Lilla soc på nätet – ställ din fråga anonymt!

Lilla soc på nätet är en del av socialtjänsten i Tranemo kommun. Vår förhoppning är att du som besöker vår sida ska få råd och stöd och vid behov, få information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Här kan du,

  • Ställa anonyma frågor om ex. barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, eller annat som rör socialtjänstens område.
  • Ta del av skrivna frågor och svar.

Din fråga besvaras så snart som möjligt, senast inom 2 veckor av socialsekreterare inom socialtjänsten.

Vid brådskande ärenden kontakta socialtjänsten mottagningsenhet på 0325-57 62 10.

Vid behov av akut stöd i en utsatt situation på kvällar och helger kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och begära Socialjour Borås stad.

Om det i din fråga framkommer att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation kan detta t.ex. innebära att vi kontaktar Larmcentralen 112 och bistår dem med information som behövs för att spåra dig via din dators IP-adress. Det kan även bli aktuellt att göra en polisanmälan om de uppgifter som du lämnar i din fråga bedöms vara tillräckligt allvarliga.

Utgångspunkten när du skickar in din fråga till socialrådgivningen är att du ska kunna vara helt anonym. Frågan du ställer sparas och kan läsas av alla som besöker forumet.

Frågor och svar

Ekonomi

Smeknamn: Bottenskrapet

Din fråga: 

Varför dras Tsu sjukfond av bidraget för vissa men inte alla?

 

Svar:

Hej Bottenskrapet.

Tack för din fråga.

Fondmedel tas upp som inkomst i alla ansökningar om de inte är specifikt avsedda till något, tex. tandvård eller resa. Har man frågor i eget ärende får man kontakta sin handläggare.

 

Vänligen

Lilla soc på nätet.

——————————————————————————————————–

FRÅGA

-Jag har fått återbetalning av ett lån till en kompis via Swish. Kommer detta ses som en inkomst?

Svar
Hej!

Klokt av dig att fråga i förväg så att du slipper besvärliga situationer.
Ja, det anses som inkomst. Alla insättningar på ditt konto, swish eller annat är att räknas som inkomst.

Vänligen Lilla soc på nätet


FRÅGA
Jag hade tänkt söka sommarjobb på Tranemo kommun i sommar (2021) men mina föräldrar lever på socialbidrag och jag undrar ifall lönen jag får från mitt sommarjobb kommer att påverka mina föräldrars bidrag? Eller om det kanske finns en gräns på hur mycket jag får tjäna innan bidraget påverkas?

Svar
Hej! Vad roligt att du tänkte sommarjobba!
Det finns en gräns på hur mycket du som ungdom kan tjäna utan att det påverkar försörjningsstödet/socialbidraget. För hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får man ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar förälderns ansökan om försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 300 kr.
Om du skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med.
Det är en god idé att dina föräldrar pratar med handläggaren för svar om vad som specifikt gäller för er.
Hoppas det löser sig.
Vänligen Lilla soc på nätet

______________________________________________________

 

Barn och familj

Smeknamn: Fundersam

Rubrik på din fråga: Orosanmälan från BUP som slutar i samtal med barnets andra förälder

Din fråga:

Hej!
Om det kommit en orosanmälan till Soc från BUP om att barnets separerade föräldrar har svårt att ha en dialog, kan man då från Soc sida tvinga de båda separerade föräldrarna att gå på samtal tillsammans utan barnet för att träna på kommunikationen? Den kommunikation som krävs för att barnets aktiviteter/vardag såsom hämtning/lämning/skola/aktiviteter ska fungera finns helt klart idag redan. Kan de bli tvingade till ytterligare?

 

Svar:

Hej Fundersam

 

Tack för din fråga.

 

När socialtjänsten tar emot en anmälan görs en förhandsbedömning kring huruvida utredning ska inledas eller inte. Inleds en utredning är det för att det finns skäl att tro att de kan komma att bli aktuellt med insatser från socialtjänsten. Av det du beskriver i din fråga verkar ni ha en viss dialog kring barnet och socialtjänsten kan inte tvinga föräldrar att gå i samarbetssamtal mot föräldrarnas vilja, men socialtjänsten kan erbjuda och föreslå stöd i form av samtal om de kan gynnar barnet.

 

Hälsningar Lilla soc på nätet


 

Smeknamn: snowwomen

Rubrik på din fråga: Ang barn

Din fråga:

Hej. Jag har 2 barn som jag ej få kontakt med. Vi har varit i tings rätten och de gick på vad barnen sa att de inte vill träffa mig. De finns ingen anledning Varöfr de inte vill. Men den stora anledning är mitt ex. Han vill inte att jag ska ha kontakt med barnen. Han gör ingenting för att vara medgörlig. Han gör så jag varken får prata el träffa barnen. Socialen föreslog att jag och barnen skulle gå till dem så barnen fick berätta själva vad de kände men tyckte inte mitt ex och Efter som han har ensam vårdnad så kan de inget göra. Om inte soc kan hjälpa mig vem kan då göra det. Jag kan inte bara glömma mina barn. Jag får ingen chans att prata med mina barn. Mitt ex säger att barnen hör av sig när de är redo. De har gått 3 år snart

 

Svar:   

Hej snowwomen

Tack för din fråga.

 

I första hand kan du vända dig till familjerätten för att försöka få till samarbetssamtal mellan dig och barnens pappa för att på sätt kanske hitta en väg i hur du kan få umgänge med dina barn. Går det inte finna ett sätt att komma överens med kring umgänge kan du vända dig till Tingsrätten för att göra en ny stämningsansökan och yrka på att få rätt till umgänge.

 

Av din fråga framgår dock inte huruvida det finns en dom avseende hur eventuellt umgänge ska se ut.  För om en förälder nekas umgänge med sina barn trots att det finns upprättad dom om detta, ska denne förälder åter igen vända sig till Tingsrätten för att driva sin fråga här.

 

Grunden i lagstiftningen är att barn har rätt till sina föräldrar, men det medför att barnen även har rätt att säga att de inte vill ha kontakt. Enligt lagstiftning är familjerättens uppgift att göra en objektiv utredning, det vill säga att förutsättläsningslöst utreda båda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov. Uppkommer under utredning motsägelsefulla uppgifter ska detta framkomma i utredningen. Familjerätten har i sin utredning skyldighet att granska de uppgifter som inkommer.

