom sina fönster
eller tvingas se på
när deras partner mördas
bara för att de älskar
eller är sig själva
då behöver vi gråta
skratta, skrika och prata
för att krångla till bilderna
av att en bög
inte gillar raggarbilar
eller att en flata
måste älska storstadens nattklubbar
för att transpersoner
ska få känna självklarhet
i sin identitet
för att det finns ett ljus
även i de mörkaste berättelserna
och för att tron på ett samhälle
där rätten att få vara sig själv
är oanta

Arkivet

Till Arkivet

vid en första anblick
kanske en kommunal handling
inte avslöjar sitt högre syfte
men när vi vill veta
vad som egentligen hände
vilka beslut som togs
om vi är vaccinerade
mot röda hund
eller behöver ritningar
till vårt nyköpta hus
då finns du där
handskrivna texter
med ålderdomliga ord
hyllmeter efter hyllmeter
om adoptioner och betyg
hundratals år
av kommunal information
som samlats och kategoriserats
för att bevara det förflutna
som kan göra skillnad
i framtiden

Kulturverksamheten

Till Kulturverksamheten

kulturen
det går inte att fånga dig
i en enda beskrivning
men utan dig
skulle vi inte veta
vilka vi är
eller varför vi bor
där vi bor
du är en del
av samhällsutvecklingen
och vill vara det
i samverkan med vaktmästare
planingenjörer
föreningar och eldsjälar
inte hugga till
var sin sten
utan tillsammans
bygga en katedral
ditt bibliotek
är ett fundament
i den demokratiska rätten till bildning
på kulturskolan
ges kommunens barn
känslor och erfarenheter
som stärker deras självkänsla
och öppnar upp
för nya möjligheter
oavsett bakgrund
och familjens ekonomiska situation
din fritidsverksamhet
är ett bidrag
till den fysiska hälsan
och hjälper oss
att mötas
liksom den allmänna kulturen
fungerar som smörjmedel
för våra tankar
om vad det innebär
att vara människa
som verksamhet
vill du göra ditt bästa
för att kommunens invånare
ska känna sig sedda
i sina behov
för du tror
att det är där
som kommunen växer
genom en kultur
som inte går att fånga
i en enda beskrivning
men som görs
till en angelägenhet
för alla

Länghems ridklubb


Till Länghems ridklubb

du ligger
i utkanten av byn
och samlar varje vecka
nästan hundra personer
som utvecklar sin förmåga
att röra sig tillsammans med en häst
vid fint väder
i den nybyggda paddocken
eller över åkern
ner till sjön
du vill vara en liten klubb
med små grupper
för att dina tränare
ska ha tid att möta
alla som rider
på deras nivå
om det är regnigt och kallt
finns ditt tusen kvadratmeter
stora ridhus
som byggdes 1983
av en grupp ryttare
som gick samman
dina hästar
bor i ett stall
på gården intill
gotlandsruss, fjordingar, halvblod
och en knabstrupper
alla med livserfarenhet nog
för att kunna möta sina ryttare
oavsett deras kunskap
om vad som får en häst
att slappna av
och bli ett
med ens vilja
förutom dressyr och hoppning
lär du dina elever
vad som behövs
för att hästen ska må bra
i en sport
full av kärlek
där alla åldrar kan samarbeta
och där män och kvinnor kan tävla
på samma villkor

Tranemo Prefab AB

Till Tranemo Prefab ab

du grundades
på den tiden
då de anställda
skulle lyfta på kepsen
när de såg direktören
i sin hatt
din första fabrik
intill järnvägen i Tranemo
blev känd
för att kunna gjuta
ovanligt långa betongrör
och för att under flera decennier
drivas av en kvinna
när familjeföretaget
såldes till Falkenberg
bytte du namn till Precon
och fick en ny anläggning
i Hyltegärde
under finanskrisen på 90-talet
hade din historia tagit slut
med att Precon
stängde ner dig
om det inte vore
för att tre av de som förlorade sitt arbete
tog hjälp av kommunen
och startade upp dig igen
nu har du blandat betong
i över hundra år
tusentals ton av balkonger
väggar och hissgropar
har lyfts med travers
från dina gjutformar
och blivit en del
av Sveriges infrastruktur
du har inte längre
någon direktör med hatt
utan har blivit en arbetsplats
som ser värdet i mångfald
och som tror på allas lika värde
du har blivit ett företag
som har både vilja
och ekonomiska resurser
till att stötta lokalsamhällets
föreningar och kulturliv
du är medveten
om problemet med utsläpp
och tar det ansvar du kan
för att dina fabriker ska kunna producera
världens vanligaste byggmaterial
utan att jorden
går under

Den kommunala verksamheten

 

Till den kommunala verksamheten

du är en juridisk person
med elvahundra anställda
som ska hjälpa politiken
att förverkliga sina idéer
och se till
att våra skattepengar
fördelas rättvist och hållbart
utan att strida mot någon
av alla de lagar
som styr ditt liv
du ska se till att vår vardag
finns och fungerar
att det kommer vatten
när vi vrider på kranen
och el
ur våra uttag
du ska se till att våra barn
får en bra skolgång
och att våra äldre
får en värdig omsorg
att det finns en fritid
med böcker att låna
och platser för motion och möten
du ska se till
att det inte går åt helvete
och om det gör det
ska du ta emot
den som faller
du arbetar
med människors liv
och ditt uppdrag
är att göra oss invånare
så nöjda som möjligt
med hur du prioriterar
och det du prioriterar
beror på den politik
som vi invånare
väljer att rösta på

