Månadsutskick och nätverk

Månadsutskick och nätverk

Månadsutskicken/nyhetsbreven är ett bra sätt att ta del av information om vad som händer kring samverkan mellan näringsliv och kommunen men också ett bra sätt att veta om vad som är på gång i kommunen.

Nätverk

I kommunen finns olika företagarnätverk där du som företag kan bli delaktig i. Följande företagarnätverk är aktiva:

Lantbrukarnas Riksförbund Tranemo (LRF), Hantverkarnätverket, Tranemo Handel & Service, Kvinnligt nätverk i Kind (KVIND:s), Företagarna Kind, Programråd Skola och Näringsliv, Gröna Näringar och Kulturnätverk (kulturarbetarna).

Företagshotell

I Tranemo kommun har vi företagshotell. Ett i Länghem på Rådde Gård med ca 7 företag, ett på Väveriet i Uddebo med ca 14 företag samt Gula fabriken med inriktning på hantverk i trä.

För kontakt och mer information hör av dig till Manda.


Publicerad den 2 juli 2018, senast ändrad den 3 oktober 2019