Feriearbete – nya förutsättningar

7 maj 2020

Elever som skriver

Nya förutsättningar för årets feriearbete!

I år är det helt nya förutsättningar för dig som ska feriearbeta i kommunen. Detta på grund av den rådande situationen med samhällsspridning av coronaviruset.

Vi får inte placera några feriearbetare inom äldreomsorg, barnomsorg och funktionshinderområdet. Detta enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2013:3 samt 2018:8. Detta gör att många av våra platser försvinner.

Vi jobbar för fullt på att hitta nya lösningar för att du som sökt och uppfyller årets kriterier, ska få en meningsfull sysselsättning i sommar. Du kommer under vecka 20-22 få erbjudande om plats hem i brevlådan. Det är viktigt att du svarar snabbt om du vill ha det erbjudna arbetet eller ej.

Tack för ditt tålamod och visad förståelse inför den uppkomna situationen.


Publicerad den 3 februari 2020, senast ändrad den 22 maj 2020