Test

Den först meningen. Det här är en ingresstext.

• Vid xx cm nysnö plogas XX
• Vid xx cm nysnö plogas XX
• Osv

När snön drar in är det många gator och gång- och cykelvägar som ska plogas. Vi kan inte vara överallt samtidigt utan vi måste börja med prioriterade vägar, där exempelvis räddningsfordon måste kunna komma fram.

 

Den andra meningen.

Bild på skylt för skolskjuts.

Rubrik

Extern länk

Här hittar du PDF-dokumentet

E-post


Publicerad den 15 april 2019, senast ändrad den 1 april 2019

Kontakt

Adress & öppettider

Måndag

08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00