 

Hälsningar Lilla soc på nätet


 

Smeknamn: Orolig förälder

Din fråga: Om ena föräldern har blivit dömd för narkotikabrott och föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men de bor separat och barnet bor just nu med den som blivit dömd, vad kan soc göra i ett sådant fall?

 

Svar:   

Hej Orolig förälder.

Tack för din fråga.

Vid gemensam vårdnad har ni som föräldrar ett delat ansvar för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda och är skyddat.

Det primära ansvaret för ett barns skydd ligger på vårdnadshavarna och om det finns brister hos den ene åligger det den andra vårdnadshavaren att ta ett större ansvar. Det är först när båda vårdnadshavarna bister i sin förmåga att tillgodose barnets behov som socialtjänsten kan agera.

Hälsningar, Lilla soc på nätet

 


 

Smeknamn: Maktlös inför myndighet

Rubrik på fråga: Mammans ord väger alltid tyngst?

Din fråga: 

Jag skulle gärna vilja ha ett rakt och ärligt svar; varför verkar det som att man oftast tar mammans parti och lyssnar på hennes version i vårdnadstvister? En känslig fråga 2021, men jag antar att det finns ett vettigt svar på detta. En manlig vän har kämpat i 8 år för sitt barn. Jag har med egna ögon läst igenom domar, utedningar mm och majoriteten av allt som står, är till mammans fördel. De senaste åren har jag också sett och kan motbevisa att mamman ljuger, ändå slutar det upp med att hon får skyddat boende trots make hemma som väntar och min vän får inte träffa sitt barn. Kontrollerar man inte uppgifter innan man erbjuder skyddat boende? Man har valt att helt gå på mammans version, trots motbevis av pappan i efterhand och många som kan styrka detta. Ändå har han inte fått träffa sitt barn på 3 månader. Det står klart och tydligt att ett barn ska ha rätt till båda sina föräldrar, men detta går myndigheter själva emot när se tar beslut utan riktig grund, och avskärmar barnet från ena föräldern. Vid samtal med familjerätten blev svaret när han undrade när han fick träffa sitt barn igen att de hade inget att säga oxh sedan sa sekreteraren att jag lägger på luren. Är det typexempel på hur föräldrar behandlas, medan den andra erbjuds skyddat boende på lögner-som går att bevisa. En advokat förberedde honom mentalt inför en rättegång och sa att förebered dig på att förlora. Vårdnaden går till modern i majoriteten av fallen. Tilläggas bör att mamman i detta fallet redan har fått vite för umgängessabotage flera gånger, men hon tillåts tydligen fortsätta. Jag vet att det är fler pappor därute i samma sits. Maktlösa just för att de inte är mamman. Vore tacksam för ett vettigt svar på varför det får gå till såhär och på vilka grunder tas beslut utan som helst bevisning? Det kanske blir lättare för mig att förstå-inte acceptera, att det är så idag 2021.

Svar:

Hej Maktlös inför myndighet

Med viss risk för att vårt svar inte svarar an på alla dina frågor då vi enbart kan svara generellt på frågor som ställs i vår frågelåda. Vi kan inte gå in i enskilda ärenden och svara an på vad som är rätt och fel eftersom vi enbart har en liten, liten del av ett stort sammanhang och dessutom enbart får den ena berörda partens syn på situationen.

Det är inte ovanligt att en pappa kan uppleva det du beskriver i en pågående vårdnadstvist. Enligt lagstiftning är familjerättens uppgift att göra en objektiv utredning, det vill säga att förutsättläsningslöst utreda båda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov. Uppkommer under utredning motsägelsefulla uppgifter ska detta framkomma i utredningen. Familjerätten har i sin utredning skyldighet att granska de uppgifter som inkommer.

Om en förälder nekas umgänge med sina barn trots att det finns upprättad dom om detta, ska denne förälder åter igen vända sig till Tingsrätten för att driva sin fråga här.

När en kvinna kommer till socialtjänsten och uppger sig ha blivit utsatt för våld så har socialtjänsten skyldighet att i det akuta läget erbjuda skydd. I samband med detta inleds utredning i syfte att vidare utreda kvinna och eventuella barns situation. I utredning kring barnens situation ska båda vårdnadshavare få komma till tals.

Den som är part i ärendet och upplever att socialtjänstens handläggning inte genomförts på ett objektivt och korrekt sätt kan vända sig till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO).

 

Vänligen

Lilla soc på nätet

 


 

Smeknamn: Fundersam far

Rubrik på fråga: Vems tider gäller?

Din fråga:

Jag är inte vårdnadshavare till mitt barn men har genom tingsrätten fått ett stort umgänge. Barnet är familjehemsplacerat i samma hem som mamman bor. När jag har umgänget anser jag att det bör vara mina tider som gäller för hämta/lämna på förskola. Men mamma o familjehem säger att det är deras tider som gäller. Deras tider stämmer ej med mina då jag inte hinner hem. I tingsrättens beslut står det ordagrant att jag hämtar vid förskolans slut och lämnar vid förskolans början. Det tolkar jag som att det är mina tider som gäller. En till fråga är att jag har inte rätt att ta ut VAB men det har hon liksom familjehemmet, ändå anser de att jag ska stanna hemma om h#e blir sjukt under mitt umgänge? Vad gäller eller hur tolkar ni det?

Svar:

Hej fundersam far,

Vår erfarenhet av tid på förskolan vid umgängen är att de är den förälderns tider som har barnet som gäller. Vårt råd är att du vänder dig till familjerätten för att få råd och stöd i hur du kan gå tillväga. Gällande VAB så ska det gå att överlåta till den som har hand om barnet när barnet är sjukt. Hur det gäller vid Tingsrättsdomar och familjehemsplacering ska försäkringskassan kunna ge dig svar på och förklara hur du ska gå tillväga.

