Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse innebär att en funktionsnedsatt person tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning i omvårdnadsarbetet.

Den enskilde skall inte vara kvar i hemmet utan verksamheten erbjuds på korttidshem, på läger eller i avlastningsfamilj. I Tranemo finns korttidshem för både barn och ungdomar på Resurscentrum.

Den enskildes behov avgör om insatsen skall beviljas på korttidshem eller i familj. Korttidsvistelse medges inte under tid då båda föräldrarna arbetar.

På korttidshemmen ska finnas en fast bemanning som ska tillgodose personens behov av omvårdnad och fritidsaktiviteter.

Vem kan få korttidsvistelse?

Den som tillhör LSS-personkrets och har behov av korttidsvistelse.

Vad kostar det att få korttidsvistelse?

Korttidsvistelsen är kostnadsfri, men avgift tas ut för matkostnader och resor.

Var ansöker jag om korttidsvistelse?

Se kontaktruta till höger.

Korttidstillsyn

Vad är korttidstillsyn?

Syftet med insatsen är att skapa en trygg situation och en meningsfull sysselsättning då föräldrarna förvärvsarbetar eller vid andra särskilda skäl.

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov.

Insatsen kan ses som en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder. Behovet av tillsyn och sysselsättning kan variera. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas individuellt med utrymme för flexibla lösningar, t ex på korttidshem, skola och annat. Omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Vem kan få korttidstillsyn?

Den som tillhör LSS-personkrets och som behöver tillsyn före och/eller efter skoldagens slut samt på studiedagar och längre lov.

Vad kostar det att få korttidstillsyn?

Korttidstillsynen är kostnadsfri, men avgift tas ut för matkostnader och resor.


Publicerad den 22 februari 2016, senast ändrad den 24 augusti 2017