På gång hos oss inom kultur

Kultur i Tranemo - På gång

Allt du vill veta och vi gärna berättar, om vad som händer inom Kultur i Tranemo kommun.
Ge oss gärna feedback!

Kultur för barn

Kultur i Tranemo arrangerar varje år ett kulturmöte för barn som är 3-12 år, detta görs genom skola och förskola för att nå alla. I år har vi genomfört följande.

Oktober 2019
Fatimas resa, en föreställning om livet och svårigheterna ungdomar kan möta i mellanstadiet. Om vänskap, vad som gör en glad och vad som egentligen är meningen med allt. I veckan fick alla som går i årskurs 4-6 vara med på föreställningen och hjälpa till med tankar och föra berättelsen framåt med egna lösningar.
Kolla in klipp från föreställningen här
Kolla in Borås Tidnings reportage om föreställningen här

September 2019
Kan man spela musik i luften? På kroppen? Och hur applåderar man utan ljud? Just nu får alla barn som går förskole- och träningsklass vara med på föreställningen Ljudstrålar och jazzglassar.
Kolla in klipp från föreställningen här

Mars 2019
Prinsen som gjorde bort sig. En föreställning om insidan, med kulturskolans teater-, stråk- och gitarrelever. Alla barn från förskoleklass till år tre kom till Tranemo medborgarhus.

 

Skapande skola

Skolan söker också statligt stöd för att ge våra barn olika former av skapande.

Läs mer på Kulturrådets sida här

Konstnärlig utsmyckning och gestaltning

10 september 2019

ÖRONVAX! var svaret från ett barn på konstnären Anne Larssons fråga om vad vax är, ett material som användes i processen att ta fram glaskonstverken till Parkhagens förskola. Med fanfar invigdes det första konstverket som kommit till med hjälp av enprocentsregeln*.

På bilden syns förutom konstnären Anne Larsson (th), kulturchef Juan Ochoa och kulturskolelärare David Norén.

*en procent av den totala byggkostnaden ska investeras i konst eller konstnärlig gestaltning.
Läs mer om Tranemo kommuns riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och gestaltning.

På gång

Barn- & ungdomskulturplan

Tillsammans med kommunerna runt om i Sjuhärad och Kultur i Väst är vi nu i startgroparna till att arbeta fram en ny Kulturplan för barn- & unga med förankring i barnkonventionen som blir lag år 2020. Planen ska också kopplas till vår egen Kulturstrategi som antogs i oktober 2017.

Kultur i Tranemo arrangerar varje år ett kulturmöte för barn som är 3-12 år, detta görs genom skola och förskola för att nå alla. I år har vi genomfört följande.

Oktober 2019
Fatimas resa, en föreställning om livet och svårigheterna ungdomar kan möta i mellanstadiet. Om vänskap, vad som gör en glad och vad som egentligen är meningen med allt. I veckan fick alla som går i årskurs 4-6 vara med på föreställningen och hjälpa till med tankar och föra berättelsen framåt med egna lösningar.
Kolla in klipp från föreställningen här
Kolla in Borås Tidnings reportage om föreställningen här

September 2019
Kan man spela musik i luften? På kroppen? Och hur applåderar man utan ljud? Just nu får alla barn som går förskole- och träningsklass vara med på föreställningen Ljudstrålar och jazzglassar.
Kolla in klipp från föreställningen här

Mars 2019
Prinsen som gjorde bort sig. En föreställning om insidan, med kulturskolans teater-, stråk- och gitarrelever. Alla barn från förskoleklass till år tre kom till Tranemo medborgarhus.

 

Skapande skola

Skolan söker också statligt stöd för att ge våra barn olika former av skapande.

Läs mer på Kulturrådets sida här


Publicerad den 1 april 2019, senast ändrad den 9 oktober 2019