Mark och lokaler

NaturNatur

Mark och lokaler

Tranemo kommun kan erbjuda ledig industrimark i flertalet av kommunens orter. Vi har tomter avsedda för såväl industri som för handel och service. Vill du veta mer kan du kontakta Pernilla Kronbäck, tel 0325- 57 60 40.

Tranemo Utvecklings AB, TUAB, äger verksamhetslokaler i Tranemo kommun, vilka hyrs ut till företag. Vill du veta mer om TUAB:s lokaler kan du kontakta vd Lennart Haglund på tel 0730-30 46 00.

TranemoBostäder AB äger framför allt hyresrätter i alla kommunens orter men i viss mån äger bolaget också verksamhetslokaler. För vidare information kontakta TranemoBostäders på tel 0325-58 68 50 eller besöka bolagets hemsida>>

Kindfast  hyr ut lokaler i Tranemo, läs mer på bolagets hemsida>>

Svanmo Fastigheter AB hyr ut lokaler och lägenheter i centrala i Tranemo, ring Tony Sjöström på 070-577 43 48 eller e-posta på tony.sjostrom@sjofast.se

Även andra privata företag hyr ut verksamhetslokaler.

Är du intresserad av lediga tomter för småhus kan du läsa mer om det på sidan Lediga tomter>>

 


Publicerad den 8 juli 2015, senast ändrad den 14 september 2018