Valfrihet inom hemtjänst

Från och med 1 april 2011 tillämpar Tranemo kommun Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst.

Vägskäl, vägval, grusväg

Tranemo kommun inbjuder företag att ansöka om att få bli utförare inom hemtjänst. Valfriheten gäller både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser för dem som har beviljats bistånd.

Alla berörda brukare inom Tranemo kommun kommer att få informationsbrev om vad lagen om valfrihet inom hemtjänst innebär.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 2 juli 2019