 

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

 


 

Smeknamn: Ledsen kvinna

Rubrik på fråga: Akutomhändertagande pga felaktigt drogtest

Din fråga:

Min lillasyster har 4 barn som numera är placerade pga hennes missbruk. Innan hennes minsta försvann så hade jag tösen boende hos mig för enda sen födseln så va jag den som tog hand om henne o hon va hela min värld. Min syster va svartsjuk på hur tösen älskade mig o jag henne så hon hittade på lögner till soc om allt möjligt men de mesta kunde soc se va lögn…men en dag när jag skulle dit o då åka med o lämna drogtest vilket jag inte hade några som helst problem med men så några dagar senare hämtade dom tösen på dagis o kom hem till mig o meddelade att hon va hämtad till hemligt ställe… pga mitt drogtest. (JAG HAR INTE TAGIT NÅGRA SOM HELST DROGER) Bad att få se resultatet men de hade dom inte m sig o sen så ville dom inte ge mig det utan det var bara min syster som kunde få det då hon va vårdnadshavare till tösen. Jag bad dom ta nya prov när som helst utan att berätta de för min syster för hon skulle mkt väl ha kunnat lägga I nått i min mat eller vad som helst bara för o förstöra. O hon visste om att jag skulle bli drogtestad den dagen för de hade handläggaren sagt till henne. O min syster som va mitt i ett missbruk av tabletter gjorde ofta saker hon inte minns oftast elaka saker både mot barnen o andra i hennes omgivning. Till slut fick jag tag på pappret m resultatet men det konstiga är jag va positiv på amfetamin om jag tolka de rätt… men det visade inget på tramadol som är en medicin jag tar 4gånger om dagen pga restskador sen en trafikolycka och har gjort I flera år. Men oavsett så klippte soc av alla banden mellan mig o tösen och vi va så tighta o jag va som en mamma till henne…o BVC o dagis o allt har bara positiva saker o säga om henne sen jag hade hand om henne. Men ingen tror mig än idag o jag kommer nog aldrig få veta hur jag kunde va positiv på de testet o aldrig ens få en chans o visa att de va fel….. detta är snart 2år sen o jag har helt tappat allt jag levde för. Jag har slutat ha vänner orkar inte ens svara i telefonen, jag har inget som är kul o jag gråter dagligen efter tösen. Orkar inte kämpa för dom knäckte mig helt o kan tillägga jag o min sambo bor i ett fint hus med stor trädgård o tösen hade hela hemmet fullt med leksaker o grejer o vi var alltid iväg på saker med henne, sommarland,djurparker,badland så hon var en glad tös. 3år gammal togs hon ifrån mig o detta är nu 2år sen. Min syster har aldrig brytt sig direkt om henne utan jag fick tom bestäma namn på henne så det va verkligen min tös.

 

Svar:

Hej ledsen kvinna,

Av din berättelse förstår vi att det har varit tufft och är tufft att din systerdotter inte längre är en del av ditt liv, ni verkar ha haft en fin relation under den tid som du tog hand om henne. Det är en svår sits som du hamnat i eftersom du enligt lag inte är part i fickans liv. Det är bara vårdnadshavare som kan driva rätten till att ha kontakt med sina barn och ha lagen med sig. Socialtjänsten ska verka för att barn ska ha kontakt med sitt nätverk i de fall som de är möjligt. Av din beskrivning av ärendet så tolkar vi det som att flickan är omhändertagen enligt LVU eftersom hennes vistelseort hemlighetshålls och de i sin tur tyder på att det finns risk för att vården av henne ska saboteras om hennes vistelseort röjs. Ett beslut om ett omhändertagande görs på ett litet barn utifrån att socialtjänsten gör bedömningen att vårdnadshavarna inte kan tillgodose flickans behov. I de fall det finns en möjlighet att ett barn ska placeras i sitt nätverk utreds släktingarna som familjehem, men för att det ska vara möjligt måste föräldern ställa sig positiv till en placering i nätverket eftersom det annars blir oerhört svårt att placera ett barn hos en släkting.

 

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

 


 

Smeknamn: Orolig anhörig

Rubrik på fråga: Hur får vi hen att ta emot hjälp?

Din fråga:

Hen är medelålders, har en cp skada och är begåvningshandika men har eget boende. Hen har under många år avsulatat allt egenasvar beträffande hygien och aktivering av muskler vilket innebär rullstol vilken dag som helst. Han tar sig via sin bil form av EU traktor till sammankomster men där kan man inte sitta vid honom pga vidrig odör. Vi tillsägelse bli han vansinnig!!

Min tidigare fråga var ej klar när den gick iväg. Ingen i familjen kan besöka honom pga lukten i lägenheten,den är fruktansvärd och en bakteriehärd. Han vägra ta hjälp av sin familj utan utnyttjar okända och mindre bekant som alla gjort allt för att hjälp men orkar inte pga av hans odör och ren skitighet.i stället för att vara en del av samhället blir ha nu exkludera av alla pga han motarbetade till hjälp. Han kan knappt ta på sig själv därav inga klädbyten, och därav ingen duschEn mycket social man som är en fara för sig själv och andra ( då han blir arg) Detta är akut!!!!

 

Svar:

Hej Orolig anhörig,

Tack för din fråga

Vilket stöd du och familjen utgör för mannen du beskriver. Vi vet av erfarenhet att det är svårt att stå bredvid och se en anhörig fara illa till följd av egen problematik och ovilja att ta emot hjälp. Det går alltid att göra en orosanmälan till socialtjänsten för att uppmärksamma situationen som den enskilde hamnat i. Genom en anmälan kan socialtjänsten ta kontakt med honom och jobba för att han ska ta emot insatser. Dock är den egna fria vilja långtgående och det är därför svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp.

 

Vänligen

Lilla Soc på nätet.


 

 

Smeknamn: Långben

Rubrik på fråga: När ska jag svara soc på en utredning

Din fråga:

Hej!
Hur lång tid har jag på mig att lämna synpunkter om sakfel och lögner på en avslutad utredning från Socialtjänsten? (Jag har fått ut en kopia på utredningen.)

 

Svar:

Hej Långben,

Det finns ingen bestämd tidsram för hur lång tid man har på sig. Däremot bör handläggaren när den kommunicerar utredningen uppge ett datum för när synpunkter ska ha inkommit till nämnden och detta datum är beroende av ärendets karaktär.  Dock ska kommuniceringen ligga inom utredningstiden.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

 


 

 

Smeknamn: Fundering

Rubrik på fråga: Får socialtjänsten göra så

Din fråga:

Får socialtjänsten göra bedömning att t.ex pappan kan åka hem till mamman efter inkommen orosanmälan? När socialtjänsten själv säger vi kan inte göra de utifrån dessa uppgifter som kommit in. Men till pappan kan dom säga ja åk du så får vi se vad du kommer fram till för bedömning. Är de en trygghet för barnet de?

 

Svar:

Tack för din fråga.

