Konsumentvägledning

Kvinna handlar i butikKonsumentköp

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentfrågor inför eller efter ett köp. Konsument är en privatperson som handlar varor eller tjänster av ett företag. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande funktion och fungerar inte som juridiskt ombud för konsumenter.

Från och med 2018-06-01 är det Borås Stad som tillhandahåller konsumentvägledning för invånarna i Tranemo kommun.

Öppettider och kontakt:

Du kan även vända dig till Hallå konsument.

Kontakt:

Webbplats: hallakonsument.selänk till annan webbplats
Telefonnummer: 0771-525 525

 

klagag  S3viM7LhUAYvXEZCgxVk

Budget- och skuldrådgivaren

kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Från och med 2013-01-01 är det Borås Stad som tillhandahåller budget- och skuldrådgivning för invånarna i Tranemo kommun.


Publicerad den 21 december 2015, senast ändrad den 22 augusti 2019