Anhörigvårdarkort

Det är många anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet. En del närstående är helt beroende av sina anhöriga och behöver hjälp flera gånger per dag.

Anhörigkort sid 1Anhörigkort sid 2
 

Anhörigvårdarkortet kan öka möjligheten för anhöriga att känna sig mer trygga vid egen akut sjukdom eller olycka. Innehavaren av kortet är anhörigvårdare och ansvarar för en närstående som är beroende av hjälp. I händelse av akut sjukdom eller olyckshändelse ska någon av kontaktpersonerna kontaktas omgående.

Uppgifter om kontaktpersoner och övrig information skriver den anhöriga och närstående in själva.

Anhörigvårdarkorten är numrerade och en skriftlig registrering sker om vilken anhörig som får respektive kort. I samband med registrering erbjuds anhöriga en kort information om det anhörigstöd som finns.

Anhörigsamordnaren genomför regelbundet en informationskampanj med muntlig och/eller skriftlig information om anhörigvårdarkortets syfte och funktion. Informationskampanjen är riktad till anhöriga, kommunen, vårdgivare, polis, räddningstjänst, ambulans och föreningar.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 21 augusti 2018