 

När det kommer in en orosanmälan till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej. Socialtjänsten kan bara göra oanmälda hembesök om det finns särskilda skäl som styrker det och genom ett oanmält hembesök inleds per automatik en utredning. I det som framkommer av din fråga verkar det som att socialtjänsten gjort bedömningen att det ej finns skäl för oanmält hembesök. Skulle mamman däremot på eget initiativ säga att socialtjänsten kan komma på hembesök för att göra en förhandsbedömning kan socialtjänsten göra det utan att inleda utredning. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att skydda sina barn och då kan de innebära att man som förälder behöver besöka den andra föräldern om det finns en oro för hur barnen har det. I första hand är barnens skydd alltid vårdnadshavarnas ansvar och de är först när de både brister som socialtjänsten kan gå in och agera.

 

Vänligen

Lilla soc på nätet


 

Smeknamn: Otroligt ensam mamma

Rubrik på fråga: Socialen tog bort besök. På falska grunder.

Din fråga:

Haj.
Jag ska försöka fatta mig kort. Min son föddes in i ett heroinmissbruk. Så fort han va född tände jag av och gick varje eller varannan dag för att lämna prover på tne här i götebort. Dom såg att värdena gick neråt. Och jsg va glad att det gick bra. Men min sons soc ppstod att jag va påverkad pga 2 saker. Sjukvårdspersonalen tyckte attjag gick kobstigt när dom såg mig. Detta va alltså på samma sjukhus jag ca 2 minuter lämnat prover som såg bra ut. Pga detta ringde den avdelningen till min sons soc och hon bokade ett möte med mig därhon förbjödmig att träffa min son alls.
Ja,jag gick kobstigt men det va pga att jag dagarns innan haft min förlossning. Hon gav blanka fan i vad mina tester visade och när jag bad om attfå se papper på detta så fick jag inte se dom.
Jag blev otroligt illa behandlad och pga drt missade jag min sons första ch andra år i världen.
Denna kvinnan från soc sa även vid ett tillfälle till min mamma, jag citerar ”jag är här för att skapa ångest” . Tyvärr spelade hon inte in samtalet. Min soc sa att jag borde anmäla henne.
Det är dessutom helt omöjligt att jag skulle hinna få o mig något knark den korta vägen från där jag lämnar prov till avdelningen mittemot. Och om vi låtsas attjag tagit något de 2 minuter jag gick emellan avdelningarna så skulle ibgen drog hinna värka.

Dessutom varför ville hon inte ta ett urinprov på mig nör jag o min sons soc hade möte? Dom har drogstickor där.
Jag vill bara ha rättvisa, snälla. Vad ska jag göra?
Detta krossaade mig verkligen. Och jag som va så glad att jsg lyckades, men så ljuger hon och tar mitt nyföddabarnifrånmig.
Tne borde sparat mina tester så det finns bevis.

 

Svar:

Hej Otroligt ensam mamma,

 

Av din berättelse så förstår vi att du har levt under svåra omständigheter. Kanske skulle det gynna dig att du tog kontakt med sjukvården för att få en samtalskontakt för att prata om de du varit med om och vad det har gjort med dig.

 

Forumet Lilla soc på nätet kan bara generellt svara på hur socialtjänsten fungerar och inte gå in och ge svar i specifika frågor huruvida en socialtjänst agerat rätt eller fel. Det du kan göra om du upplever att socialtjänsten gjort fel kan är att du kan vända dig till IVO för att få ärendet granskat. Om du är vårdnadshavare kan också vända dig till ansvarig socialtjänsten för att se om de kan ge svar på dina frågor och funderingar, samt eventuellt få ut handlingar i ärendet.

 

Vänligen

Lilla soc på nätet.

Smeknamn: Orolig mamma

Rubrik på fråga: Orolig mamma

Din fråga:

Mitt ex (pappa till mina barn) har blivit tagen av polisen på grund av droger och väljer nu, när barnen kommit till honom att blockera mig på sin mobil vilket medför att vi inte kan ha någon dialog alls. Känns inte alls bra att barnen är där och att jag inte kan nå honom. Att vi inte kan kommunicera överhuvudtaget. Och dessutom veta att risken för återfall är stor. Hur ska jag göra?

 

Svar:

Hej Orolig mamma,

Tack för din fråga.

I de fall som föräldrar har gemensam vårdnad krävs att man som föräldrar har ett fungerande samarbete och kommunikation gällande barnen. Detta innebär att man behöver vara tillgänglig för varandra. Om det finns en oro för hur barnen har det hos den andre föräldern och kommunikationen inte fungerar bör man i första hand ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.  Vårdnadshavare har en skyldighet att skydda sina barn och om du har en oro över att miljön hos barnens pappa inte är lämplig och han inte kan ta hand om barnen på ett tryggt sätt så har du ett ansvar att agera. Det du kan göra är att vända dig till socialtjänsten och familjerätten för att få stöd och hjälp. I de fall det inte går få till ett fungerande samarbete kan man som förälder behöva ansöka om enskild vårdnad.

 

Vänligen

Lilla soc på nätet.

 

Smeknamn: Irriterad pappa

Rubrik på fråga: Ifrågasätter socialtjänstens utredningsarbete

Din fråga:

Hejsan.

Har en familj på 6 Pers

2 flickor 11-14 är
2 Söner 4-15 år

Socialtjänsten har fått in orosanmälan på sonen kring för hög frånvaro i skolan, vi har kunnat styrka anledning till varför han varit borta från skolan men socialtjänsten väljer ändå att öppna utredning och då inte bara han utan hela familjen som bara för någon månad sen fick utredning nerlagd. Får dom och kan dom göra så. Dom är fullt medvetna om hur våran familj funkar och varit en del av familjen i X antal år. Dom har återkommande haft utredningsarbete kring familjen gällande stöd och insatser som ändå inte lett någonstans och slutar i samma kommun varje gång……att det inte finns någonting socialtjänsten kan erbjuda. Vad har man för rättigheter för dessa möten och utredningar förstör mer än vad det hjälper.

Tacksam för svar

 

Svar:

Hej irriterad pappa

Tack för din fråga.

Generellt så är socialtjänsten skyldig att inleda utredning i de fall där de inkommit ny information och det kan komma att bli aktuellt med insatser. I de fall anmälan rör ett barn men oron i anmälan antyder att de påverkar samtliga barn så ska det inledas utredningar på samtliga minderåriga barn i familjen. Det du som vårdnadshavare kan göra är att prata med de socialsekreterare som du träffar om hur ni upplever situationen och höra er för hur ni kan gå tillväga tillsammans för att göra mötena och utredningarna så bra som möjligt.

