Lathund – Kommunens stöd till anhöriga

Kommunens stöd till anhöriga som vårdar sjuka eller personer med funktionsnedsättningar

Insatser Var Ansvarig Kostnad
Stödplan Upprättas vid hembesök Biståndshandläggare Ingen kostnad
Råd och stöd Per telefon
I hemmet
Anhörigcafé
Anhörigsamordnare
Sjuksköterska
Biståndshandläggare
Ingen kostnad
Dagverksamhet för
personer med demens
Ringblomman Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Avlösning I hemmet Beslut av biståndshandläggare Upp till 8 tim/mån kostnadsfritt
Anhörigträffar Glimringe eller enligt program för anhörigträffar Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Må bra dag Se program för anhörigträffar Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Gruppen för personer med demens/stroke Glimringe Anhörigsamordnare Ingen kostnad
Korttidsplats Korttidsplats Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Växelvård Korttidsplats Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Hemtjänst I hemmet Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa
Trygghetslarm Beslut av biståndshandläggare Avgift enligt taxa

Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 22 december 2015