Skolskjuts höstterminen 2019

Nedan finns information om vad du som förälder behöver tänka på om ditt barn har/önskar skolskjuts till höstterminen 2019.

Kom ihåg att du som vårdnadshavare alltid måste bekräfta ditt/dina barns skolskjuts, oavsett om skolskjutsen är tilldelad automatiskt eller om du ansökt om den.

Sista dag för att ansöka om skolskjuts till höstterminen 2019 är den 1 april.
Sista dag för att bekräfta (gäller alla) skolskjuts för höstterminen 2019 är den 31 maj

Bekräfta din skolskjuts

Från och med den 2 maj är det möjligt att bekräfta sin skolskjuts. Oavsett om ditt barn tilldelas skolskjuts automatiskt eller behöver ansöka om skolskjuts måste alltid den tilldelade skolskjutsen bekräftas. Skolskjutsen bekräftas här på vår hemsida.

Sista dag för att bekräfta skolskjutsen är den 31 maj. Om skolskjutsen inte bekräftas innan den 31 maj kommer eleven inte att planeras på en resa till skolstart 19/20 och en ansökan behöver skickas in.

Automatisk tilldelning av skolskjuts

Elever som uppfyller avståndskriterierna mellan hemmet och skolan behöver inte skicka in någon ansökan utan kommer tilldelas skolskjuts automatiskt. De avståndskriterier som gäller är:

  • Förskolan – ÅK 2 = 2 km från hem till skola.
  • ÅK 3 – ÅK 9 = 3 km från hem till skola.

Obs! Elever som går i en icke anvisad skola behöver oavsett avstånd till skolan ansöka om skolskjuts.

Exempel

Elever som går i årskurs F-3 och som bor i Ambjörnarp men som valt att gå på Tranängskolan behöver (även fast det är mer än vad avståndskriterierna säger) ansöka om skolskjuts.  

Det innebär att elever i årskurs F-2 med längre än 2 km till skolan och elever i årskurs 3–9 med längre än 3 km till skolan tilldelas skolskjutsen automatiskt. Är du osäker på om ditt barn uppfyller kriterierna är du välkommen att ansöka om skolskjuts. Klicka här för ansökan. Även om ditt barn tilldelats skolskjutsen automatiskt behöver du som vårdnadshavare bekräfta skolskjutsen. Möjligheten att bekräfta sin skolskjuts startar den 2 maj och ska vara klart senast den 31 maj. Bekräfta din skolskjuts gör du här.

Ansök om skolskjuts

Elever som önskar skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg, från växelvis boende eller annan särskild omständighet måste ansöka om skolskjuts. I dokumentet ”skolskjutsregler i Tranemo kommun” kan du läsa mer om under vilka omständigheter skolskjuts kan beviljas. Ansökan görs här på vår hemsida och ska vara inskickad senast den 1 april. Klicka på länken så kommer du direkt till ansökningssidan. Ansökan skolskjuts (e-tjänst) Ansökan skolskjuts (öppen ansökan).Kommer ansökan in efter 1 april kan vi inte garantera att ansökan behandlas innan skolstart. Beslut om skolskjuts meddelas den 2 maj via skolskjutsportalen. Om ansökan beviljas behöver du innan den 31 maj bekräfta din ansökan. Bekräftelsen görs i skolskjutsportalen.

Funktionsnedsättning

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behövs bifogat intyg för att ansökan ska vara komplett. Har du frågor om intyg är du välkommen att kontakta oss via e-post till: skolskjuts@tranemo.se

Växelvis boende

Vid ansökan om skolskjuts på grund av växelvis boende ska ett vistelseschema (schema när eleven bor på respektive adress) finnas med i ansökan för att vara komplett.

Elevresa för elev på Tranemo gymnasieskola

Automatisk tilldelning av elevresa

Elev som önskar elevresa med linjetrafik på grund av att avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 3 km behöver inte ansöka om elevresa. Eleven kommer att berättigas ett busskort till linjetrafiken automatiskt. Busskorten delas ut av klassföreståndaren under första skoldagen. På morgonen första skoldagen reser eleven gratis med linjetrafiken.

Ansökan om elevresa för gymnasieresor

Elever som önskar elevresa på grund av att det är mer än 3 kilometer till närmsta linjetrafikhållplats, funktionsnedsättning eller särskilda skäl måste ansöka om elevresa. I dokumentet ”regler för gymnasieresor i Tranemo kommun” kan du läsa mer om under vilka omständigheter elevresa kan beviljas. Ansökan görs här på vår hemsida och ska vara inskickad senast den 1 april. Klicka på länken så kommer du direkt till ansökningssidan. Ansökan elevresa. Kommer ansökan in efter 1 april kan vi inte garantera att ansökan behandlas innan skolstart. Beslut om elevresa meddelas den 2 maj via skolskjutsportalen. Om ansökan beviljas behöver du innan den 31 maj bekräfta din ansökan. Bekräftelsen görs i skolskjutsportalen.

Funktionsnedsättning

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning behövs bifogat intyg för att ansökan ska vara komplett. Har du frågor om intyg är du välkommen att kontakta oss via e-post till: skolskjuts@tranemo.se. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att med säkerhet veta att du får uppdaterad information gällande skolskjuts/elevresa och annan information som kommer från skolan behöver du se över dina kontaktuppgifter. Så här uppdaterar du dina kontaktuppgifter:

Obs! Vi hämtar uppgifter från Skatteverket gällande vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Kontaktuppgifterna måste därför uppdateras via hemsidan och inte direkt i exempelvis Infomentor eller skolskjutsportalen, då slår inte uppdateringen igenom.

Val av skola

Elever som går i en icke anvisad skola behöver oavsett avstånd till skolan ansöka om skolskjuts.

Exempel
Elever som går i årskurs F-3 och som bor i Ambjörnarp men som valt att gå på Tranängskolan behöver (även fast det är mer än vad avståndskriterierna säger) ansöka om skolskjuts.

Kontakt

Vid frågor, skicka ett e-postmeddelande till: skolskjuts@tranemo.se eller skicka ett meddelande i skolskjutsportalen.

Från och med den 2 maj är det möjligt att bekräfta sin skolskjuts. Oavsett om ditt barn tilldelas skolskjuts automatiskt eller behöver ansöka om skolskjuts måste alltid den tilldelade skolskjutsen bekräftas. Skolskjutsen bekräftas här på vår hemsida.

Sista dag för att bekräfta skolskjutsen är den 31 maj. Om skolskjutsen inte bekräftas innan den 31 maj kommer eleven inte att planeras på en resa till skolstart 19/20 och en ansökan behöver skickas in.


Publicerad den 13 februari 2019, senast ändrad den 26 mars 2019