Snabba pengar

Snabba pengar – ett bidrag för aktiviteter av unga för unga

Tre glada tjejer

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Vi håller på att ta fram en digital sökplattform till Snabba pengar, men tills det är klart används den gamla blanketten PUF – Pengar Ung Fritid som är något inaktuell (ifylld blankett skickas till kultur@tranemo.se).
Det som gäller står nedan, har du frågor kontakta oss!
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Syfte och typ av bidrag
Bidraget är till för att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang för en utvecklande och meningsfull fritid. Den/de sökande behöver inte vara organiserad i någon förening utan det kan vara enskilda unga som har en idé om aktivitet som fler unga skulle vilja delta i. Inbjudan ska gå ut allmänt men antalet deltagare bestämmer arrangören.
Maxbelopp är 5 000 kr beroende på projektets storlek och hur många det vänder sig till, sökt belopp.

Villkor
Ungdomar som söker bidrag ska vara i åldern 12 – 20 år och boende inom Tranemo kommun.
Aktiviteten ska genomföras av och för unga inom Tranemo kommun.
Beskrivning av vad som ska genomföras, hur och vilka som ska vara med i genomförandet samt budget ska skickas med ansökan.
Aktiviteten ska vara alkohol- tobaks- och drogfri.

Ansökan
Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast 1 december.

Utbetalning
50% av bidraget betalas ut när ansökan beviljats och 50% när slutredovisningen godkänts. I redovisningen ska framgå vad som genomförts, hur många som deltagit och vad bidraget använts till.

 

 


Publicerad den 17 december 2015, senast ändrad den 14 augusti 2023