Sociala stödteamet

Sociala stödteam ger stöd under dagtid och kvällar efter beslut. Kontakta samordnaren för Sociala stödteamet, dagtid 073-1483266.

Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter samt fältsekreterare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna inom regionens öppenpsykiatriska mottagning, primärvård och individ- och familjeomsorg.

Våra målgrupper är barn och familj, ungdomar, personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Vi arbetar främst med enskilda personer eller i familjer, men även med olika gruppverksamheter. Allt stöd anpassas utifrån varje person/grupp. Vi träffas oftast i hemmet, alternativt i samtalsrummet i våra lokaler

Målsättningen är att man med stöd ska kunna bo och sköta sitt hem på ett så självständigt sätt som möjligt och därigenom bibehålla och skapa en fungerande tillvaro. Det kan innebära till exempel stöd till strukturering av vardagen, planering och genomförande av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd till tvätt, städ, social samvaro m.m. Stödteamet ska stötta personen utifrån personens egna förutsättningar så denne kan känna sig trygg, nöjd, och framgångsrik. Personen är själv aktiv i det som planeras och utförs.

Vi arbetar utifrån beslut som du har fått genom din socialsekreterare eller psykiatrihandläggare. Vi sätter gemensamt upp ett mål som vi arbetar mot att nå. Beroende på hur situationen ser ut, kan insatsen vara under kortare eller längre tid.

Beslut kan till exempel innefatta:

  • Råd- och stödsamtal
  • Stöd att skapa rutiner och planera vardagen
  • Att du kan få någon med dig vid myndighetskontakter/vårdkontakter
  • Vägledning i föräldrarollen
  • Stöd att hantera olika familjesituationer
  • Stöd vid dagliga sysslor, såsom handling, matlagning, tvätt etc.
  • Samtal för att motivera till att bryta ett missbruk/beroende och hitta andra alternativ
  • Stöd att bryta isolering, komma ut i samhället och knyta kontakter
  • Stöd vid olika kriser i livet

Våra verksamheter

Våra verksamheter kräver inget beslut från handläggare (om ingen annat anges nedan). Om du önskar att delta i någon verksamhet ska du kontakta samordnaren för Sociala stödteamet, dagtid 0766-43 07 12 för mer information.

Anhörigstöd

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning (oavsett ålder och diagnos)? Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun.

Vi träffas i församlingshemmet i Svenljunga på följande datum:
Tisdag den 28 augusti kl 18.30-20.00
Tisdag den 25 september kl 18.30-20.00
Tisdag den 30 oktober kl 18.30-20.00
Tisdag den 27 november kl 18.30-20.00

Ingen anmälan behövs.

Välkommen!

Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna är våra kontaktuppgifter:

Eva-Karin Haglund: 070-637 74 20
Monica Segernäs: 0325-61 20 69
Ida Henning: 0325-184 52

Café 31:an

Onsdagkvällar 17-18 har vi öppet kvällscafé. Vi träffas i 31:an (bredvid pizzeria Midway) Då är du som är vuxen välkommen att ta en fika och umgås. Igång i månaden är det bingo.

Fem fria samtal

Medborgare i Tranemo kommun har möjlighet att få upp till fem fria samtal. Det kan handla om stödjande samtal när det gäller familj, barn, unga, beroende eller annat. Kring dessa samtal förs ingen journal och vi informerar dig om tystnadsplikt vid första samtalet.

MIO

Stödgrupper för barn och ungdomar som har föräldrar med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller krångliga familjesituationer. Till MIO är även barn/ungdomar bosatta i Svenljunga kommun välkomna. Här kan du läsa mer.

Skapargruppen

Skapargruppen vänder sig till dig som är intresserad av att måla tavlor och få en lugn stund för själen.

Tonårsföräldragrupp

Stöd för föräldrar till tonåringar som bygger på gruppdiskussioner kring olika teman.

Träffpunkt Föräldraskapet

För gravida och föräldrar med små barn, där syftet är att få råd och stöd i föräldraskapet.

Ungdomar

Fältsekreterarna har olika grupper som riktar sig till ungdomar.

Fältsekreterare arbetar förebyggande och uppsökande kring ungdomar 12-18 år. Både som ungdom och förälder kan man få råd och stöd, utan beslut eller att det dokumenteras. Vi nås på 0731-48 31 94 eller 0731-48 31 95.

Återfallsprevention

Efter beslut från handläggare på IFO kan du som är i ett beroende ingå i en gruppverksamhet (Återfallsprevention) som syftar till att hjälpa dig på vägen till ett bättre mående.

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning (oavsett ålder och diagnos)? Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun.

Vi träffas i församlingshemmet i Svenljunga på följande datum:
Tisdag den 28 augusti kl 18.30-20.00
Tisdag den 25 september kl 18.30-20.00
Tisdag den 30 oktober kl 18.30-20.00
Tisdag den 27 november kl 18.30-20.00

Ingen anmälan behövs.

Välkommen!

Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna är våra kontaktuppgifter:

Eva-Karin Haglund: 070-637 74 20
Monica Segernäs: 0325-61 20 69
Ida Henning: 0325-184 52


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 24 augusti 2018