Faderskap och föräldraskap

Här finner du information om adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap och vart du vänder dig för att göra en anmälan om faderskap/föräldraskap.

mamma, pappa och barn

När ett barn föds måste faderskapet/föräldraskapet registreras. Är ni ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något, utan föräldraskapet registreras automatiskt. Är ni inte gifta behöver ni registrera faderskapet/föräldraskapet på Skatteverkets hemsida. Detta gäller också när två kvinnor får barn tillsammans genom assisterad befruktning. På skatteverkets hemsida anmäler ni även om gemensam vårdnad.

Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler och möjlighet till digital föräldraskapsbekräftelse. Faderskap och föräldraskap ska bekräftas på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse av den förälder som inte fött barnet. Den förälder som fött barnet ska också godkänna bekräftelsen under denna tid.

Faderskap/föräldraskap bekräftas vanligtvis efter det att barnet har fötts, men kan även bekräftas under graviditeten. Vill ni bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan barnet är fött kontakta då familjerättssekreteraren.

Varför ska vi göra en anmälan av faderskap/föräldraskap?

Först när en anmälan om faderskap/föräldraskap har gjorts kan barnet få samma juridiska rättigheter som ett barn till ett gift par, som t.ex. arv och barnpension. Vill ni att barnet ska ha ett annat efternamn än moderns måste först den andra föräldern registreras.

 


Publicerad den 25 juli 2017, senast ändrad den 26 maj 2023