Familjerådgivning och Familjerätten

Här finner ni information om vart man kan vända sig för rådgivning gällande par- och familjerelationer samt familjerättsliga frågor.

Familj på promenad i skogen

Familjerådgivning

Tranemo kommun köper tjänsten Familjerådgivning från S:t Lukas Sjuhärad. Kostnaden är subventionerad av kommunen men varje par betalar en egenavgift om 110 kr/samtalstillfälle.

Mer information om tjänsten finner ni på St:Lukas hemsida: sanktlukas.se/boras

Familjerätten

Till familjerätten vänder man sig vid frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Tranemo kommun köper tjänsten av Borås kommun, tjänsten är kostnadsfri.

Mer information finner ni på Borås kommuns hemsida.

 

 

 

 


Publicerad den 2 november 2015, senast ändrad den 3 oktober 2017