Den kommunala verksamheten - tolkning av Gro Dahle

Poet Gro Dahles

Den kommunale virksomheten*

av Gro Dahle

Det er kommunen som våkner,
snur seg over på siden
og reiser seg opp i et lokalsamfunn
et nettverk av muskler, et byggverk av knokler
med lunger som puster og hjerter og nyrer,
og de ellevehundre kommunalt ansatte
har lommene fulle av ansvar,
møterom med solide stoler,
oppgåtte grenser og avtaler,
og kommunen sier at dette skal vi klare,
dette skal vi klare, dere,
svarer med en ordførers håndtrykk
og sier hei til bussen på vei forbi,
hei til søppelbilen,
hei til lærere og leger på vei til jobb,
til eldreomsorgen med hvite sko
opp trappeoppganger,
kilometer på kilometer med korridorer,
dette skal vi klare,
bære et samfunn på ryggen,
en infrastruktur av post, kloakk og veiarbeid.
Det fins trær å ta vare på, stier å verne,
gamle hus å ta hånd om.
Åkre fulle av korn, hager fulle av måneskinn,
og kommunen sår der og sier
at dette skal vi klare
holder veggene på plass
helt til skattepengene snør fra taket.
Det fins parkeringsområder
hvor sola skyver dagslyset foran seg.
Det fins skolekontorer
som svetter, gymsaler fulle av barn,
og kommunen retter ryggen.
Dette skal vi klare, sier kommunen.
For det fins vann og varme, lys i lampene,
veier helt fram til hvert eneste hus,
adresser og etternavn, postkasser fulle av håp
og på sosialkontor henger pusten trygt under taket.
Den opplyste kirken står og synger
med et spir langt inn i himmelen.
Og de lange kommunale armene vinker til deg,
sier kom, sier vi kan gjøre dette sammen,
stå der på torget med ordene våre i kurver og kasser
og løfte diktene opp som små kommunale soler.

*Denna dikt är den norska diktaren Gro Dahles poetiska tolkning av kommundikten Den kommunala verksamheten.

Den kommunala verksamheten - tolkning av Mats Söderlund

Poet Mats Söderlunds tolkning av dikten - Den kommunala verksamheten

Tranemo kommun

Det viskas runt Åremma kvarn och ropas ur Torpa stenhus,
sagor ångar ur den fårade jorden i Rösered och Månstad
forntida klockor klämtar i Ölsremma och Mossebo
röster från den kommunala verksamheten stiger
från Ambjörnarp, Ljungsarp, Nittorp och Uddebo
av Tranemo kommuns ett tusen
ett hundra och en anställda
är poesin sist in och
säger folkminnet till de unga
säger det inte längre hållbara
säger det går åt helvete varje dag
med vattnet, elen och skolgången
poesin är den sist anställde
och minst nöjda
värdighet ett ord den inte tar i sin mun
ingen av de ett tusen ett hundra och en anställda
hos den juridiska personen Tranemo
är det minsta legal
poesin minns barnet som dog
och föräldern som sörjde
poesin minns de ännu ofödda
och deras röster
juridiska personer kan ställas inför domstol idag
men det är kommande generationer
som dömer de som inte agerade
Tranemo tar emot den som faller
invånare i mossa och stenrösen
nöjda och missnöjda
prioriterar
prioriterar
rösta på.

Projektet blir en bok

Boksläpp - Affisch

Skrivarkurser

SKRIVKURS för vuxna

Projektet Kommunpoesi börjar närma sig sitt slut men än finns det tid. I augusti kommer jag hålla projektets sista skrivkurs, den här gången för vuxna.

Inga förkunskaper eller särskilda erfarenheter behövs. Vi kommer utforska skrivandet med enkla, lekfulla övningar och även nosa lite på vad det innebär att dikta någon eller något.
Skrivkursen äger rum på Centralen i Tranemo under tre torsdagar under hösten 2022: 11/8, 18/8 och 25/8.
Föranmälan krävs och görs till  kommunpoet@tranemo.se
Kursen riktar sig till dig som bor eller arbetar i Tranemo kommun.

Skrivarkurs för vuxna

 

Skrivkurs för barn och unga

Vill du skriva? Oavsett om du har skrivit mycket, lite eller inget alls är du välkommen att vara med på skrivkurs med vår kommunpoet Jimmy Alm under våren.

SkrivarkursSkrivkursen riktar sig den här gången till barn och unga, fördelat på tre olika grupper. Varje grupp kommer ses vid tre tillfällen och med hjälp av enkla övningar få leka med ord på olika sätt. Varje deltagare på kursen kommer få möjlighet att få en text publicerad i en bok om projektet Kommunpoesi.

Tre tillfällen under våren 2022
Gratis att delta | på biblioteket, Centralen | torsdagar 17.00-18.30

  • För dig som går i mellanstadiet: 17/2, 24/2 och 3/3
  • För dig som går i högstadiet: 10/3, 17/3 och 24/3
  • För dig som går på gymnasiet: 31/3, 7/4 och 14/4

Föranmälan krävs. Max 8 personer per grupp. Du anmäler dig via mail till biblioteket@tranemo.se – skriv namn, telefonnummer och om du går i mellanstadiet, högstadiet eller på gymnasiet.
För frågor kontakta biblioteket på 0325 – 57640
Angående den pågående pandemin: vi kommer att ha gott om plats för att hålla avstånd till varandra. Vid symtom så stannar vi hemma.

Utställning

UTSTÄLLNING

11 mars – 16 april år 2023, Glasets hus, Limmared
En utställning om projektet i stort men med fokus på de 16 konstverk som skapades av 13 konstnärer under projektet.

UTSTÄLLNING - Ett år av kommunpoesi


Publicerad den 23 juni 2021, senast ändrad den 3 juli 2023