Anhörigvårdarkort

Det är många anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet. En del närstående är helt beroende av sina anhöriga och behöver hjälp flera gånger per dag.

anhkort

Det är många anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet. En del närstående är helt beroende av sina anhöriga och behöver hjälp flera gånger per dag. Om något akut skulle hända den anhöriga eller han inte kan meddela sig, kan det bli en ohållbar situation för den person som är beroende av hjälp.

Syftet är att ge anhöriga en större trygghet vid egen akut sjukdom eller olycka samt att kommunen identifierar anhörigvårdare i ett tidigt skede för att erbjuda information, råd och stöd.

Anhörigvårdarkortet kan öka möjligheten för anhöriga att känna sig mer trygga vid egen akut sjukdom eller olycka. Innehavaren av kortet är anhörigvårdare och ansvarar för en närstående som är beroende av hjälp. I händelse av akut sjukdom eller olyckshändelse ska någon av kontakt-personerna kontaktas omgående.

Uppgifter om kontaktpersoner och övrig information skriver den anhöriga och närstående in själva.

Anhörigvårdarkorten är numrerade och en skriftlig registrering sker om vilken anhörig som får respektive kort. I samband med registrering erbjuds anhöriga en kort information om det anhörigstöd som finns.

Anhörigsamordnaren genomför regelbundet en informationskampanj med muntlig och/eller skriftlig information om anhörigvårdarkortets syfte och funktion. Informationskampanjen är riktad till anhöriga, kommunen, vårdgivare, polis, räddningstjänst, ambulans och föreningar.

Anhörigvårdare – Anhörig är en person ex. make, maka, barn, förälder, syskon, sambo, vän, eller annan person som på något sätt har en nära relation till den närstående. En anhörigvårdare är den person som vårdar, sköter eller hjälper en närstående som på grund av sjukdom, ålder, eller funktionshinder inte klarar av vardagen på egen hand.

Närstående – en person som behöver stöd, hjälp eller vård och omsorg.

För mer information kontakta:
Lena Gripestam
Anhörigsamordnare
Anhörigstödet i Tranemo kommun
E-post
Tfn.0766430632


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 22 december 2015