 

Vänligen

Lilla soc på nätet.

FRÅGA:

Varför gör inte socialtjänsten något?

Hejsan!
Min bonus brorsdotter är skriven hos sin biologiska pappa som har missbruk och år av polisärenden bakom sig. För ett tag sedan gjorde polisen en husrannsakan i hemmet där flickan bor, dem hittade både narkotika och vapen. Efter mer noga undersökning hittade dem spår av narkotika där flickan sover, på en madrass bakom en soffa alltså. Flickan spenderar mestadels tid hos sin farmor och nästan inget hos sin biologiska pappa, hon har inget eget rum hon har bara en madrass bakom en soffa vardagsrummet. Efter att polisen vart hos pappan så tog socialtjänsten beslut om att flickan ska vara hos sin mamma tillsvidare det blev även prat om att mamman skulle adress ändra flickans adress till sin egen då miljön hos pappan inte var hållbar för ett barn. Pappans släkting tog studenten härom dagen och ville då att dottern skulle vara med, mamman rådfrågade socialtjänsten och dem tyckte det var okej under dagen men absolut inte övernattning. Dagen kommer då flickan ska hämtas av sin pappa men han var inte med vid hämtning han skickade en vän att hämta flickan och överenskommelsen var att flickan skulle vara tillbaka 20:00 samma kväll, men flickan kom aldrig tillbaka. Mamman ringde och ringde men inget svar ifrån någon som fans med flickan, dem blockerade allas nummer på flickans telefon så ingen fick tag på henne. Mamman åkte tillslut till adressen där flickan befann sig, det slutade med att flickans farmor låste in flickan i ett rum och resten av familjen stod och blockerade vägen för mamman, pappan fans inte på plats. Mamman fick inte med sin dotter hem och hade inget annat val än att lämna sin flicka hos pappans familj då dem började bli aggressiva och högljudda och när mamman går och brister ut i gråt så står pappans familj och skrattar åt den gråtande mamman.Socialtjänsten kontaktas dagen efter men dem säger att dem inte kan göra något åt saken eller besluta att flickan ska hämtas från sin pappa när dem dagen innan varit väldigt tydliga med att flickan får inte övernatta hos sin pappa. Efter helgen gör socialtjänsten ett hembesök hos pappan och även denna gången lämnas flickan hos pappan trots det socialtjänsten sagt innan helgen om övernattning. Hos mamman har flickan ett eget rum, vänner och ett stabilt nätverk utan vapen, droger och alkohol men ändå lämnar dem flickan hos pappan som har flera polisärenden i ryggen, ett missbruk av narkotika och har vapen hemma där han har sin flicka boendes. Det har snart gått 2 veckor och flickan är ännu inte tillbaka hos sin mamma och pappan hindrar sin dotter från att ha umgänge med sin mamma vilket han gjort i flera års tid. Någonstans i allt detta så anser jag att socialtjänsten har brustit i sin hantering av ärendet med denna flicka och inte sett till barnets bästa. Ska man göra ännu en orosanmälan till socialtjänsten som ändå inte kommer att göra något eller ska man anmäla socialtjänsten i detta ärendet? Flickan far illa av allt detta och något måste göras! Vi ser hur hon försvinner mer och mer i sig själv och mer blir och mer tyst, detta har alltså pågått i flera år. Hur ska vi på bästa sätt hjälpa flickan?

SVAR:

Hej Orolig bonusfaster

Tack för att du hör av dig.

Vi förstår utifrån din beskrivning att din bonusbrorsdotter har det tufft och verkar leva i en miljö där barn inte ska behöva befinna sig samt att hon påverkas negativt av den icke fungerande relationen mellan hennes föräldrar. Som det framgår i ditt mejl så har det funnits kontakt med socialtjänsten gällande oron för hur flickan har det. I de fall där det finns två vårdnadshavare till ett barn varav den ena anses brista i sitt föräldraskap åligger det den andra föräldern att skydda barnet och tillgodose dess behov. Först i de fall då båda vårdnadshavarna brister kan det komma att bli aktuellt att socialtjänsten ingriper till skydd för flickan. Utifrån den situation som du beskriver kan det vara aktuellt att socialtjänsten motiverar och stöttar mamman i att ta hand om och skydda sin dotter från olämpliga miljöer. Om den ena föräldern ifrågasätter den andre förälderns lämplighet så handhas dessa frågor av familjerätten och utifrån detta så hänvisa föräldrarna dit i första hand.

 

Om ni upplever att den socialtjänst som ni varit i kontakt med brustit i sitt arbete så har ni möjlighet att vända er till IVO, som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och kan granska ärendet.

Om ni har en fortsatt oro så bör ni anmäla igen till socialtjänsten. De är då skyldiga att göra en bedömning huruvida de behövs inledas en utredning för att kartlägga flickans situation samt hur hennes föräldrar tillgodoser hennes behov.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet.

 

 

FRÅGA:

Hej,
Jag är en tjej på 17 år som precis fick reda på att mina föräldrar har skrivit in till komunen att jag vill sommarjobba. Detta gjorde dom utan att jag hade en belkaste aning. Min fråga till er är då, får mina föräldrar skicka in och skriva på alla papper om att jag vill sommarjobba utan att jag ens gått med på det, borde det inte vara mitt val om jag vill eller inte. Och att jag måsta godkänna att jag går med på det? Är det innom lagen rätt att föräldrarna skriver på utan att jag går med på det?

SVAR:

Hej Lillis

Tack för din fråga

Vi förstår att det kan bli en konstig situation för dig när dina föräldrar valt att inte föra en dialog med dig om denna ansökan. Huruvida de finns reglerat i lagstiftningen eller inte är svårt att svara på, detta ligger inom det arbetsrättsliga området. Därav skulle du troligtvis kunna få bättre svar på dina frågor genom att vända dig till ett fackförbund. Här är annars tips på en sida som du kan hitta mer information kring regler vid sommarjobb. www.sommarjobb.me

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Jag polisanmälde min sambo falskt då vi var osams och förundersökningen är nedlagd.
Jag sa att han slagit mig vilket ej hänt och vi hade ej barnen då.
Dom var hos sin pappa.
Nu ringde soc och ska starta en utredning!
Fast inget hänt .
Känns helt onödigt att barnen ska dras in i något sådant helt ovetandes om att nåt skulle vara fel:(
Vad gör jag?

