Dialoggrupp, näringsliv och kommunen

Dialoggruppen är en grupp som består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tranemo kommun. Under 2018 träffas denna grupp den 27 mars, 14 augusti och 27 november.

DialogÖppen dialog mellan företag, politiker och tjänstemän.

Gruppen träffas med syfte att stärka företagsklimatet, Tranemoandan och ”vi-känslan”. Målet är att alla som verkar och bor i Tranemo ska känna en framtidstro.

I denna grupp har vi bl.a diskuterat vikten av att arbeta med kompetensförsörjning och attraktiva miljöer. Viktigt är att vi har en vision om framtiden.

Har du frågor, kontakta gärna manda.schilleras@tranemo.se, näringslivskoordinator.


Publicerad den 4 april 2018, senast ändrad den 15 maj 2018

Kontakt