Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du inte själv klarar av.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan den beviljas som har stora funktionsnedsättningar och som behöver hjälp med de grundläggande behoven som personlig omvårdnad, kommunikation, intagande av måltider och med annan personlig service.

Den personliga assistansen skall ge den funktionsnedsatte personen möjlighet att kunna delta i samhället vad gäller arbete/studier, fritid och boende som alla andra.

Syftet med insatsen personlig assistans är att funktionsnedsatta personer ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Assistenten ska stödja den enskilde till att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera den enskildes privata integritet, känslor och vilja.

Den enskilde har inflytande på vem eller vilka som ska bli ens personliga assistent och hur stödet ska utformas. man kan välja att gå med i ett kooperativ, bli egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa personerna.

Vid val av annan assistansanordnare än kommunen behöver en fullmakt (PDF) fyllas i.

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri för den enskilde.

Var ansöker jag om personlig assistans?

Ansökan om personlig assistans enligt 9 och 9 a §§ Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (mindre än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven) görs hos LSS-handläggaren, se kontaktpersoner.

För ansökan om personlig assistans enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (mer är 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven) kontakta Försäkringskassan.

Assistanskoll

Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans och följa nyheter om personlig assistans.


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 24 augusti 2017