PUF-pengar

PUF – pengar är ett bidrag som kan sökas av unga i åldern 13-19 år

Tre glada tjejer

För att förverkliga en idé, dröm eller projekt.

Syftet med PUF-pengar är att stimulera och fånga upp ungas initiativ och engagemang.

Kriterierna är:

  • PUF-pengar kan sökas löpande under året, maxbeloppet är 3000 kr.
  • Projektet skall i största möjliga mån vara öppet för alla unga och gagna ett flertal unga i Tranemo kommun.
  • PUF-pengar kan endast sökas av och genomföras för ungdomar i Tranemo kommun.
  • En budget ska bifogas med ansökan.
  • Efter projektets slut vill vi ha in en kort redovisning av genomfört projekt.

Behöver ni en ansökan, hjälp att fylla i den eller har andra frågor.

Kontakta Maria Giese 076-643 06 41 eller fritid@tranemo.se

 


Publicerad den 17 december 2015, senast ändrad den 1 februari 2022