Lilla soc på nätet – ställ din fråga anonymt!

Lilla soc på nätet är en del av socialtjänsten i Tranemo kommun. Vår förhoppning är att du som besöker vår sida ska få råd och stöd och vid behov, få information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Här kan du,

  • Ställa anonyma frågor om ex. barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, eller annat som rör socialtjänstens område.
  • Ta del av skrivna frågor och svar.

Din fråga besvaras så snart som möjligt, senast inom 2 veckor av socialsekreterare inom socialtjänsten.

Vid brådskande ärenden kontakta socialtjänsten mottagningsenhet på 0325-57 62 10.

Vid behov av akut stöd i en utsatt situation på kvällar och helger kan du kontakta socialjouren genom att ringa 112 och begära Socialjour Borås stad.

Om det i din fråga framkommer att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation kan detta t.ex. innebära att vi kontaktar Larmcentralen 112 och bistår dem med information som behövs för att spåra dig via din dators IP-adress. Det kan även bli aktuellt att göra en polisanmälan om de uppgifter som du lämnar i din fråga bedöms vara tillräckligt allvarliga.

Utgångspunkten när du skickar in din fråga till socialrådgivningen är att du ska kunna vara helt anonym. Frågan du ställer sparas och kan läsas av alla som besöker forumet.

Frågor och svar

Ekonomi

FRÅGA

-Jag har fått återbetalning av ett lån till en kompis via Swish. Kommer detta ses som en inkomst?

Svar
Hej! Klokt av dig att fråga i förväg så att du slipper besvärliga situationer.
Ja, det anses som inkomst. Alla insättningar på ditt konto, swish eller annat är att räknas som inkomst.
Vänligen Lilla soc på nätet


FRÅGA
Jag hade tänkt söka sommarjobb på Tranemo kommun i sommar (2021) men mina föräldrar lever på socialbidrag och jag undrar ifall lönen jag får från mitt sommarjobb kommer att påverka mina föräldrars bidrag? Eller om det kanske finns en gräns på hur mycket jag får tjäna innan bidraget påverkas?

Svar
Hej! Vad roligt att du tänkte sommarjobba!
Det finns en gräns på hur mycket du som ungdom kan tjäna utan att det påverkar försörjningsstödet/socialbidraget. För hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får man ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar förälderns ansökan om försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2021 är 47 300 kr.
Om du skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med.
Det är en god idé att dina föräldrar pratar med handläggaren för svar om vad som specifikt gäller för er.
Hoppas det löser sig.
Vänligen Lilla soc på nätet

______________________________________________________

 

Barn och familj

FRÅGA:

Varför gör inte socialtjänsten något?

Hejsan!
Min bonus brorsdotter är skriven hos sin biologiska pappa som har missbruk och år av polisärenden bakom sig. För ett tag sedan gjorde polisen en husrannsakan i hemmet där flickan bor, dem hittade både narkotika och vapen. Efter mer noga undersökning hittade dem spår av narkotika där flickan sover, på en madrass bakom en soffa alltså. Flickan spenderar mestadels tid hos sin farmor och nästan inget hos sin biologiska pappa, hon har inget eget rum hon har bara en madrass bakom en soffa vardagsrummet. Efter att polisen vart hos pappan så tog socialtjänsten beslut om att flickan ska vara hos sin mamma tillsvidare det blev även prat om att mamman skulle adress ändra flickans adress till sin egen då miljön hos pappan inte var hållbar för ett barn. Pappans släkting tog studenten härom dagen och ville då att dottern skulle vara med, mamman rådfrågade socialtjänsten och dem tyckte det var okej under dagen men absolut inte övernattning. Dagen kommer då flickan ska hämtas av sin pappa men han var inte med vid hämtning han skickade en vän att hämta flickan och överenskommelsen var att flickan skulle vara tillbaka 20:00 samma kväll, men flickan kom aldrig tillbaka. Mamman ringde och ringde men inget svar ifrån någon som fans med flickan, dem blockerade allas nummer på flickans telefon så ingen fick tag på henne. Mamman åkte tillslut till adressen där flickan befann sig, det slutade med att flickans farmor låste in flickan i ett rum och resten av familjen stod och blockerade vägen för mamman, pappan fans inte på plats. Mamman fick inte med sin dotter hem och hade inget annat val än att lämna sin flicka hos pappans familj då dem började bli aggressiva och högljudda och när mamman går och brister ut i gråt så står pappans familj och skrattar åt den gråtande mamman.Socialtjänsten kontaktas dagen efter men dem säger att dem inte kan göra något åt saken eller besluta att flickan ska hämtas från sin pappa när dem dagen innan varit väldigt tydliga med att flickan får inte övernatta hos sin pappa. Efter helgen gör socialtjänsten ett hembesök hos pappan och även denna gången lämnas flickan hos pappan trots det socialtjänsten sagt innan helgen om övernattning. Hos mamman har flickan ett eget rum, vänner och ett stabilt nätverk utan vapen, droger och alkohol men ändå lämnar dem flickan hos pappan som har flera polisärenden i ryggen, ett missbruk av narkotika och har vapen hemma där han har sin flicka boendes. Det har snart gått 2 veckor och flickan är ännu inte tillbaka hos sin mamma och pappan hindrar sin dotter från att ha umgänge med sin mamma vilket han gjort i flera års tid. Någonstans i allt detta så anser jag att socialtjänsten har brustit i sin hantering av ärendet med denna flicka och inte sett till barnets bästa. Ska man göra ännu en orosanmälan till socialtjänsten som ändå inte kommer att göra något eller ska man anmäla socialtjänsten i detta ärendet? Flickan far illa av allt detta och något måste göras! Vi ser hur hon försvinner mer och mer i sig själv och mer blir och mer tyst, detta har alltså pågått i flera år. Hur ska vi på bästa sätt hjälpa flickan?