 

SVAR:

Hej Andersson

Tack för din fråga

Polisen är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla oro för barn som kan ha bevittnat våld. Socialtjänsten i sin tur är skyldig att inleda utredning i de fall barn kan utsatts för eller bevittnat våld. Denna utredning görs inte mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Det du kan göra är att vara behjälplig i kontakten med socialtjänsten samt att prata med dina barn utifrån deras ålder och mognad om situationen som uppstått.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Jag pratade med UMO om ett problem jag har. Nu vill de göra en orosanmälan trots att det är fullt onödigt. Jag tycker verkligen de överreagerar. Nu undrar jag vad som händer ifall de gör en anmälan. Kommer de ringa mina föräldrar? Och vad ska dom göra, det finns inget för soc tt göra i detta fallet. Detta skapar bara onödig ångest hos mig och jag hade mått mycket bättre om jag aldrig pratat om problemet från början.

 

SVAR:

Hej Orolig

Tack för att du hör av dig.

De personer som arbetar inom verksamheter som rör barn och unga under 18 år är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa. UMO är en sådan verksamhet. Om UMO gör en anmälan till oss på socialtjänsten så gör vi en förhandsbedömning, vilket innebär att kontakt tas med dig och dina föräldrar för att prata om innehållet i anmälan. Utifrån dessa samtal görs en bedömning huruvida det kommer finnas behov av en fortsatt kontakt med socialtjänsten. Vidare utredning inleds i de fall då socialtjänsten bedömer att mer information behövs för att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa eller i de fall som personen ansöker om vidare råd och stöd från socialtjänsten.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Vårdnad.

Om man har barn ihop med den man är Samboende med men situationen är ohållbar.
Barnet är under 6 månader och ammas heltid. Vis en eventuell separation kommer barnet följa med pappan och då tas ifrån sin mor som ammar barnet och också är barnets första anknytningspunkt då mamman och barnet är de som alltid är med varandra. Blöjbyten/sover ihop osv. Hur går mamman till väga för att på bästa sätt för barnet lösa detta.
//Linus

SVAR:

Hej Linus!

Tack för din fråga.

Det du beskriver låter som en komplicerad situation som är svår att ge ett rakt svar på. Utgångspunkten är att det alltid är barnets bästa som ska gälla och att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge gällande barn till separerade föräldrar regleras i Föräldrabalken. Där kan man läsa att föräldrar inte har rätt till sitt barn men barnet däremot har rätt till båda sina föräldrar om omständigheterna hos föräldrarna innebär en trygg och säker miljö för barnet.

I frågor där föräldrar inte är överens eller behöver stöd i vad som kan vara det bästa för de gemensamma barnen efter en separation så att det blir så bra som möjligt för barnen utifrån deras behov så kan man vända sig till Familjerätten för samarbetssamtal. Detta är en service som alla kommuner är skyldiga att erbjuda separerade föräldrar.

Vårt råd till dig är att du hänvisar mamman att ringa Familjerätten i Borås så hon/föräldrarna så fort som möjligt kan får stöttning i hur de ska genomföra sin separation så att det blir så bra som möjligt för barnet. Om det skulle vara så att mamman upplever sig vara under hot i situationen så bör hon vända sig till Socialtjänstens mottag för råd och stöd.

Vänlig hälsning

Lilla Soc på nätet

FRÅGA

Hej,

Jag har under flera månader haft en väldigt dålig känsla kring ett barn i åtta-nioårsåldern i området där jag bor. Detta barn är ofta ute ensam utan föräldrar, men dras ofta till ett gäng äldre barn (i tolvårsåldern) som i mina ögon inte verkar vara barnets vänner, utan utnyttjar barnet och uppmuntrar hen att göra hyss och dumma grejer.

Jag jobbar själv med barn och ser att detta barn uppenbart har stora problem med impulskontroll och aggressioner. Har sett när barnet kastat grus och stenar på andra barn, både yngre och äldre än barnet själv, sprungit längs med en åkande buss, sprungit runt INNE i en åkande buss, kastat snöbollar på mindre barn osv. Allt utan en vuxen kopplad till barnet i närheten. Barnet lyssnar inte när andra barn säger ifrån, utan lever ut sina impulser tillsynes utan eftertanke. Även när vuxna säger till tar det tid innan barnet kan hejda sig.

Jag har själv försökt prata med barnet ett antal gånger, bl. a. när hen kastade snöboll på mina egna barn, och har en misstanke om att någon slags utvecklingsstörning kan finnas med i bilden, men detta är förstås ingenting jag egentligen kan bedöma.

Ur min synpunkt är detta barn en fara för sig själv och för andra barn i området. Det som oroar mig är att barnet så ofta är utomhus ensam, trots att det uppstår så många negativa situationer kring hen. Det känns inte okej att detta barn vistas så mycket utan föräldrar/vårdnadshavare och för mig verkar det som att hemmet behöver hjälp att kontrollera situationen.

Jag känner till barnets familj, vi är inte grannar, men bor nära varandra. Det finns omständigheter kring familjen som gör att jag undrar om de har ork och kraft att hantera allt kring detta barn.

Tycker ni att detta är grund för att göra en orosanmälan?

Tacksam för svar

Svar

Hej

Förstår att du känner oro för detta barn i ditt område.

Utav det vi kan utläsa i ditt brev tycker vi det finns grund för att göra en orosanmälan. Du kan välja att vara anonym när du anmäler till socialtjänsten.

Du kan välja att ringa eller att skicka in skriftligt.
Hoppas det löser sig på bästa sätt för barnet.

Vänligen

Lilla Soc På Nätet

 


FRÅGA
Har två barn (9 och 12 år) som bor hos mig och är hos sin pappa varannan helg. Barnen har fått några orosanmälningar som gäller när dom är hos sin far. Oftast har det handlat om att deras far dricker alkohol och barnen blir rädda. Ibland vill de inte åka dit alls. Förra gången de var där blev deras pappa stoppad av polis och förmodligen blåste positivt, dom gjorde en husrannsakan och barnen blev förstås rädda. Pappan säger att dom tog körkortet pga vårdslöshet I trafik, jag har hört rykten att han var påverkad. Förstår inte annars varför polisen gör en husrannsakan. Kommer jag som mamma få reda på orsaken? Jag vill inte att barnen är där om han kör bil när han har druckit alkohol. Blir det någon orosanmälan från polisen en sådan här gång? Har försökt ringa socialtjänsten men dom kan inte säga något.

