Socialtjänsten och covid-19

Myndighetsfunktionens reception är stängd för fysiska besök och möten med anledning av covid-19. Akuta besök och möten som handläggare bedömer som nödvändiga kan ske. Ingen som har symtom eller är sjuk får besöka socialkontoret på grund av pågående pandemi.

coronavirus

Vi hanterar alla ärenden digitalt eller via telefon.

Under dagtid på vardagar

Under kontorstid på vardagar tar handläggare på myndighetsfunktionen hand om akuta ärenden. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk, ekonomiskt hjälp eller om du är orolig för att ett barn far illa.

Gäller din fråga barn och unga

Ring myndighetsfunktionen reception på telefon: 0325-57 62 00 och be att få tala med barn och unga enheten, om det gäller barn och unga mellan 0 och 17 år.

Gäller din fråga unga vuxna eller vuxna

Ring myndighetsfunktionens reception på telefon: 0325-57 62 00 och be att få tala med unga vuxna/vuxna enheten.

Gäller din fråga ekonomisk hjälp

Ring myndighetsfunktionens reception på telefon: 0325-57 62 00 och be att få tala med handläggare.

Telefontider

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Du kan också skicka e-post till ifo@tranemo.se

Akut hjälp & socialjour

Om du har akuta, sociala problem på kvällar och helger hjälper sociala jouren dig.

Sociala jouren – på kvällar, veckoslut och helger

Sociala jouren hjälper dig som behöver akut stöd i en utsatt situation på kvällar och helger. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller om du är orolig för att ett barn far illa.

Sociala jouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare.

Sociala jouren når du genom att ringa 112 och be att få prata med sociala jouren i Borås.

Telefontider

Måndag-torsdag: 17.00-8.00
Veckoslut och helger: från fredag kl. 15.00-måndag kl. 8.00
Telefontiderna kan ändras i samband med storhelger.


Publicerad den 21 april 2020, senast ändrad den 29 april 2020

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag - Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00

Adress

Byns väg 1