SVAR:

Hej Orolig bonusfaster

Tack för att du hör av dig.

Vi förstår utifrån din beskrivning att din bonusbrorsdotter har det tufft och verkar leva i en miljö där barn inte ska behöva befinna sig samt att hon påverkas negativt av den icke fungerande relationen mellan hennes föräldrar. Som det framgår i ditt mejl så har det funnits kontakt med socialtjänsten gällande oron för hur flickan har det. I de fall där det finns två vårdnadshavare till ett barn varav den ena anses brista i sitt föräldraskap åligger det den andra föräldern att skydda barnet och tillgodose dess behov. Först i de fall då båda vårdnadshavarna brister kan det komma att bli aktuellt att socialtjänsten ingriper till skydd för flickan. Utifrån den situation som du beskriver kan det vara aktuellt att socialtjänsten motiverar och stöttar mamman i att ta hand om och skydda sin dotter från olämpliga miljöer. Om den ena föräldern ifrågasätter den andre förälderns lämplighet så handhas dessa frågor av familjerätten och utifrån detta så hänvisa föräldrarna dit i första hand.

 

Om ni upplever att den socialtjänst som ni varit i kontakt med brustit i sitt arbete så har ni möjlighet att vända er till IVO, som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten och kan granska ärendet.

Om ni har en fortsatt oro så bör ni anmäla igen till socialtjänsten. De är då skyldiga att göra en bedömning huruvida de behövs inledas en utredning för att kartlägga flickans situation samt hur hennes föräldrar tillgodoser hennes behov.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet.

 

 

FRÅGA:

Hej,
Jag är en tjej på 17 år som precis fick reda på att mina föräldrar har skrivit in till komunen att jag vill sommarjobba. Detta gjorde dom utan att jag hade en belkaste aning. Min fråga till er är då, får mina föräldrar skicka in och skriva på alla papper om att jag vill sommarjobba utan att jag ens gått med på det, borde det inte vara mitt val om jag vill eller inte. Och att jag måsta godkänna att jag går med på det? Är det innom lagen rätt att föräldrarna skriver på utan att jag går med på det?

SVAR:

Hej Lillis

Tack för din fråga

Vi förstår att det kan bli en konstig situation för dig när dina föräldrar valt att inte föra en dialog med dig om denna ansökan. Huruvida de finns reglerat i lagstiftningen eller inte är svårt att svara på, detta ligger inom det arbetsrättsliga området. Därav skulle du troligtvis kunna få bättre svar på dina frågor genom att vända dig till ett fackförbund. Här är annars tips på en sida som du kan hitta mer information kring regler vid sommarjobb. www.sommarjobb.me

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Jag polisanmälde min sambo falskt då vi var osams och förundersökningen är nedlagd.
Jag sa att han slagit mig vilket ej hänt och vi hade ej barnen då.
Dom var hos sin pappa.
Nu ringde soc och ska starta en utredning!
Fast inget hänt .
Känns helt onödigt att barnen ska dras in i något sådant helt ovetandes om att nåt skulle vara fel:(
Vad gör jag?

