Företagarfrukostar 2018

Tranemo kommun samordnar i samråd med Företagarna Kind och Kultur 1740 företagarfrukostar för alla företag i kommunen.

Frukost på Glasets Hus, ägg, gurka, paprika, fralla och kaffe.

Företagarfrukostarna är på Glasets Hus mellan 7.30-9.00 om inget annat anges.

29 maj, samma vecka som näringslivsveckan föreläser Anna Dyhre om attraktiva arbetsmiljöer. Vi välkomnar nya företag samt presenterar några av våra Sommarlovsentreprenörer. Obs, tiden! 7.30-10.00.

4 september, återkoppling av Företagarnas frukost angående ”utmaningar”.

6 november, Ardagh berättar.

6 december, Lussemingel med kommunstyrelsens orförande Tony Hansen och kommunchef Carita Brovall. Uppföljning från året som gått.


Publicerad den 4 maj 2018, senast ändrad den 11 juni 2018

Kontakt