Våld i nära relationer

Har du blivit utsatt för någon form av våld eller hot i en relation eller från någon närstående?

Våld i nära relationerVåld i nära relationer

STÖDLINJE – FÖR DIG SOM FAMILJ, BARN ELLER VUXEN

Under Coronapandemin kan det bli särskilt jobbigt om stora delar eller hela familjen är hemma. Om du känner att du eller din familj är påverkad och du har tankar kring det, kan det vara skönt att veta att du kan få stöd.

Slå oss en signal så pratas vi vid – Om du är barn, ung vuxen eller förälder spelar ingen roll!

Du når oss på

Telefon, 0325- 57 62 10 på vardagar klockan 10.00-12.00

Vad är våld?

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.

Vem är närstående?

En närstående kan till exempel vara din:
• Sambo, make eller maka
• Pojkvän eller flickvän
• Föräldrar eller familjehemsföräldrar
• Mor- och farföräldrar
• Mostrar, farbröder
• Syskon, barn och barnbarn

Hur kan kommunen hjälpa mig?

Hos Tranemo kommun kan du få hjälp med att:

Få tillfällig bostad
Resa till anhöriga
Få familjebehandlare
Få ekonomiskt stöd
Få ett samtalsstöd – Fem fria samtal

För rådgivning i frågor som rör separation, vårdnad om barn, umgänge med mera, var vänlig och kontakta familjerätten i Borås
Familjerätten
Amira Sirriyeh, metodhandledare
Telefon: 033-35 77 15
Mobiltelefon: 0768-88 77 15

Om du har barn

Även du som saknar egen inkomst får hjälp så att du kan ta hand om dig och barnen efter en separation.

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. När du söker vår hjälp genomför vi tillsammans med dig en utredning för att se på vilket behov du har och vilket stöd som skulle vara lämpligast.

Socialtjänsten erbjuder också flera gruppverksamheter. Dessa kan man delta i utan att först ha genomgått en utredning och fått ett beslut.

Det stöd och insatser som vi erbjuder är kostnadsfritt.Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Läs mer här på sidan om omsorgssektionens myndighetsutövning

Barn som upplevt/bevittnat våld

Att som barn leva med våld i sin närhet kan ge allvarliga konsekvenser i form av otrygghet och ohälsa. De kan hämmas i sin utveckling och att uppleva våld kan begränsa barns förmåga till inlärning. Barn och ungdomar som upplevt våld i sin familj behöver få möjlighet att tala med någon utomstående om vad de varit med om. Barn som lever med våld i familjen behöver skyddas från detta, kontakta socialtjänsten för att få hjälp.

Är du rädd? Har någon varit elak mot eller skadat någon du känner? Det är inte ditt fel!

Du kan ringa till BRIS hjälptelefon; 116 111 när som helst.
BRIS vuxentelefon om barn Tfn: 077-150 50 50

Utväg

Utväg är ett kompetenscenter mot våld i nära relation som kostnadsfritt erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation och till de kvinnor och män som har vålds- och aggressionsproblem. Vi erbjuder även stöd till barn och ungdomar som upplevt familjevåld.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 – 08.30.
Telefonnummer 0707 – 16 09 29

Mäns våld mot kvinnor och män

Det är betydligt vanligare att män är våldsamma än att kvinnor är det, oavsett om våldet är sexualiserat eller om det rör sig om andra former. Skillnaden är stor, vilken åldersgrupp man än undersöker.

Den stora majoriteten män är inte våldsamma men de män som använder våld riktar sig både mot andra män och mot kvinnor. Utomhus sker det både mellan personer som är bekanta och mellan personer som inte känner varandra. När våldet utförs inomhus handlar det ofta om våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjens stödtelefon
Öppen dygnet runt, tel 020-50 50 50

www.kvinnofridslinjen.se

Du som utövar våld mot en närstående

Vi vänder oss till dig som använder, eller har använt våld, hot om våld, kontroll och kränkningar i nära relation. Du som vill ta ansvar och vill utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer är välkommen att kontakta Utväg.

Vi har telefontid måndag till fredag 08.00 – 08.30.
Telefonnummer 0707 – 16 09 29

Polisen

Vid anmälan om misshandel, hot eller annan kränkande behandling inleds en polisutredning. Det innebär att alla inblandade förhörs. Vid behov kan du få ett trygghetspaket (skyddstelefon med mera). Åklagarmyndigheten kan även i vissa fall bevilja besöksförbud för mannen.

Tel: 114 14
Vid akuta fall: 112
Polisen.se/Kom-till-oss/

1177 - Kommuner i Västra Götaland

En kommun kan erbjuda olika former av hjälp. Barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Kommunen kan erbjuda vi stöd och individanpassade insatser. Arbetet styrs av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Länk till 1177 vårdguiden – Kommuner i Västra Götaland

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller skrämmer dig. Det kan vara allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det är sådant som får dig göra saker mot din vilja, eller att du väljer bort att göra sådant som du vill.


Publicerad den 26 oktober 2017, senast ändrad den 23 april 2020