 

SVAR:

Hej Andersson

Tack för din fråga

Polisen är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla oro för barn som kan ha bevittnat våld. Socialtjänsten i sin tur är skyldig att inleda utredning i de fall barn kan utsatts för eller bevittnat våld. Denna utredning görs inte mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet.

Det du kan göra är att vara behjälplig i kontakten med socialtjänsten samt att prata med dina barn utifrån deras ålder och mognad om situationen som uppstått.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Jag pratade med UMO om ett problem jag har. Nu vill de göra en orosanmälan trots att det är fullt onödigt. Jag tycker verkligen de överreagerar. Nu undrar jag vad som händer ifall de gör en anmälan. Kommer de ringa mina föräldrar? Och vad ska dom göra, det finns inget för soc tt göra i detta fallet. Detta skapar bara onödig ångest hos mig och jag hade mått mycket bättre om jag aldrig pratat om problemet från början.

 

SVAR:

Hej Orolig

Tack för att du hör av dig.

De personer som arbetar inom verksamheter som rör barn och unga under 18 år är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa. UMO är en sådan verksamhet. Om UMO gör en anmälan till oss på socialtjänsten så gör vi en förhandsbedömning, vilket innebär att kontakt tas med dig och dina föräldrar för att prata om innehållet i anmälan. Utifrån dessa samtal görs en bedömning huruvida det kommer finnas behov av en fortsatt kontakt med socialtjänsten. Vidare utredning inleds i de fall då socialtjänsten bedömer att mer information behövs för att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa eller i de fall som personen ansöker om vidare råd och stöd från socialtjänsten.

 

Mvh

Lilla Soc på nätet

 

FRÅGA:

Vårdnad.

Om man har barn ihop med den man är Samboende med men situationen är ohållbar.
Barnet är under 6 månader och ammas heltid. Vis en eventuell separation kommer barnet följa med pappan och då tas ifrån sin mor som ammar barnet och också är barnets första anknytningspunkt då mamman och barnet är de som alltid är med varandra. Blöjbyten/sover ihop osv. Hur går mamman till väga för att på bästa sätt för barnet lösa detta.
//Linus

SVAR:

Hej Linus!

Tack för din fråga.

Det du beskriver låter som en komplicerad situation som är svår att ge ett rakt svar på. Utgångspunkten är att det alltid är barnets bästa som ska gälla och att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge gällande barn till separerade föräldrar regleras i Föräldrabalken. Där kan man läsa att föräldrar inte har rätt till sitt barn men barnet däremot har rätt till båda sina föräldrar om omständigheterna hos föräldrarna innebär en trygg och säker miljö för barnet.

I frågor där föräldrar inte är överens eller behöver stöd i vad som kan vara det bästa för de gemensamma barnen efter en separation så att det blir så bra som möjligt för barnen utifrån deras behov så kan man vända sig till Familjerätten för samarbetssamtal. Detta är en service som alla kommuner är skyldiga att erbjuda separerade föräldrar.

Vårt råd till dig är att du hänvisar mamman att ringa Familjerätten i Borås så hon/föräldrarna så fort som möjligt kan får stöttning i hur de ska genomföra sin separation så att det blir så bra som möjligt för barnet. Om det skulle vara så att mamman upplever sig vara under hot i situationen så bör hon vända sig till Socialtjänstens mottag för råd och stöd.

Vänlig hälsning

Lilla Soc på nätet

FRÅGA

Hej,

Jag har under flera månader haft en väldigt dålig känsla kring ett barn i åtta-nioårsåldern i området där jag bor. Detta barn är ofta ute ensam utan föräldrar, men dras ofta till ett gäng äldre barn (i tolvårsåldern) som i mina ögon inte verkar vara barnets vänner, utan utnyttjar barnet och uppmuntrar hen att göra hyss och dumma grejer.

Jag jobbar själv med barn och ser att detta barn uppenbart har stora problem med impulskontroll och aggressioner. Har sett när barnet kastat grus och stenar på andra barn, både yngre och äldre än barnet själv, sprungit längs med en åkande buss, sprungit runt INNE i en åkande buss, kastat snöbollar på mindre barn osv. Allt utan en vuxen kopplad till barnet i närheten. Barnet lyssnar inte när andra barn säger ifrån, utan lever ut sina impulser tillsynes utan eftertanke. Även när vuxna säger till tar det tid innan barnet kan hejda sig.

Jag har själv försökt prata med barnet ett antal gånger, bl. a. när hen kastade snöboll på mina egna barn, och har en misstanke om att någon slags utvecklingsstörning kan finnas med i bilden, men detta är förstås ingenting jag egentligen kan bedöma.

