Frågor och svar för vård och omsorg – coronavirus

Hur bokar jag besök på våra vård- och omsorgsboenden?

Vi ser alla fram mot en mer normal verksamhet där du som anhörig och boende kan träffas igen. Från och med den 1 oktober 2020 har Folkhälsomyndigheten hävt besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. I och med detta har myndigheten gett rekommendationer kring hur kommunerna ska förhålla sig till beslutet.

Det är viktigt att fortsätta att skydda de personer som bor på vård- och omsorgsboenden från covid-19. God följsamhet till hygienregler är grunden för att förebygga alla typer av smittspridning. Stort ansvar kommer att ligga på att den besökande följer lokala instruktioner och allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Risken i att inte följa dessa är att det kan medföra en ökad smittspridning med dess konsekvenser för smitta för de boende.

I Tranemo kommun är ni välkomna på besök men med vissa restriktioner. De är att:

Entré/ytterdörrar på våra boenden kommer fortsättningsvis vara låsta och du som anhörig kommer få boka tid för besök i den boendes lägenhet.
Tidsbokning och restriktioner kring besök. Restriktionerna grundar sig i att verksamheten på ett bra och säkert sätt skall kunna erbjuda säkra besök, undvika stora grupperingar samt göra besöken hanterbara för boende och personal.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid exempelvis lokala utbrott av covid-19.

Bokning av besök

 • För att boka besök kontaktar man respektive avdelning. Bokning kan göras vardagar kl. 11-12 och kl. 14-16.
 • Besöket bokas minst en dag i förväg.
 • Besöken är 60 minuter.
 • Besökstider är: vardagar kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16,30 samt helgdagar kl. 13.30-16.30.Instruktion för besökande
 • Besökande ska vara symtomfria och friska vid besök.
 • Max 2 besökande per tillfälle.
 • Ingen fysisk kontakt under hela besöket. Tänk på att hålla avstånd, minst 1,5- 2 meter.
 • Besökande kommer vid besöket att använda visir som tillhandahålls av personal vid ankomst.
 • Använd handsprit före, under och efter besöket för att minska risken för smittspridning.
 • Vår rekommendation är att ni inte fikar/äter tillsammans.
 • Behöver den boende hjälp med något under besöket kontakta personalen.

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom vård och omsorg?

Eftersom många äldre hör till de grupper som är särskilt utsatta när smittor sprids, arbetar vi ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med sjuka människor
 • Stanna hemma om du är sjuk

Hur får jag som anhörig information?

Du kan alltid ringa till boendet där din anhörige bor för att få information om läget. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med din närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal, facetime eller skype. Välkommen att kontakta enhetschefen för respektive verksamhet vid frågor.

Vad kan jag som är anhörig göra för att hjälpa till att minska risken för smittspridning?

Du kan hjälpa till genom att respektera beslutet om besöksförbud. Vi vill rikta ett stort tack till er alla som avstått från att besöka oss och som fortsätter att göra så. Vi förstår att det inte är lätt. Naturligtvis kommer vi att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Vad görs om man misstänker smitta hos någon av de äldre?

Om personen är inskriven i hemsjukvården kontaktas deras sjuksköterska som utifrån Folkhälsomyndighetens bedömningsfrågor avgör om det handlar om misstänkt smitta. I så fall kontaktas läkare och personalen börjar använda skyddsutrustning.

Om du eller din anhörige har hemtjänst

Har du som brukare varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta 1177, Vårdguiden. Vi vill fortsatt uppmana anhöriga att vara mycket försiktiga med besök så att vi inte smittar de äldre.

Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef vård och omsorg samt enhetschef hemsjukvård som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida eller i din omvårdnadspärm.

Hur jobbar ni för att säkra upp verksamheter inom vård och omsorg?

Vi följer Tranemo kommuns pandemiplan, vi gör prioriteringar av arbetsuppgifter och vid behov omfördelning. Om vi hamnar i ett läge där många i en personalgrupp på våra vård- och omsorgsboenden blir sjuka samtidigt kommer vi att omfördela medarbetare mellan olika arbetsgrupper. Hamnar vi i ett läge där vi behöver prioritera arbetsuppgifter har vi en handlingsplan för det. För att hantera eventuell hög frånvaro av personal samarbetar vi över verksamhetsgränserna.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Basala hygienföreskrifter följs.

Vad har ni för hygienrutiner?

Vi följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och smittskydd Västra Götalandsregionen. Basala hygienföreskrifter och rutiner efterföljs utifrån Socialstyrelsens hygienrutiner. Vi har också rutiner för att minimera risken för smittspridning av coronavirus på våra vård- och omsorgsboende.

Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och följer noga basala hygienrutiner i kontakt med boende.

Extra städinsatser genomförs med ytdesinfektion på gemensamma ytor som till exempel ledstänger, handtag och träningsredskap på våra vård- och omsorgsboenden.

Vad händer om det boende där min anhörige bor blir drabbat av coronasmitta?

Vid konstaterad smitta på ett av våra vård- och omsorgsboende kommer vi att informera den äldre och dennes anhöriga via telefon. Vi kommer även att informera övriga boende och deras anhöriga på samma avdelning. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte att röja uppgifter om vem som är smittad.

En äldre som blir sjuk i covd-19 kommer att i de flesta fall vårdas på vård- och omsorgsboendet med stöd av boendets läkare och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av sjukvården inom Södra Älvsborgs sjukhus.

Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef vård och omsorg samt enhetschef hemsjukvård som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Hur tar ni hand om brukare som kommer hem efter sjukhusvistelse?

De brukare som har varit på sjukhus sätts i karantän i 14 dagar i sitt hem, i sin lägenhet på boendet eller på korttidsrummet om de kommer dit.


Publicerad den 16 mars 2020, senast ändrad den 29 oktober 2020