Ledsagarservice

Händer

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice är när en person följer med på olika aktiviteter.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice kan du får som tillhör LSS-personkrets och som inte har personlig assistans.

Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri, bekostar själv resor och inträde.

Var ansöker jag?

Du ansöker om ledsagarservice hos LSS-handläggaren. Se kontaktruta till höger.


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 24 augusti 2017