Svar
Hej!
Polisen har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Utifrån det du beskriver verkar det som troligt att polisen kommer att göra en orosanmälan om en förälder är påverkad eller om det finns misstanke om kriminalitet. När anmälan inkommer till socialtjänsten görs bedömning om utredning ska inledas på barnet eller ej och du kommer att bli informerad om både anmälan och utredning.
Om en förälder missbrukar droger kan socialtjänsten inhämta den information som de anser behövs för att kunna bedöma om barnet/föräldern har behov av eventuella insatser och att barnet vistas under trygga och säkra former.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Missbruk

Smeknamn: Orolig

Rubrik på fråga: Kliar när jag inte dricker

Din fråga: Hej!
Jag har börjat få lite problem känns det som med att det kliar på kroppen och mer specifikt i fingrarna och strupen när jag går längre tid utan alkohol i kroppen. Förstår ju någonstans vad detta låter som och faktum kvarstår nog att det är något form av problematiskt symptom. Finns det någon anonym hjälp att få? Detta då folk i min omkrets kommer att se ner på mig som en ”slökrökare” på festliga aktiviteter? /
Orolig grabb på 33 vårar

 

Svar:      

Hej Orolig,

Tack för din fråga. Det finns olika sätt att få hjälp. Att vara helt anonym i en behandlingskontakt kan vara svårt, men det finns forum på nätet där du kan söka stöd anonymt, t ex anonyma alkoholister. Du kan också vända dig till sjukvården för medicinsk hjälp eller samtalsstöd. Vill du i stället ha hjälp och bor i Tranemo kommun kan du inledningsvis vända dig till Social stödteamet för Fem fria samtal som är en serviceinsats som finns till för alla kommuninvånare eller ansöka om stöd på socialkontoret.

 

Hälsningar, Lilla soc på nätet

 


 

Smeknamn: Kompis tar droger

Rubrik på fråga: Kompis tar droger

Din fråga:

Hej, jag har en kompis som tar mycket droger, ofta och har gjort under en längre period jag vill hjälpa henne så undrar vart man vänder sig.

 

Svar:

Hej kompis tar droger,

 

Vilken tur din kompis har som har en vän som bryr sig och vill hjälpa till. Som kompis till en som tar droger finns det lite olika sätt att försöka hjälpa. Ett sätt är att försöka motivera kompisen att ta stöd själv för sitt missbruk. I vår kommun Tranemo skulle det kunna vara att motivera henne till att ta kontakt med Mini-Maria om hon är under 21 år eller att hon gör en ansökan hos socialtjänsten. Vill vännen inte ta hjälp och du är mycket orolig för hennes situation på grund av drogerna kan du alltid göra en anmälan till socialtjänsten och då kommer socialtjänsten att kontakt med din vän för att försöka få henne att ta emot stöd och hjälp.

 

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

FRÅGA
Har socialtjänsten rätt att kräva att man ger ett drogtest? Hur går det till rent praktiskt om man går med på det? Får man göra det på plats hos socialtjänsten eller blir man istället vidarebefordrad till polisen, som i sådana fall gör testet?

Svar
Hej!
Socialtjänsten kan inte tvinga någon att lämna drogtest. Om du har blivit ombedd att lämna drogtest är det för en anledning det kan till exempel vara för att visa att du följer en uppgjord planering eller för att vara drogfri vid umgänge med dina barn.
Om du ska ta drogtester regelbundet görs detta ofta på en särskild mottagning som till exempel Närhälsan. Mottagningen skickar sedan testsvaret till socialtjänsten.
Polisen kan ta drogtest om de misstänker att någon är påverkad men då är det utifrån brottsmisstanke.
Hoppas att du fått svar på din fråga.
Vänligen Lilla soc på nätet


FRÅGA

Hej.

Om man har fått ett par,tre lobar under kort tid kan om jag fattat det rätt Transportstyrelsen börja ifrågasätta ditt körkort. Det står att de ska agera ”skyndsamt”
Ungefär hur lång tid ifrån senaste loben hör nån isåfall av sig? 1 vecka,en månad,ett halvår?! när bör man kunna få känna sig lugn att körkortet inte är i fara? Tack

Svar

Hej!

Vi förstår det som att du är orolig för att ditt körkort kommer att ifrågasättas utifrån det att du har fått tre stycken olika LOB (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m) under kort tid. Begreppet skyndsamt kan påverkas av olika faktorer som råder i det enskilda ärendet. Därför är det svårt för oss att besvara din fråga.

Det bästa är att du ringer Transportstyrelsen och hör vad som gäller i just ditt ärende.

Vänligen

Lilla Soc på nätet

Psykisk ohälsa

Smeknamn: En anhörig

Rubrik på fråga: Mamma med psykisk ohälsa – vilken hjälp kan man få?

Din fråga:

Hej.

Jag har en nära anhörig som är småbarnsmamma och lider av psykisk ohälsa samt diagnos (Bipolär sjukdom och Asperger Syndrom). Hon ansvarar själv för sina två små barn och har under längre tid mått väldigt dåligt, så pass att hennes roll som förälder blivit påverkad. Hon orkar inte gå ut med barnen varje dag, har brutit ihop ett par gånger framför dom, hemmet är ofta i sunkit skick och jag har fått städa åt henne ett par gånger samt ta hand om hennes pojkar när hon haft dagar då nästan ingenting har fungerat pga att hon inte haft någon ork. Hon vill ha stöd men vågar inte be soc om hjälp då hennes rädsla för att barnen skulle kunna omhändertas är mycket stor. Självklart stöttar vi anhöriga så gott vi kan, men jag tror att stöd från något annat håll också kan vara bra. Hon vill inget hellre än att vara en bra mamma och hon älskar sina barn mer än allt annat och kämpar verkligen i den mån hon kan för att de ska ha det så bra som möjligt och få sina grundläggande behov uppfyllda. Vad för typ av stöd skulle hon kunna få från Soc och hur stor är chansen att barnen skulle kunna omhändertas då det inte finns någon pappa med i bilden? Kan jag som anhörig få ta hand om pojkarna om det skulle gå så pass långt att hon inte anses vara en lämplig förälder i nuläget? Jag anser inte att barnen är i någon fara men att hjälp kan vara bra tills hon mår bättre och klarar av föräldrar rollen helt och hållet igen. Det skulle verkligen ta emot för mig att göra en anonym orosanmälan emot henne och vill hellre att hon ska bli mer bekväm och få mer information om vad som kan hända, om det går att få hjälp men samtidigt ha kvar barnen hemma, så att hon törs ta steget att själv söka hjälp.

