Anhörigträffar

23 augusti

Fötter – Annelie Gustafsson besöker oss och pratar kring ämnet fötter.

20 september

”Fyra vågade livet” En film om anhörigskap.

2 oktober (Anhörigveckan)

Lars Björklund 17-19, församlingshemmet i Tranemo
Mer information kommer.

18 oktober

Demenssjuksköterska Lisa Sandström kommer på besök.

15 november

Vi reder ut begreppen: Särskilt boende, trygghetsboende m m

Solveig Eldenholm och Anna Jogeland är på plats.

6 december

Vintermys – Avslutning på höstens träffar. Mer information kommer.

 

Träffarna är alltid på Glimringe Vård- och omsorgsboende i Limmared, om inget annat anges. Tiden är alltid kl 14.30-16.30.

Anhörigsamordnare finns på plats för råd och stöd.

 

”De vackraste sakerna i livet
kan man inte se eller ta på,
de finns i ditt hjärta”

Anmäl ditt deltagande till Lena Gripestam, anhörigsamordnare på 076-643 06 32.

Välkommen!


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 21 augusti 2018