Företagarfrukostar 2018

Frukost på Glasets Hus, ägg, gurka, paprika, fralla och kaffe.

Företagarfrukostar 2018

Tranemo kommun samordnar i samråd med Företagarna Kind och Kultur 1740 företagarfrukostar för alla företag i kommunen.

Företagarfrukostarna är på Glasets Hus mellan 7.30-9.00 om inget annat anges.

29 maj, samma vecka som näringslivsveckan föreläser Anna Dyhre om attraktiva arbetsmiljöer. Vi välkomnar nya företag samt presenterar några av våra Sommarlovsentreprenörer. Obs, tiden! 7.30-10.00.

4 september, Valduell inför valet. Återkoppling av Företagarnas frukost angående ”utmaningar”.

6 november, Bo-Lennart Nilsson berättar, VD Ardagh Glass Nordic
New York Stock Exchange och andra absoluta utmaningar.

Följt av ett samtal om vad vi andra kan inspireras av.

6 december, Lussemingel med kommunstyrelsens orförande Tony Hansen och kommunchef Carita Brovall. Uppföljning från året som gått.


Publicerad den 4 maj 2018, senast ändrad den 14 september 2018

Kontakt