Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

träskulpturer av människor som kramas

Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om vilken verksamhet som bedrivs.

Omsorgssektionen ska tillhandahålla boende med särskilt stöd eller service när behov av detta finns. Vi ska också medverka till att personer med psykiska funktionsnedsättningar får en meningsfull sysselsättning. Det ska finnas mål och planering för dessa insatser och samverkan ska ske med andra aktuella samhällsorgan och organisationer.

Vi bedriver olika verksamheter riktade till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det handlar om boendeformer, enheter för daglig sysselsättning och träffpunkter.

Sociala stödteamet erbjuder alla medborgare i Tranemo kommun upp till fem fria samtal. Det kan handla om stödjande samtal när det gäller familj, barn, unga, beroende eller annat. Kring dessa samtal förs ingen journal och vi informerar dig om tystnadsplikt vid första samtalet. Sociala stödteamet. Informatation om vilka olika grupper som finns hos sociala stödteamet.


Publicerad den 21 december 2015, senast ändrad den 24 maj 2023