Hitta snabbt

Behöver du akut hjälp? Vill du veta mer om kommunens boende? Söker du statistik eller har du en synpunkt?

Händer

Akut hjälp

  Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.   Är du i en nödsituation - behöver du omedelbar hjälp? Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop…

Gudarpsgården

Boenden

  Om du inte kan bo kvar hemma Är du äldre och/eller funktionshindrad och hjälpen du får hemma inte räcker till eller om du känner att du inte kan bo kvar hemma längre kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende, vård- och omsorgsboende. Om två makar, sambor eller registrerade partners…

Kvinna handlar i butik

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentjuridiska frågor. Konsument är en privatperson som handlar varor eller tjänster av ett företag. Förhoppningsvis kan informationen hjälpa dig att ta ett beslut och hjälpa dig att komma vidare i ditt konsumentärende. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande funktion och fungerar inte som juridiskt ombud för…

Växtkraft

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att få vardagen att fungera. Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är: Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service Att tillsammans med den enskilde se till att huvudmäns insatser planeras, samordnas och…

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag, i Tranemo kommun handläggs bidraget av Tekniska sektionen.

På pomenad en vacker höstdag

Bli volontär

Har du tid över och känner att du vill göra något meningsfullt för en medmänniska? Att vara volontär ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap, kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet. Insatsen bygger på ömsesidighet, förtroende och gemenskap vilket ger människor mening och identitet. Ett brett ideellt (utan ekonomisk…