Kultur- & arrangörsbidrag

Här hittar du information om de kulturbidrag som finns att erhålla.

Green spotlights with smoky air

Kulturarrangörsbidrag

  Vilka får söka Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd. Det är inte enbart föreningar som kan söka. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom. Även barn och unga under 18 år i samarbete…

Gul flammig bakgrund

Kulturföreningsbidrag

Tranemo kommun erbjuder ett årligt bidrag till aktiva kulturföreningar inom kommunen. Vilka får söka: Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet och som uppfyller bestämmelser och villkor enligt nedan. Ej bidragsberättigade föreningar: Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, fackliga föreningar, politiska partier, religiösa samfund, korporationsföreningar, gillen, kamratföreningar eller föreningar med aktiviteter enbart för medlemmar. Bidrag utgår inte…