Sjukvård och tandvård

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som registrerats i hemsjukvård och

  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på korttidsvistelse (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

 

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

 

I hemsjukvården tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

 

 

Senast ändrad: 2014-03-10 11:24
Bookmark and Share
Kontakt
Ställ en fråga
Catarihna Petersson
Områdeschef Hälso- och sjukvård
Telefon: 0325 - 57 63 73

Helena Lundgren
Funktionschef Vård och omsorg
Telefon: 0325 - 57 63 95
 

Tranemo kommun  |  514 80 Tranemo  |  Besöksadress Storgatan 26  |  Telefon 0325-57 60 00  |  Fax 0325-771 32  |  E-post This is an email address