Tolk

Alla har rätt till omsorgs och hjälp som de kan förstå. Den som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk i kontakten med oss meddela detta när du till exempel bokar tid hos någon i Tranemo kommun så ordnar vi tolk till besöket.

Lexicon i en bokhyllaLexicon översättning tolk

Tranemo kommun anlitar tolkar genom Tolkförmedlingen i Borås. Tolkarna är utbildade, opartiska och neutrala vid tolkningar. De har också tystnadsplikt enligt sekretesslagen.


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 26 oktober 2016