Ur min synpunkt är detta barn en fara för sig själv och för andra barn i området. Det som oroar mig är att barnet så ofta är utomhus ensam, trots att det uppstår så många negativa situationer kring hen. Det känns inte okej att detta barn vistas så mycket utan föräldrar/vårdnadshavare och för mig verkar det som att hemmet behöver hjälp att kontrollera situationen.

Jag känner till barnets familj, vi är inte grannar, men bor nära varandra. Det finns omständigheter kring familjen som gör att jag undrar om de har ork och kraft att hantera allt kring detta barn.

Tycker ni att detta är grund för att göra en orosanmälan?

Tacksam för svar

Svar

Hej

Förstår att du känner oro för detta barn i ditt område.

Utav det vi kan utläsa i ditt brev tycker vi det finns grund för att göra en orosanmälan. Du kan välja att vara anonym när du anmäler till socialtjänsten.

Du kan välja att ringa eller att skicka in skriftligt.
Hoppas det löser sig på bästa sätt för barnet.

Vänligen

Lilla Soc På Nätet

 


FRÅGA
Har två barn (9 och 12 år) som bor hos mig och är hos sin pappa varannan helg. Barnen har fått några orosanmälningar som gäller när dom är hos sin far. Oftast har det handlat om att deras far dricker alkohol och barnen blir rädda. Ibland vill de inte åka dit alls. Förra gången de var där blev deras pappa stoppad av polis och förmodligen blåste positivt, dom gjorde en husrannsakan och barnen blev förstås rädda. Pappan säger att dom tog körkortet pga vårdslöshet I trafik, jag har hört rykten att han var påverkad. Förstår inte annars varför polisen gör en husrannsakan. Kommer jag som mamma få reda på orsaken? Jag vill inte att barnen är där om han kör bil när han har druckit alkohol. Blir det någon orosanmälan från polisen en sådan här gång? Har försökt ringa socialtjänsten men dom kan inte säga något.

Svar
Hej!
Polisen har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Utifrån det du beskriver verkar det som troligt att polisen kommer att göra en orosanmälan om en förälder är påverkad eller om det finns misstanke om kriminalitet. När anmälan inkommer till socialtjänsten görs bedömning om utredning ska inledas på barnet eller ej och du kommer att bli informerad om både anmälan och utredning.
Om en förälder missbrukar droger kan socialtjänsten inhämta den information som de anser behövs för att kunna bedöma om barnet/föräldern har behov av eventuella insatser och att barnet vistas under trygga och säkra former.

Hälsningar Lilla soc på nätet

Missbruk

FRÅGA
Har socialtjänsten rätt att kräva att man ger ett drogtest? Hur går det till rent praktiskt om man går med på det? Får man göra det på plats hos socialtjänsten eller blir man istället vidarebefordrad till polisen, som i sådana fall gör testet?

Svar
Hej!
Socialtjänsten kan inte tvinga någon att lämna drogtest. Om du har blivit ombedd att lämna drogtest är det för en anledning det kan till exempel vara för att visa att du följer en uppgjord planering eller för att vara drogfri vid umgänge med dina barn.
Om du ska ta drogtester regelbundet görs detta ofta på en särskild mottagning som till exempel Närhälsan. Mottagningen skickar sedan testsvaret till socialtjänsten.
Polisen kan ta drogtest om de misstänker att någon är påverkad men då är det utifrån brottsmisstanke.
Hoppas att du fått svar på din fråga.
Vänligen Lilla soc på nätet


FRÅGA

Hej.

Om man har fått ett par,tre lobar under kort tid kan om jag fattat det rätt Transportstyrelsen börja ifrågasätta ditt körkort. Det står att de ska agera ”skyndsamt”
Ungefär hur lång tid ifrån senaste loben hör nån isåfall av sig? 1 vecka,en månad,ett halvår?! när bör man kunna få känna sig lugn att körkortet inte är i fara? Tack

Svar

Hej!

Vi förstår det som att du är orolig för att ditt körkort kommer att ifrågasättas utifrån det att du har fått tre stycken olika LOB (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m) under kort tid. Begreppet skyndsamt kan påverkas av olika faktorer som råder i det enskilda ärendet. Därför är det svårt för oss att besvara din fråga.

Det bästa är att du ringer Transportstyrelsen och hör vad som gäller i just ditt ärende.

Vänligen

Lilla Soc på nätet

Psykisk ohälsa

FRÅGA

Hjälp vid självmordstankar om man har barn.