Mvh Anhörig

Svar:

Hej en anhörig,

Tack för din fråga.

Vad skönt för mamman som du beskriver att ha en nära anhörig och vän som du. Socialtjänsten jobbar med att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och man jobbar i första hand för att de ska kunna bo med sina föräldrar. I första hand vill socialtjänsten erbjuda stöd i hemmet, men i de fall som de inte är tillräckligt kan det behövas en familjehemsplacering. I perioder av livet kan de vara precis som du beskriver att någon annan kanske kan behöva ha hand om barnen till dess att man som förälder har kommit på fötter och då är det inte ovanligt att man gör en placering hos en anhörig i första hand. Socialtjänsten är skyldiga att alltid jobba för barnens bästa och det kan innebära att man som förälder under en period måste ta emot mycket stöd och hjälp.

Socialtjänsten kan erbjuda många olika sorters insatser beroende på vad man är i behov av. Det kan vara insatser för att arbeta med sin föräldraförmåga men också stöd helt och hållet utifrån psykisk ohälsa för att få en fungerande vardag med ork och rutiner.  Sannolikheten att barnen ska omhändertas hänger inte på om de finns en pappa med i bilden eller inte utan det är en bedömning som görs helt utifrån barnens behov och hur väl den/de som har vårdnaden om barnen kan tillgodose dessa.

Vänligen

Lilla Soc på nätet.

 

FRÅGA

Hjälp vid självmordstankar om man har barn.

Hej

En fråga angående en vän. Om man som ensamstående mamma vill söka hjälp för självmordstankar…. kommer soc bli kontaktad? Det skrämmer henne otroligt mycket och hindrar henne från att söka hjälp.

//En vän

 

SVAR

Hej

Tack för din fråga.

Bra att du hjälper din vän att få mer information.

Det viktigaste är att din vän söker den hjälp hon är i behov av och i detta fallet låter det som att hon är i behov av hjälp från sjukvården. Sjukvården har en anmälningsskyldighet om de gör en bedömning att det utifrån mammans mående och livssituation finns en oro för barnets situation. Vid en orosanmälan till oss på socialtjänsten så är vår uppgift att säkerställa att barnen har det bra och får sina behov tillgodosedda samt hur vi kan vara till hjälp för föräldrar så att barnet får detta. Detta gör vi genom att träffa och samtal med vårdnadshavare.

Sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet att samverka när det finns behov för detta och det är en önskan från personen som söker hjälp. Det viktigaste är att mamman söker och tar emot den hjälpen hon behöver för att få ett bättre mående. Barnet är i behov av att ha en mamma som mår bra och orkar vara mamma.

Mamman kan vända sig till primärvården, här i Tranemo är det Närhälsan eller Tranehälsan hon vänder sig till. Om hon är i behov av akut hjälp då ska hon vända sig till Psykiatriska akutmottagningen i Borås, telefonnummer hit är 033-616 27 60. Mamman kan även vända sig till Sociala stödteamet här i Tranemo för att få möjlighet till stödjande samtal om hon har tankar och funderingar kring sin föräldraroll mer information om detta hittar ni här: Fem fria stödsamtal — Tranemo Kommun

 

Hoppas ni fått svar på er fråga.

 

Vänliga hälsningar

Lilla Soc på nätet


FRÅGA

Hej, jag har en kollega som har lidit av depression en lång period utan någon vidare hjälp. Han sover inte som han ska och lägger alltid upp texter på sociala medier som gör mig och många andra oroliga. Han säger att han inte är självmordsbenägen, men hans beteende och talesätt får oss att inte lita på honom. Vi är rädda att han en dag tar sitt liv, vad kan vi göra och vem kontaktar vi?

Svar

Hej!

Vad fint att höra att du som kollega engagerar dig. Det är så värdefullt att ha människor som bryr sig i sin närhet speciellt vid psykisk ohälsa.

Vad bra att ni pratar öppet med honom om hans planer, det är viktigt att våga fråga om en person planerar att ta sitt liv. Han kan få hjälp, på vårdcentralen eller genom 1177.

Om han inte vill ha hjälp men ändå mår mycket dåligt och läget blir akut ska ni ringa polisen på 114 14 eller 112 om det är riktigt brådskande. Då kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Det finns bra information både till den som mår dåligt och till dig som står bredvid på 1177

Psykiska sjukdomar och besvär – 1177 Vårdguiden

Hoppas att vårt svar kan hjälpa er vidare

Vänligen

Lilla Soc På Nätet


FRÅGA

Mina boendestödjare, socialtjänsten, pedagogen på allmänpsykiatrin, och arbetsterapeuten och jag förstås vill ha ett SIP-möte där vi har kallat psykiatrin. Jag har ett kognitivt funktionshinder, Komplex PTSD, Recidiv depression, ångest, plus äter medicin utskriven av just psykiatrin. Jag är också 100 procent sjukskriven. Psykiatrin vägrar komma. Vilka rättigheter har jag?

Tack på förhand

Svar

Hej

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL) en likalydande bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har avtal med. Även om huvudmännens insatser ska samordnas är det viktigt att komma ihåg att ingen huvudman har rätt att besluta om samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla.
1 Paragrafen säger: ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Detta innebär i ditt fall att sjukvården (psykiatri) inte kan neka att komma till SIP mötet när en annan myndighet kallar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lilla Soc På Nätet

Övriga frågor

FRÅGA:

Om man gör en orosanmälan på internet. Kan man lita på de? Att de verkligen kommer fram?
Svar: Hej Anonymt,
Tack för din fråga.
Om det finns en funktion för att lämna in anmälningar till socialtjänsten via Internet, ska detta ses som lika säkert som om du skickar anmälan i vanlig post.
Det kan dock vara bra att tänka på att det inte går att få någon bekräftelse på att anmälan har kommit in om du väljer att vara anonym.
mvh
Lilla soc på nätet

 


Publicerad den 10 april 2021, senast ändrad den 14 oktober 2021