Kulturförening- & kulturarrangörsbidrag

Här hittar du information om de kulturförening- & kulturarrangörsbidrag som finns att söka.

Är du en ny kulturförening och vill få information och vara med i kommunens föreningsregister? Fyll i denna föreningsblankett.

Kulturarrangörsbidrag

Vilka får söka Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det är inte enbart föreningar som kan söka. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom. Även barn och unga under 18 år i samarbete med…

Kulturföreningsbidrag

Tranemo kommun erbjuder ett årligt bidrag till aktiva kulturföreningar inom kommunen. Vilka får söka? Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet och som uppfyller bestämmelser och villkor enligt nedan. Ej bidragsberättigade föreningar Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, fackliga föreningar, politiska partier, religiösa samfund, korporationsföreningar, gillen, kamratföreningar eller föreningar med aktiviteter enbart för medlemmar. Bidrag utgår inte…