Hej

En fråga angående en vän. Om man som ensamstående mamma vill söka hjälp för självmordstankar…. kommer soc bli kontaktad? Det skrämmer henne otroligt mycket och hindrar henne från att söka hjälp.

//En vän

 

SVAR

Hej

Tack för din fråga.

Bra att du hjälper din vän att få mer information.

Det viktigaste är att din vän söker den hjälp hon är i behov av och i detta fallet låter det som att hon är i behov av hjälp från sjukvården. Sjukvården har en anmälningsskyldighet om de gör en bedömning att det utifrån mammans mående och livssituation finns en oro för barnets situation. Vid en orosanmälan till oss på socialtjänsten så är vår uppgift att säkerställa att barnen har det bra och får sina behov tillgodosedda samt hur vi kan vara till hjälp för föräldrar så att barnet får detta. Detta gör vi genom att träffa och samtal med vårdnadshavare.

Sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet att samverka när det finns behov för detta och det är en önskan från personen som söker hjälp. Det viktigaste är att mamman söker och tar emot den hjälpen hon behöver för att få ett bättre mående. Barnet är i behov av att ha en mamma som mår bra och orkar vara mamma.

Mamman kan vända sig till primärvården, här i Tranemo är det Närhälsan eller Tranehälsan hon vänder sig till. Om hon är i behov av akut hjälp då ska hon vända sig till Psykiatriska akutmottagningen i Borås, telefonnummer hit är 033-616 27 60. Mamman kan även vända sig till Sociala stödteamet här i Tranemo för att få möjlighet till stödjande samtal om hon har tankar och funderingar kring sin föräldraroll mer information om detta hittar ni här: Fem fria stödsamtal — Tranemo Kommun

 

Hoppas ni fått svar på er fråga.

 

Vänliga hälsningar

Lilla Soc på nätet


FRÅGA

Hej, jag har en kollega som har lidit av depression en lång period utan någon vidare hjälp. Han sover inte som han ska och lägger alltid upp texter på sociala medier som gör mig och många andra oroliga. Han säger att han inte är självmordsbenägen, men hans beteende och talesätt får oss att inte lita på honom. Vi är rädda att han en dag tar sitt liv, vad kan vi göra och vem kontaktar vi?

Svar

Hej!

Vad fint att höra att du som kollega engagerar dig. Det är så värdefullt att ha människor som bryr sig i sin närhet speciellt vid psykisk ohälsa.

Vad bra att ni pratar öppet med honom om hans planer, det är viktigt att våga fråga om en person planerar att ta sitt liv. Han kan få hjälp, på vårdcentralen eller genom 1177.

Om han inte vill ha hjälp men ändå mår mycket dåligt och läget blir akut ska ni ringa polisen på 114 14 eller 112 om det är riktigt brådskande. Då kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Det finns bra information både till den som mår dåligt och till dig som står bredvid på 1177

Psykiska sjukdomar och besvär – 1177 Vårdguiden

Hoppas att vårt svar kan hjälpa er vidare

Vänligen

Lilla Soc På Nätet


FRÅGA

Mina boendestödjare, socialtjänsten, pedagogen på allmänpsykiatrin, och arbetsterapeuten och jag förstås vill ha ett SIP-möte där vi har kallat psykiatrin. Jag har ett kognitivt funktionshinder, Komplex PTSD, Recidiv depression, ångest, plus äter medicin utskriven av just psykiatrin. Jag är också 100 procent sjukskriven. Psykiatrin vägrar komma. Vilka rättigheter har jag?

Tack på förhand

Svar

Hej

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL) en likalydande bestämmelse om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun och landsting har avtal med. Även om huvudmännens insatser ska samordnas är det viktigt att komma ihåg att ingen huvudman har rätt att besluta om samhällsstöd som någon annan huvudman ska tillhandahålla.
1 Paragrafen säger: ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Detta innebär i ditt fall att sjukvården (psykiatri) inte kan neka att komma till SIP mötet när en annan myndighet kallar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lilla Soc På Nätet

Övriga frågor

FRÅGA:

Om man gör en orosanmälan på internet. Kan man lita på de? Att de verkligen kommer fram?
Svar: Hej Anonymt,
Tack för din fråga.
Om det finns en funktion för att lämna in anmälningar till socialtjänsten via Internet, ska detta ses som lika säkert som om du skickar anmälan i vanlig post.
Det kan dock vara bra att tänka på att det inte går att få någon bekräftelse på att anmälan har kommit in om du väljer att vara anonym.
mvh
Lilla soc på nätet

 


Publicerad den 10 april 2021, senast ändrad den 13 juli 2021