Hitta snabbt

Behöver du akut hjälp? Vill du veta mer om kommunens boende? Söker du statistik eller har du en synpunkt? Vill du veta mer om avgifter?

Akut hjälp

  Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.   Är du i en nödsituation - behöver du omedelbar hjälp? Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop…

Gudarpsgården

Boende för äldre och vid sjukdom

Som äldre och vid sjukdom kan du söka olika boendeinsatser hos kommunen. När du fyllt 70 år eller om du har en funktionsnedsättning kan du själv söka Trygghetsboende. Behöver du stöd i din dagliga livsföring kan du via biståndsbedömning ansöka om boende på  vård- och omsorgsboende eller avlösning. Vid funktionsnedsättning eller sjukdom finns möjlighet att…

Kvinna handlar i butik

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning Konsumentvägledningen är ett informationsstöd för dig när det gäller konsumentfrågor inför eller efter ett köp. Konsument är en privatperson som handlar varor eller tjänster av ett företag. Konsumentvägledningen har endast en rådgivande funktion och fungerar inte som juridiskt ombud för konsumenter. Från och med 2018-06-01 är det Borås Stad som tillhandahåller konsumentvägledning för invånarna…

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa och med svårigheter att få vardagen att fungera. Ombudets huvudsakliga arbetsuppgifter är: Att tillsammans med den enskilde identifiera och formulera behovet av vård, stöd och service Att tillsammans med den enskilde se till att huvudmäns insatser planeras, samordnas och…

Miniräknare och penna

Avgifter för stöd och service

Under "Bilagor" till höger hittar du aktuella riktlinjer och uppgift om taxor och avgifter. Vill du att en faktura skickas till en annan adress än din egen behöver meddela adressändring till avgiftshandläggaren. Blanketten hittar du till höger under "Bilagor" eller under den kommungemensamma sidan för blanketter.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag, i Tranemo kommun handläggs bidraget av Tekniska sektionen.

På pomenad en vacker höstdag

Bli volontär

Har du tid över och känner att du vill göra något meningsfullt för en medmänniska? Att vara volontär ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap, kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet. Insatsen bygger på ömsesidighet, förtroende och gemenskap vilket ger människor mening och identitet. Ett brett ideellt (utan ekonomisk…